વિદ્યાર્થીઓના અધિકાર અને ફરજો

વિદ્યાર્થી તેના અધિકારો અને ફરજો પરિપૂર્ણ કરે છે

ઉચ્ચ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ ની શ્રેણી છે અધિકારો અને ફરજો કે જે પરિપૂર્ણ થવા જોઈએ જેથી કેન્દ્રમાં સારી કામગીરી થઈ શકે પરંતુ તે ઉપરાંત, સમાજ અને તેઓએ પોતે પણ ભૂલવું ન જોઈએ કે બધા વિદ્યાર્થીઓ પાસે પણ અધિકારની શ્રેણી છે જેનો આદર કરવો આવશ્યક છે અને તે તેમના વિકાસ અને તેમની શૈક્ષણિક સફળતા માટે મૂળભૂત છે.

તેથી, બાળકો અને કિશોરોમાં અધિકારની શ્રેણી છે જે બાળ અધિકારના ઘોષણાપત્ર અને બાળ અધિકારના સંમેલનમાં માન્યતા પ્રાપ્ત છે. વિદ્યાર્થીઓના હકો અને ફરજો પ્રત્યેક દ્વારા આદર કરવો આવશ્યક છે અને તેઓ 1924 ના પ્રથમ જિનીવા ઘોષણા પછીથી વિસ્તરિત થઈ રહ્યા છે.

વિદ્યાર્થીઓના આ અધિકારમાં તે છે શૈક્ષણિક તાલીમ મેળવો જે ગુણવત્તાના ધોરણોને પૂર્ણ કરે છે. છોકરાઓ અને છોકરીઓને સારી તાલીમ મેળવવા માટેની તક હોવી આવશ્યક છે જેથી તેઓ પુખ્ત જીવનમાં સફળતાપૂર્વક પહોંચવા માટે સક્ષમ પાયા મેળવી શકે.

2 મે ના LOE / 2006/3 ને ધ્યાનમાં રાખીને અને કલા .3.4 એપ્રિલ 15 ના 2007 ના હુકમનામું, આપણે જાણીએ છીએ કે બધા વિદ્યાર્થીઓના સમાન અધિકાર અને ફરજો છે, તેમની વય અને શાળામાં તેઓ જે સ્તર પર અભ્યાસ કરી રહ્યા છે તેનાથી મેળવેલા અન્ય કોઈ ભેદ સિવાય.

તે ખૂબ મહત્વનું છે કે વિદ્યાર્થીઓ સ્પેનિશ બંધારણને અને તે સાથે સંબંધિત સ્વતંત્રતાના સંબંધિત કાયદાને જાણતા હોય કે જે તેઓ રહે છે તે સ્થાનને અનુરૂપ હોય છે જેથી આ રીતે તેઓ જાણે કે આપણા સમાજમાં તેઓએ કયા મૂલ્યો અને સિદ્ધાંતોનું પાલન કરવું જોઈએ. .

ઈન્ડેક્સ

માધ્યમિક શાળામાં વિદ્યાર્થીઓના અધિકાર

આમાંથી કેટલાક મૂળભૂત અધિકારો અને વિદ્યાર્થીઓની ફરજો તે મળવું આવશ્યક છે:

 • વ્યાપક તાલીમ પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર જે વ્યક્તિત્વના વિકાસ માટે યોગ્ય છે અને તે તેમના વ્યક્તિગત અને શૈક્ષણિક વિકાસમાં ફાળો આપે છે
 • ઓળખ, અખંડિતતા, ગૌરવ- બધા પાસાંઓમાં આદર આપવાનો અધિકાર
 • વિદ્યાર્થીના સમર્પણ, પ્રયત્નો અને પ્રદર્શનને મૂલ્યવાન અને માન્યતા આપવાનો અધિકાર
 • શૈક્ષણિક અને વ્યાવસાયિક માર્ગદર્શન મેળવવાનો અધિકાર
 • અંત conscienceકરણની સ્વતંત્રતાનો આદર કરવાનો અધિકાર
 • શારીરિક અને નૈતિક રક્ષણનો અધિકાર
 • શૈક્ષણિક કેન્દ્રના જીવનમાં ભાગ લેવાનો અધિકાર - નિયમોને અનુસરીને-
 • વ્યક્તિગત, કૌટુંબિક, આર્થિક અથવા સામાજિક-સાંસ્કૃતિક પ્રકૃતિથી પીડાયેલી ખામીઓ અને ગેરલાભને પહોંચી વળવા માટે સહાય અને ચોક્કસ ટેકો મેળવવાનો અધિકાર.
 • કોઈપણ સ્તર પર, શૈક્ષણિક પ્રણાલીમાં પ્રવેશ અથવા સ્થાયીતાને અટકાવવા અથવા અવરોધિત કરતી વિશેષ શૈક્ષણિક જરૂરિયાતોની ઘટનામાં કિંમતી સહાય અને ટેકો મેળવવાનો અધિકાર.
 • શિક્ષણમાં સામાજિક સંરક્ષણનો અધિકાર
 • વિદ્યાર્થીઓ નિયમોના આધારે અને કાયદા દ્વારા સ્થાપિત કરેલા અનુસાર સંગઠિત થઈ શકે છે
 • કેન્દ્રમાં પૂરતી શરતોવાળા વિદ્યાર્થીઓની બેઠક માટેનો અધિકાર

આ કેટલાક છે મૂળભૂત અધિકારો જે વિદ્યાર્થીઓએ બધા શૈક્ષણિક કેન્દ્રોમાં હોવા જોઈએ જ્યાં તે શીખવવામાં આવે છે માધ્યમિક શિક્ષણઆ રીતે, શૈક્ષણિક કેન્દ્રોમાં વિદ્યાર્થીઓના પર્યાપ્ત વિકાસની ખાતરી આપી શકાય છે. પરંતુ માહિતી થોડી પૂર્ણ કરવા માટે અને તે કે તમે વિદ્યાર્થીઓના આ અધિકાર અને ફરજો શું છે તે વધુ સારી રીતે સમજો છો, નીચે આપેલા મુદ્દાઓને ચૂકશો નહીં.

કાયદા દ્વારા એક દિવસમાં કેટલી પરીક્ષાઓ થઈ શકે?

સત્ય એ છે કે તે સ્પષ્ટ નથી. તે શૈક્ષણિક કેન્દ્રો છે જે દરરોજ લેવામાં આવતી પરીક્ષાઓની સંખ્યા સ્થાપિત કરે છે. સામાન્ય રીતે, દરરોજ 2 થી વધુ બનાવતા નથી.

સમાન સારવાર પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર, તેમજ શૈક્ષણિક કેન્દ્રમાં એકીકૃત કરવાનો અધિકાર

વિદ્યાર્થીઓના અધિકાર

વિદ્યાર્થીઓએ તેમના મૂળ, માન્યતાઓ અથવા અન્ય કોઈપણ પાસાને ધ્યાનમાં લીધા વિના સમાન રીતે વર્તવું જોઈએ. બધા લોકો સમાન છે અને તે જ શૈક્ષણિક કેન્દ્રોમાં પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ. અધિકારમાં સમાનતા.

શાળા પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવાનો અધિકાર (કેન્દ્રની અંદર અને બહારની) અને કેન્દ્રની સુવિધાઓનો ઉપયોગ કરવાનો

વિદ્યાર્થીઓ શાળાની અંદર અને બહાર બંને શાળાકીય પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવા માટે સક્ષમ હોવા જોઈએ. તેઓ આ હેતુ માટે કેન્દ્રની સુવિધાઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે અને તેથી તેમની શાળા જેવા શૈક્ષણિક સમુદાયનો ભાગ અનુભવે છે.

તમામ પ્રકારના આક્રમકતા (શારીરિક અથવા માનસિક) અથવા તેમના અધિકારોના ઉલ્લંઘન સામે પૂરતા રક્ષણનો અધિકાર

બધા વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે તેઓ શૈક્ષણિક કેન્દ્રમાં આવે છે ત્યારે તેઓ હંમેશા સલામત અને સુરક્ષિત લાગે છે. શૈક્ષણિક કેન્દ્રમાં કામ કરતા બધા વ્યાવસાયિકોએ ખાતરી કરવી આવશ્યક છે કે આવું થાય છે. ઘટનામાં કે જ્યારે કેન્દ્રમાં લોકો - વિદ્યાર્થીઓ અને વ્યાવસાયિકો બંને વચ્ચે શારીરિક અથવા માનસિક આક્રમણો છે, તમામ જરૂરી પગલાં લેવા જોઈએ જેથી આ પરિસ્થિતિ બંધ થાય અને વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો હંમેશાં સલામત લાગે.

તેમના મંતવ્યો વ્યક્ત કરવાનો અને રજૂ કરવાનો, મળવાનો અને સાથ કરવાનો અધિકાર

અભિપ્રાયની સ્વતંત્રતા એ એક હક છે કે જેને કોઈ પણ નકારી શકે નહીં. દરેકને અધિકાર છે કે તેઓ opinions જુલાઇ, ated / ૧8 d ની dર્ગેનિક કાયદાની જોગવાઈઓ હેઠળ મળવા અને તેમના મંતવ્યો રજૂ કરવા અને રજૂ કરવા માટે સક્ષમ બનશે, જે શિક્ષણના અધિકારોનો વિચાર કરે છે.

પર્યાવરણીય જાગૃતિ અને કુદરતી સંસાધનોની સંભાળના આધારે તાલીમ મેળવવાનો અધિકાર

હાઇ સ્કૂલની વિદ્યાર્થીની તેના હકો અને ફરજો પૂરા કરે છે

બધા વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ અને તાલીમ લેવાનો અધિકાર છે જે આપણા ગ્રહની સંભાળ પર આધારિત છે. બાળકો આપણું ભવિષ્ય છે અને ગ્રહ આપણા પર નિર્ભર છે, પણ તેમના પર. પર્યાવરણ પ્રત્યે આદર અને સંભાળ રાખવી જરૂરી છે.

તેમની માન્યતાઓ અને વિચારધારાઓને માન આપવાનો અને તેમના નૈતિક સિદ્ધાંતો અને માન્યતાઓને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે તે અધિકાર

દરેક વ્યક્તિની સાંસ્કૃતિક માન્યતાઓ અથવા વિચારધારા હશે જેને ધ્યાનમાં લેવી આવશ્યક છે અને આથી ઉપર, આદર આપવો જ જોઇએ. લોકો વચ્ચે સહઅસ્તિત્વ અને સંવાદિતા આદર અને પરસ્પર સહનશીલતા પર આધારિત છે અને તેથી, આ અધિકાર સમાજમાં આપણે હાલમાં જીવીએ છીએ તે મૂળભૂત કરતાં વધુ છે.

તાલીમ પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર જે તમારી ક્ષમતા, તમારી શીખવાની ગતિ અને તમારા પ્રયત્નોને ધ્યાનમાં લે છે

બધા વિદ્યાર્થીઓ પાસે સમાન શીખવાની ક્ષમતા અથવા ગતિ હોતી નથી, તેથી, ટીબધા પાસે ગુણવત્તાસભર તાલીમ હોવી જ જોઇએ તેમની ક્ષમતાઓ અથવા લય અનુસાર. શિક્ષણ સફળ થવા માટે, દરેક વિદ્યાર્થીની વ્યક્તિગત આવશ્યકતાઓને પૂરી કરવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહેશે.

આ ઉપરાંત, તે પણ આવશ્યક છે તકનીકી અર્થ હોવાનો અધિકાર (જેમ કે ઇન્ટરનેટ) શૈક્ષણિક પદ્ધતિમાં વપરાય છે અને જે વિદ્યાર્થીઓ માટે છે અને ઉચ્ચ શિક્ષણમાં શાળાના સલાહકારના આકૃતિ દ્વારા સલાહ અને માર્ગદર્શન મેળવવાનો અધિકાર છે અને કેટલીક વ્યાવસાયિક તકો પર આધારિત છે.

શું તમને આ વિશે કોઈ શંકા છે અધિકારીઓ અને વિદ્યાર્થીઓની ફરજો આજે હાજર છે? જો એમ હોય તો, અમને એક ટિપ્પણી મૂકો અને અમે તમને મદદ કરીશું.


લેખની સામગ્રી અમારા સિદ્ધાંતોનું પાલન કરે છે સંપાદકીય નૈતિકતા. ભૂલની જાણ કરવા માટે ક્લિક કરો અહીં.

147 ટિપ્પણીઓ, તમારી છોડી દો

તમારી ટિપ્પણી મૂકો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં.

*

*

 1. ડેટા માટે જવાબદાર: મિગ્યુએલ gelંજેલ ગેટóન
 2. ડેટાનો હેતુ: નિયંત્રણ સ્પામ, ટિપ્પણી સંચાલન.
 3. કાયદો: તમારી સંમતિ
 4. ડેટાની વાતચીત: કાયદાકીય જવાબદારી સિવાય ડેટા તૃતીય પક્ષને આપવામાં આવશે નહીં.
 5. ડેટા સ્ટોરેજ: cસેન્ટસ નેટવર્ક્સ (ઇયુ) દ્વારા હોસ્ટ કરેલો ડેટાબેઝ
 6. અધિકાર: કોઈપણ સમયે તમે તમારી માહિતીને મર્યાદિત, પુન recoverપ્રાપ્ત અને કા deleteી શકો છો.

 1.   ચમેલી જણાવ્યું હતું કે

  તેમને બોલવાનો અધિકાર છે

  1.    બ્રેન્ડા જણાવ્યું હતું કે

   તેમને સારા લખવાનો પણ અધિકાર છે. ઓર્થોગ્રાફીની વાત કરીએ તો !! નિરક્ષર

   1.    મર્ટા જણાવ્યું હતું કે

    પણ અથવા પણ બ્રેન્ડા ??

   2.    એલિસ જણાવ્યું હતું કે

    અને તમે તેને તમારું બ્રેન્ડા કહો છો, કે તમે પણ તેના બદલે પણ લખ્યું છે. જો આ જીવનમાં તમે ફક્ત અપમાન કેવી રીતે કરવું તે જાણો છો, તો તમારી પાસે તે સ્પષ્ટ છે.

    1.    બેશુદ્ધ લેલાન્સ લોપેઝ જણાવ્યું હતું કે

     શું આપણને વિષયોનો કાર્યક્રમ જાણવાનો અધિકાર છે?

   3.    વિલિયમ જણાવ્યું હતું કે

    જો તમે તેમની જોડણીની ભૂલોની મજાક કરો છો, તો ઓછામાં ઓછું »પણ» અને »તંબુએન between વચ્ચેનો તફાવત શીખો અને ઉદ્ગારવાચક ચિહ્નોનો સારી રીતે ઉપયોગ કરો, કે અમે વાક્યના અંતે તેનો ઉપયોગ કરવા માટે ગ્રીંગો નથી.

   4.    મિગુએલ જણાવ્યું હતું કે

    હેલો
    મારો 16 વર્ષનો પુત્ર વિવિધ કમ્પ્યુટર કાર્યો સાથે ઘરે મોકલવામાં આવે છે.
    પરંતુ વિવિધ કારણોસર તેમની પાસે તે કેવી રીતે ચલાવવું તે તેની પાસે નથી. મારી પાસે પીસી અથવા ટેબ્લેટ નથી.
    શાળા કરે છે.
    તેના શિક્ષક તેને કહે છે કે તે તેમને ઘરે બનાવતો નથી.
    તે આ વિષયમાં નિષ્ફળ જશે.
    તે કરી શકો છો?
    હું શું કરી શકું?
    આપનો આભાર.

 2.   એડ્યુઆર્ડ જણાવ્યું હતું કે

  માફ કરશો, શિક્ષક વિદ્યાર્થીને આગળ ન આવવા દબાણ કરી શકે છે જો તે ન ઇચ્છે તો

  1.    એડુઆર્ડો ઇબ્રા જણાવ્યું હતું કે

   તે કઈ પ્રવૃત્તિ પર આધારીત છે

  2.    નાહૂમ જણાવ્યું હતું કે

   હેલો, તેઓ કેસના આધારે નહીં કરી શકે, ઉદાહરણ તરીકે મારો પુત્ર ધર્મમાંથી પસાર થતો નથી

 3.   વેરોનિકા જણાવ્યું હતું કે

  નમસ્કાર. મારો પગલો પુત્ર માર્ચમાં રહે છે, શાળામાં તેઓ સવારે તેના સ્થાનનો આદર કરતા નથી, તેઓ તેને બપોરે પસાર કરે છે, હું તેની જગ્યાનો દાવો કરી શકું છું.

 4.   લીબની પ્રિસ્કીલા જણાવ્યું હતું કે

  અહીં જ્યાં હું અભ્યાસ કરું છું, કેટલાક શિક્ષકો તેની સાથે ખરાબ વર્તન કરી શકે છે અને મારી સાથે કંઇ કરવામાં આવ્યું નથી, તેમાંથી એક મારી સાથે એટલી ખરાબ વર્તન કરે છે કે મારું હૃદય ખૂબ જ તાજેતરનું છે, હું ભણવા જવા માંગતો નથી, તેઓ બોલે છે, તેઓ વિચાર્યા વિના બોલે છે અને તેઓ જે મોટું નુકસાન કરે છે તે જાણ્યા વિના

  1.    વર્ટોલોમિઓ જણાવ્યું હતું કે

   જો તમે તે ઘરથી ખૂબ દૂર ન હો ત્યાં સુધી કરી શકો છો!

  2.    તમે XD કેમ જાણવા માગો છો? જણાવ્યું હતું કે

   નમસ્તે મને શ્વાસ લેવાનું યાદ નથી

  3.    તમે XD કેમ જાણવા માગો છો? જણાવ્યું હતું કે

   નમસ્તે મને શ્વાસ લેવાનું યાદ નથી

 5.   એસ્ટેબન જણાવ્યું હતું કે

  મારા દીકરા માટે સારું કે તેના પર શિક્ષક પર કંઈક ખરાબ હોવાનો આરોપ મૂકાયો હતો જ્યારે તેણીએ તેને રડતો જોયો ત્યારે તેણે તેને કહ્યું કે તે શો કરવાનું બંધ કરો અથવા હું તેને હાંકી કા willીશ.

 6.   રોબર્ટો જણાવ્યું હતું કે

  શું શિક્ષકોએ તેમના વિદ્યાર્થીઓને મૂલ્યાંકન કરવામાં સમર્થ થવા માટે અભ્યાસનો અમુક સમયગાળો આપવાનો છે અથવા જ્યારે તેઓ ઇચ્છે ત્યારે કરી શકે છે?

  1.    એડુઆર્ડો ઇબ્રા જણાવ્યું હતું કે

   તે ફક્ત મહત્તમ 1 અઠવાડિયા છે

 7.   એસ્તાન જણાવ્યું હતું કે

  શું આપણે વિદ્યાર્થીઓને જે શૈક્ષણિક કેન્દ્રમાં અભ્યાસ કરવા માંગીએ છીએ તે પસંદ કરવાનો અધિકાર છે?

 8.   ગંભીર ટિપ્પણી જણાવ્યું હતું કે

  માફ કરશો, જો કોઈ શિક્ષક મૂર્ખ વસ્તુ માટે અથવા સ્થળની બહાર, ઉદાહરણ તરીકે, કોઈ મેમોરેન્ડમ સાથે મંજૂરી આપે છે, ઉદાહરણ તરીકે, મંજૂરી આપો કારણ કે તમે જ્યારે કામ કર્યું ત્યારે તમે ડિલિવર ન કર્યું હોય પરંતુ શિક્ષકે તે ગુમાવ્યું અને વિચાર્યું કે તમે પહોંચાડ્યું નથી તે અને તે કારણોસર તમને પ્રતિબંધિત કરે છે, અને તે એક વખત નહીં પણ પાંચથી વધુ વખત થયું છે કે, શિક્ષક તમને જે કંઇક સ્થળે છે તેના માટે પ્રતિબંધિત કરે છે. તેઓએ તે વિદ્યાર્થીને મુક્યું છે તે મેમોરેન્ડમ એ પણ જાણીને કે કોઈપણ વ્યક્તિના ગ્રેડ અને શૈક્ષણિક ભાવિને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. તે ધ્યાનમાં રાખીને કે ઉચ્ચ અધિકારીઓએ તે મેમોરેન્ડમને મંજૂરી આપી દીધી છે, પછી ભલે તે ગમે તે સ્થાનનું રહ્યું હોય. શું તે શિક્ષક તે વિદ્યાર્થીના કોઈપણ હકનું ઉલ્લંઘન કરશે?

 9.   લિયોનાર્ડો જણાવ્યું હતું કે

  મારી શાળામાં તેઓ અગાઉના વિષયોની પરીક્ષાની તારીખો આગળ ધપાવે છે, તે હોઈ શકતું નથી, મારે ભણવાનો ઓછો સમય છે, તેઓએ 26 ડિસેમ્બરની તારીખ નક્કી કરી હતી, અને આજે હું પરીક્ષા પરમિશન માટે વિનંતી કરવા ગયો હતો અને મને તે સાથે મળી. 18 પર આપો! તે કિસ્સામાં મારે શું કરવું જોઈએ? મને કોઈ હક છે?

  1.    મર્સિડીઝ જણાવ્યું હતું કે

   નમસ્તે, હું એ જાણવા માંગુ છું કે કોઈ શિક્ષક વિદ્યાર્થીને કેટલા હદે અપમાનિત કરી શકે છે અને તેને તેના વર્ગમાં પસાર થવા દેતો નથી

 10.   દાની જણાવ્યું હતું કે

  ગયા વર્ષે પ્રમોશન એક અધિકાર તરીકે ગણાય છે?

  1.    હર્નાન જણાવ્યું હતું કે

   જો તમે તેને ધ્યાનમાં લેશો

 11.   એલ્ડો જણાવ્યું હતું કે

  aaa loas શિક્ષક પાસ કરવાની જરૂર નથી he hei

 12.   પિલર જણાવ્યું હતું કે

  મારો પુત્ર ઇ.એસ.ઓ. ના ચોથા વર્ષમાં છે અને શિક્ષકે કહ્યું કે તેને સસ્પેન્ડ કરાયો હતો અને મારો દીકરો કહે છે કે તેણે તેને with ની સાથે મંજૂરી આપી દીધી છે, કારણ કે શિક્ષકે કહ્યું હતું કે તે શિક્ષકને approved ની સાથે માન્ય રાખ્યો હતો, કારણ કે મારે તેમને ધર્મની પરીક્ષા શીખવવી જોઇએ તેવી માંગ સાથે 4 દિવસ માટે સંસ્થામાંથી કા expી મૂકવામાં આવ્યો છે. ના પાડી અને મારો દીકરો રડવાનું શરૂ કરીને કહેતો કે તે ડિરેક્ટર સાથે વાત કરવા નીચે આવે છે, શિક્ષક તેમની સામે રક્ષણાત્મક ચીસો પાડવા લાગ્યો અને કેટલાક શિક્ષકો આવ્યા અને અંતે જેને હાંકી કા was્યો તે મારો પુત્ર હતો અને આ શિક્ષકે હસવાનું શરૂ કર્યું કારણ કે તેણે જીત મેળવી હતી. મને લાગે છે કે સજા અન્યાયી રહી છે, હું ઈચ્છું છું કે કોઈએ મને શું કરવું તે કહે.

