Η ανεργία θα επικεντρωθεί το 2012 στη νεολαία και στις ανεπτυγμένες χώρες

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ, η καταστροφή θέσεων εργασίας και η κακή οικονομική κατάσταση θα συνεχιστούν για τα επόμενα 2 χρόνια, επηρεάζοντας την παγκόσμια οικονομία, ειδικά στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεταξύ των πιο προβληματικών φορέων είναι ο τρόπος αντιμετώπισης του δημόσιου χρέους, η χαμηλή οικονομική ανάπτυξη στις ανεπτυγμένες χώρες και η ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας.