તમે સ્પેનમાં ગુનાહિતનો અભ્યાસ ક્યાં કરી શકો છો?

અપરાધશાસ્ત્ર

જો તમારી પાસે માધ્યમિક શિક્ષણ પૂરું કરવા માટે થોડું બાકી હોય અને તમે યુનિવર્સિટીની ડિગ્રી શોધી રહ્યા હોવ જે તમને કાર્યસ્થળે સફળ થવા દે, ક્રિમિનાલિસ્ટિક્સની કારકિર્દીનો અભ્યાસ કરવામાં અચકાશો નહીં. તે યુનિવર્સિટીની ડિગ્રી છે જે કાયદાના સૌથી મહત્વપૂર્ણ ખ્યાલોને આવરી લે છે અને ત્યાંથી તેને ગુનાના સ્થળે લાગુ કરે છે.

નીચેના લેખમાં અમે તમને જણાવીશું તમે કઈ સ્પેનિશ યુનિવર્સિટીઓમાં આ કારકિર્દીનો અભ્યાસ કરી શકો છો?

ગુનાહિતવાદ શું છે

ક્રિમિનોલોજી એ એક શિસ્ત છે જે અભ્યાસ કરશે મનોવૈજ્ઞાનિક અને સમાજશાસ્ત્રીય વિચારોનો ઉપયોગ કરીને ગુનાહિત વર્તનથી સંબંધિત બધું. આ ક્ષેત્રમાં સારો વ્યાવસાયિક મૌખિક અને લેખિત બંને રીતે ઉત્તમ સંવાદકાર હોવો જોઈએ. આ ઉપરાંત, ફોરેન્સિક પ્રોફેશનલે ચોક્કસ નેતૃત્વ કૌશલ્ય વિકસાવવું જોઈએ અને ચોક્કસ તણાવને આધીન હોય તેવા સંજોગોમાં અસરકારક રીતે કાર્ય કરવાની ક્ષમતા હોવી જોઈએ. અન્ય આવશ્યક કૌશલ્ય એ એક સારા વિવેચક વિશ્લેષક બનવું છે કારણ કે તમારે મોટી માત્રામાં ડેટામાંથી તારણો કાઢવા જોઈએ અને વહીવટી અને ફોરેન્સિક સમસ્યાઓના ઉકેલો ઘડવા જોઈએ.

તમે કઈ સ્પેનિશ યુનિવર્સિટીઓમાં ક્રિમિનાલિસ્ટિક્સ કારકિર્દીનો અભ્યાસ કરી શકો છો?

જો તમે આ યુનિવર્સિટીની ડિગ્રીનો અભ્યાસ કરવાનું પસંદ કરવાનું નક્કી કરો છો, તો તમારે તે જાણવું જોઈએ ઘણી સ્પેનિશ યુનિવર્સિટીઓ છે જ્યાં તમે આવી કારકિર્દીનો અભ્યાસ કરી શકો છો. તમે તેને જાહેર અને ખાનગી બંને યુનિવર્સિટીઓમાં કરી શકો છો:

 • યુનિવર્સિડેડ કóટાલિકા ડી વેલેન્સિયા તે ખાનગી છે અને ડિગ્રીનો વ્યક્તિગત રીતે અભ્યાસ કરવામાં આવે છે.
 • વૈશ્વિક સુરક્ષા અભ્યાસ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા (INISEG) તે ખાનગી પ્રકારનું છે અને તેમાં અંતરની પદ્ધતિ છે.
 • યુનિવર્સિડેડ પોન્ટિફિયા કોમિલસ તે ખાનગી અને સામ-સામે છે. આ યુનિવર્સિટીમાં તમે ગુનાહિત અને મનોવિજ્ઞાનમાં ડબલ ડિગ્રી મેળવી શકો છો.
 • યુનિવર્સિટૅટ પોમ્પી ફેબ્રા તે સાર્વજનિક અને સામ-સામે છે. આ યુનિવર્સિટીમાં તમે ગુનાહિત અને જાહેર નિવારણ નીતિઓમાં ડબલ ડિગ્રી ઉપરાંત કાનૂની કાયદાની ડિગ્રી મેળવો છો.
 • યુનિવર્સિટી ડી વાલ્સેન્સિયા તે સાર્વજનિક અને સામ-સામે છે. આ યુનિવર્સિટીમાં તમે કાયદા અને ગુનાશાસ્ત્રમાં ડબલ ડિગ્રી મેળવી શકો છો.
 • અલકાલા યુનિવર્સિટી તે સાર્વજનિક અને સામ-સામે છે. તેમાં તમે ગુનાહિત અને ફોરેન્સિક સાયન્સ અને ટેક્નોલોજીનું બિરુદ મેળવો છો.
 • યુનિવર્સિડેડ પાબ્લો ડી ઓલાવિડે તે સાર્વજનિક અને સામ-સામે છે. આ યુનિવર્સિટીમાં તમે કાયદામાં ડબલ ડિગ્રી વત્તા ગુનાહિતમાં ડબલ ડિગ્રી મેળવો છો
 • મેડ્રિડની કોમ્પુટ્યુએન્ટે યુનિવર્સિટી તે સાર્વજનિક અને સામ-સામે છે. તેમાં તમે માત્ર ક્રાઇમિનોલોજીની ડિગ્રી મેળવો છો.
 • એક્સટ્રીમેડુરા યુનિવર્સિટી તે સાર્વજનિક અને સામ-સામે છે અને તમે ગુનાહિત અને કાયદાની ડિગ્રી મેળવો છો.
 • સલેમંકા યુનિવર્સિટી તે સાર્વજનિક અને સામ-સામે છે અને તમે કાયદા વત્તા ગુનાહિતમાં ડબલ ડિગ્રી મેળવો છો.

સ્પેનમાં-અભ્યાસ-અપરાધશાસ્ત્ર-ક્યાં-કરવું

 • એલિસેંટ યુનિવર્સિટી તે સાર્વજનિક અને સામ-સામે છે અને તેમાં તમે કાયદા વત્તા ગુનાહિતશાસ્ત્રમાં ડબલ ડિગ્રી મેળવો છો.
 • ગ્રેનાડા યુનિવર્સિટી તે સાર્વજનિક છે, સામ-સામે છે અને તમે ગુનાહિતની ડિગ્રી મેળવો છો.
 • બાર્સેલોના યુનિવર્સિટી તે સાર્વજનિક અને સામ-સામે છે. આ યુનિવર્સિટીમાં તમે ગુનાહિતની ડિગ્રી મેળવો છો.
 • સેવિલે યુનિવર્સિટી તે સાર્વજનિક અને સામ-સામે છે અને તમે ગુનાહિતની ડિગ્રી મેળવો છો.
 • મલગા યુનિવર્સિટી તે સાર્વજનિક અને સામ-સામે છે. આ યુનિવર્સિટીમાં તમે ગુનાહિતની ડિગ્રી મેળવો છો.
 • મુર્સિયા યુનિવર્સિટી તે સાર્વજનિક અને સામ-સામે છે અને તમે ગુનાહિતની ડિગ્રી મેળવો છો.
 • બાસ્ક દેશની યુનિવર્સિટી તે સાર્વજનિક અને સામ-સામે છે અને તમે ગુનાહિતની ડિગ્રી મેળવો છો.
 • યુનિવર્સિદાદ ડી સેંટિયાગો ડે કૉમ્પોસ્ટેલા તે સાર્વજનિક અને સામ-સામે છે. આ યુનિવર્સિટીમાં તમે ગુનાહિતની ડિગ્રી મેળવો છો.
 • યુનિવર્સિડેડ દ કેડિઝ તે સાર્વજનિક અને સામ-સામે છે અને તમે ગુનાહિત અને સુરક્ષામાં બેવડી ડિગ્રી મેળવો છો.
 • Universitat Jaume I તે સાર્વજનિક અને સામ-સામે છે અને તમે ગુનાહિત અને સુરક્ષામાં બેવડી ડિગ્રી મેળવો છો.
 • યુનિવર્સિટિ ડી ગીરોના તે સાર્વજનિક અને સામ-સામે છે અને તમે ગુનાશાસ્ત્ર અને કાયદામાં ડબલ ડિગ્રી મેળવો છો.
 • કેસ્ટિલા-લા મંચ યુનિવર્સિટી તે સાર્વજનિક અને સામ-સામે છે અને તેમાં તમે ગુનાહિતની ડિગ્રી મેળવો છો.
 • ઇએસઇઆરપી બિઝનેસ સ્કૂલ તે ખાનગી અને સામ-સામે છે અને તમે કાયદા વત્તા ફોજદારી કાયદામાં ડબલ ડિગ્રી મેળવો છો.

ગ્રેનેડા-ગુનાહિત

ગુનાહિત કારકિર્દીમાં નોકરીની કઈ તકો છે?

ગુનાહિત કારકિર્દીની નોકરીની તકોના સંબંધમાં કાર્યના નીચેના ક્ષેત્રો સૂચવવા જોઈએ:

 • નિષ્ણાત અહેવાલો.
 • કંપનીઓ માટે કન્સલ્ટિંગ.
 • તાલીમ અને સંચાર.
 • સત્તાવાર નિષ્ણાત વૈજ્ઞાનિક સંસ્થાઓ.
 • નિપુણ બેંકો અથવા વીમા કંપનીઓ માટે.
 • ની પ્રયોગશાળાઓ ખાનગી તપાસ.

ટૂંકમાં, જો તમે સ્પેનમાં ગુનાહિતશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવાનું પસંદ કરો છો તો તમે મહાન જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકશો ફોજદારી ન્યાય પર, ફોજદારી કાયદા પર અને વૈશ્વિક સ્તરે અપરાધશાસ્ત્ર પર. જેમ તમે જોયું તેમ, આ ડિગ્રી પ્રદાન કરતી યુનિવર્સિટીઓની સંખ્યા ઘણી મોટી છે, તેથી તમે જે સ્થાન પસંદ કરો છો અને તમારી રુચિને અનુરૂપ હોય તે સ્થાન પસંદ કરતી વખતે તમને કોઈ સમસ્યા થશે નહીં.


લેખની સામગ્રી અમારા સિદ્ધાંતોનું પાલન કરે છે સંપાદકીય નૈતિકતા. ભૂલની જાણ કરવા માટે ક્લિક કરો અહીં.

ટિપ્પણી કરવા માટે સૌ પ્રથમ બનો

તમારી ટિપ્પણી મૂકો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં. આવશ્યક ક્ષેત્રો સાથે ચિહ્નિત થયેલ છે *

*

*

 1. ડેટા માટે જવાબદાર: મિગ્યુએલ gelંજેલ ગેટóન
 2. ડેટાનો હેતુ: નિયંત્રણ સ્પામ, ટિપ્પણી સંચાલન.
 3. કાયદો: તમારી સંમતિ
 4. ડેટાની વાતચીત: કાયદાકીય જવાબદારી સિવાય ડેટા તૃતીય પક્ષને આપવામાં આવશે નહીં.
 5. ડેટા સ્ટોરેજ: cસેન્ટસ નેટવર્ક્સ (ઇયુ) દ્વારા હોસ્ટ કરેલો ડેટાબેઝ
 6. અધિકાર: કોઈપણ સમયે તમે તમારી માહિતીને મર્યાદિત, પુન recoverપ્રાપ્ત અને કા deleteી શકો છો.