  1.    વાંચવું જણાવ્યું હતું કે

   તમે શૈક્ષણિક પરિષદને જાણ કરી શકો છો
   તેમ છતાં મારી ટિપ્પણી થોડી મોડી થઈ છે

   1.    એક રોડરિઝ જણાવ્યું હતું કે

    મારી પુત્રી ત્રણ વખત ભૂગોળ લેવા ગઈ હતી અને શિક્ષકે તેને મંજૂરી આપી ન હતી, તેણે પહેલેથી જ કહ્યું હતું કે તમારે 8 વાર આવવું પડશે હું ડિરેક્ટર સાથે વાત કરવા ગયો છું અને તેણે મને કહ્યું હતું કે તેણી તેના શિક્ષકને બદલી નહીં શકે, સત્ય હું છું શું કરવું તે ખબર નથી, તે જ દિવસે પરીક્ષા તેમના દાદા મૃત્યુ પામ્યા હતા અને અમે ડિરેક્ટર સાથે વાત કરવા ગયા હતા અને હકીકતમાં તે કંઈપણ હલ ન કરી શક્યો અને તે એક ધાર્મિક શાળા છે જે મને ખબર નથી

  2.    ગ્રેબીએલા જણાવ્યું હતું કે

   શિક્ષકે તેણે તમારા બાળક સાથે જે કર્યું તેના માટે જાણ કરો

 13.   પ્રકાશ વાલેર સીકુઆહુઆ જણાવ્યું હતું કે

  મારો પુત્ર વર્ગમાં આરામદાયક નથી કારણ કે તેના વર્ગના વર્ગના લોકોની વર્તણૂક ભયંકર છે. શું તેને વર્ગખંડમાં ફેરફાર કરવાનો અધિકાર છે?

 14.   લોરેન જણાવ્યું હતું કે

  નમસ્તે, મારી પુત્રી હાઇસ્કૂલના 6 માં વર્ષમાં છે, ગયા વર્ષે તેઓએ શિક્ષકને ખરાબ રીતે જવાબ આપવા માટે બપોરે તેનો ખર્ચ કરવાનો નિર્ણય કર્યો, અને સંચાલકોએ મને કહ્યું કે જો તે કોઈ વિષય લીધા વિના અને મુશ્કેલી વિના પાસ થાય છે, તો તેઓ તેને બચાવે છે. સવારે ખાલી જગ્યા, આજે તે બપોરે :15::21૦ થી રાત્રે :XNUMX::XNUMX૦ સુધી કામ કરે છે અને તે બપોરે હાજર રહી શકતો નથી, કામનો પુરાવો લે છે અને તેઓએ મને કહ્યું હતું કે તેણે બીજા છોકરાઓની રાહ જોવી પડશે કે કેમ તે જોવા માટે. તે આવતીકાલે પાળીમાં ખાલી હતી, તેઓએ જે કહ્યું હતું તેનો આદર ન કર્યો, અને હડતાલ પછી આજે વર્ગો શરૂ થાય છે અને કોઈ મને કહેવા માટે બોલાવતું નથી કે તે કાલે જઇ રહી છે કે નહીં, પરંતુ તેઓએ મને કહ્યું છે કે તેણીની શાળા બદલવા. તે જાણવું ગમે છે કે શાળાએ કેસને ધ્યાનમાં લેવાની અને તેને આવતીકાલે પાળી પર ફરીથી સ્થાપિત કરવાની જવાબદારી છે કે નહીં, મારે શું કરવું જોઈએ, આભાર.

 15.   સોલ જણાવ્યું હતું કે

  હું મારા ફિલોસોફી શિક્ષકને પૂછું છું કે તે અમને ખૂબ ચીસો પાડે છે પરંતુ તે ખરાબ શબ્દોનો ઉપયોગ કરતી નથી, શું તે ગેરકાયદેસર છે?

 16.   જોર્જ જણાવ્યું હતું કે

  હેલો જો મને મારા શિક્ષક સાથે સમસ્યા છે, તો હું તેમને કેવી રીતે હલ કરી શકું? તેણી અસંસ્કારીતા કહે છે, તેણે વિદ્યાર્થીઓના વાળ શાબ્દિક રીતે ખેંચી લીધા છે, તે અસભ્યતા કહે છે, અને જૂથ સાથે સારા દેખાવા માટે કોઈને અપમાનિત કરે છે, હકીકતમાં તે મારા બધા સહપાઠીઓની સામે મને અપમાનિત કરતી હતી, અને જ્યારે કોઈ મિત્ર મને ટેકો આપવા માંગતો હતો. , મેં તેમને હાલાકી પણ આપી અને તેને વસ્તુઓ કહી, જ્યારે તેણી તેની સાથે દલીલ કરે ત્યારે, તેની જુદી જુદી લાયકાતનું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે, તેણે બદલો લેવો, ઉદાહરણ તરીકે હું સતત વાત કરવાનું પસંદ કરું છું, અને મારા સ્થાનથી અટકું છું, પરંતુ તે નથી, કારણ કે હું ઇચ્છું છું, જો નહીં હું હાયપરએક્ટિવ છું, અને શિક્ષકે મને કહ્યું તેમ તે મારી સામે લાવે છે, જો તમે રોકો છો કે વાત કરો છો, તો હું તમને ઠપકો આપું છું, અને તે મારા માટે અન્યાયી છે કારણ કે એવા લોકો પણ છે જે હું બોલી પણ રહ્યો છું. અને તેઓ જે ઇચ્છે છે તે કરો, તેઓ કામ કરતા નથી અને જો તેઓ હવે તેમને કંઇ કહેશે નહીં, તો હું શું કરી શકું?

