Αναφέρετε μια ακαδημία διδασκαλίας

Αναφέρετε μια ακαδημία διδασκαλίας

Εν όψει τυχόν απάτης σε μια ακαδημία διδασκαλίας, είναι σημαντικό να δράσουμε γρήγορα και με τα μέσα που ο νόμος θέτει στη διάθεση του καταναλωτή για να σταματήσει την εμφάνιση αυτών των υποθέσεων