 17.   સોફિયા જણાવ્યું હતું કે

  વિદ્યાર્થીઓને ડિરેક્ટર, માતાપિતા અને સહકાર આયોગ સાથે બેઠકની વિનંતી કરવાનો અધિકાર છે કે તે સહકારના પૈસાથી શું થાય છે તે જોવા માટે, સંસ્થાની નબળી સ્થિતિ હોવાને કારણે, તે તકનીકી શાળા છે અને અમારી પાસે સાધનો નથી.
  ટૂલ્સથી આગળ, બાથરૂમ ઘૃણાસ્પદ છે.

  શું સંસ્થાના સહકારી બધા સક્રિય શિક્ષકોનો બનેલો છે?

 18.   જેરેડ માર્ટીનેઝ જણાવ્યું હતું કે

  માફ કરશો, સહાયક આચાર્ય પાસે વિદ્યાર્થીઓને બૂમો પાડવાનો અધિકાર છે

 19.   નતાલિયા જણાવ્યું હતું કે

  હાય, હું હાઇ સ્કૂલના 5 માં વર્ષમાં છું અને મારી પાસે એક શિક્ષક છે જેમને મારા કેટલાક ક્લાસના મિત્રો માટે પસંદ છે કારણ કે તેમની પાસે મહત્વપૂર્ણ અટક છે અથવા કારણ કે તેમના માતાપિતા શિક્ષકો અને તેમના વર્ગના સાથી છે, અને અન્ય વિદ્યાર્થીઓ માટે, અમને નહીં, જેમની પાસે આપણે કશું જ નથી «સામાન્ય note અમને નોટબુકમાં marks ની નીચે ગુણ આપે છે, ઉદાહરણ તરીકે, ગયા વર્ષે મને પરીક્ષણોમાં 6. મળ્યો હતો અને મેં નોટબુકમાં 9 મૂક્યા હતા અને અન્ય જેઓ ઓછા સ્કોર કરે છે અથવા જે કંઇ કરતા નથી. અને play રમીએ, તે સવાલ કરે છે કે આપણે કલાસીસ છોડીએ છીએ, પણ હકીકતમાં તે વર્ષના મોટાભાગના ગેરહાજર રહે છે અને રિપ્લેસમેન્ટ મૂકે છે અને તેની સાથે અમને સારા ગ્રેડ મળે છે અને જ્યારે શિક્ષક આવે છે ત્યારે તે ઇચ્છે છે તે ગ્રેડ મૂકે છે ... સત્ય એ છે કે તેના જેવા શિક્ષકો સાથે તમે જે શાળામાં ભેદભાવ છે તે શાળામાં જવા માંગતા નથી ... હું તમારા તરફથી અભિપ્રાય માંગું છું

 20.   મોનિકા જણાવ્યું હતું કે

  હેલો, મારો પુત્ર 2 ગ્રેડમાં છે. હાઈસ્કૂલ, પરંતુ તેને વાયુયુક્ત સમસ્યા છે, તે ખૂબ વિચલિત છે, હું પહેલેથી જ તેની સાથે મનોવિજ્ologistાની, બાળરોગના મનોચિકિત્સકની સારવાર કરું છું અને ન્યુરોલોજીસ્ટમાં સ્થાનાંતરિત થવાની રાહ જોઉં છું, લગભગ તમામ શિક્ષકોએ તેનું મૂલ્યાંકન કરવામાં મને ટેકો આપ્યો છે, પરંતુ ગણિતના શિક્ષક હકીકતમાં, તેમણે ટિપ્પણી કરી નથી કે મેં તેને નિદાન માટે ચૂકવણી કરી છે અને ગયા વર્ષે તે અસાધારણ અને ત્રીજા પગલા પર ગયો, પરંતુ હવે શિક્ષકે મારા પુત્રને કહ્યું કે તેઓ તપાસ કરશે કે તેઓ પરીક્ષા રદ કરી શકે છે કે નહીં તે અસાધારણ પાસેથી પસાર થઈ, તેના માટે તે વિચારે છે કે તે લાંચ આપે છે સમસ્યા એ છે કે તે મારા પુત્રને બધું જ કહે છે, અને જ્યારે પણ હું જાઉં છું ત્યારે તે મને કશું કહેતો નથી, તે નિરાશાજનક અને અસંસ્કારી શિક્ષક છે, હું શું કરું?

 21.   નેટી જણાવ્યું હતું કે

  હેલો હું એક પ્રશ્ન પૂછવા માંગું છું! જો શાળા વિદ્યાર્થીઓના હકોનું ઉલ્લંઘન કરે તો શું થાય છે? અને તેમને ઠીક કરવાનો પ્રયાસ કરવા માટે શું કરી શકાય છે?
  મારા કિસ્સામાં, તેઓએ વિદ્યાર્થી તરીકેની મારા આ હકનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે (all તમામ પ્રકારના આક્રમણ (શારીરિક અથવા માનસિક) અથવા તેમના હકોનું ઉલ્લંઘન કરતા પૂરતા રક્ષણનો આનંદ માણી શકાય છે)

 22.   સુહેલ ગેલિન્ડો જણાવ્યું હતું કે

  મારી પુત્રીને નમસ્તે, જ્યારે તેણીએ શિક્ષક પાસેથી કેટલીક ચાવીઓ ચોરવાનો આરોપ મૂક્યો ત્યારે તેઓએ તેમને અન્ય વિદ્યાર્થી પાસેથી શોધી કા from્યા અને આચાર્યએ તેને શાળામાંથી કા andી મૂક્યો અને તે ફરીથી માધ્યમિક શાળાઓની સચિવ સાથે વાત કરવા જઇ રહ્યો છે, કારણ કે માધ્યમિક શાળાઓના સચિવ સાથે વાત કરવા જઇ રહ્યો છું. તે બધા શિક્ષકોને તે કહે છે કે તેના ખાતા પર તે સ્કૂલમાંથી બહાર નીકળી ગયો છે, તે સહાયક આચાર્ય પાસેથી પણ ખૂબ અપમાન મેળવે છે અને અધિકારીઓ શિક્ષકોનું રક્ષણ કરે ત્યાં સુધી અને તેઓ છેલ્લા વર્ષ પસાર કરે ત્યાં સુધી તેઓ નોંધણી નકારે ત્યાં સુધી કોઈએ શું કહ્યું તે માનતું નથી. એમ કહીને કે કાઉન્સિલે તેને હાંકી કા toવાનો નિર્ણય કર્યો અને એક બાજુ તે વિદ્યાર્થીઓને બદનામ કરી રહી છે

 23.   સુહેલ ગેલિન્ડો જણાવ્યું હતું કે

  નમસ્તે, મારી પુત્રી પર શિક્ષકની કેટલીક ચાવીઓ ચોરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો જ્યારે તેઓએ તેમને અન્ય વિદ્યાર્થી પાસેથી મળી અને આચાર્યએ તેને શાળામાંથી કાelledી મૂક્યો અને તે ફરીથી હાઈસ્કૂલ પૂરું કરવા પાછો ફર્યો કારણ કે હું માધ્યમિક શાળાઓના સચિવ સાથે વાત કરવા જઇશ જ્યારે તે પાછો આવે છે. બધા શિક્ષકો તેને કહે છે કે તે શાળામાંથી બહાર નીકળી ગયો છે કારણ કે તે સહાયક આચાર્ય તરફથી પણ ખૂબ અપમાન મેળવે છે અને અધિકારીઓ શિક્ષકોની સુરક્ષા ન કરે ત્યાં સુધી તેઓ શું બોલે છે તે કોઈ માને નથી અને છેલ્લા વર્ષને ગાળવાનું કહેતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે કાઉન્સિલએ નિર્ણય લીધો હતો તેને હાંકી કા .ો અને એક બાજુ તે વિદ્યાર્થીની નિંદા કરે છે

 24.   વોલ્ટર જણાવ્યું હતું કે

  નમસ્તે, હું ત્રીજા વર્ષનો ઉચ્ચ શાળાનો વિદ્યાર્થી છું અને મારી શાળાનો શૈક્ષણિક સંયોજક પણ એક આર્ટસ શિક્ષક છે અને જ્યારે તે અમને એક આર્ટસ ક્લાસ આપતી હતી ત્યારે તેણે અમને કહ્યું કે તમે વિદ્યાર્થીનું સ્તર વધારવા માંગો છો અને તેથી જ તેઓએ પાસિંગ બદલ્યું minimum થી from સુધીની લઘુત્તમ પણ તેમણે કહ્યું કે જો આપણે 3 માં ન પહોંચીએ તો આપણી પાસે અસાધારણ કે વધારાની નોકરીઓ થશે નહીં, તેમણે કહ્યું કે જો આપણે 6 ન પહોંચીશું, જે ન્યૂનતમ છે, તો અમને શાળામાંથી હાંકી કા willવામાં આવશે. થઈ ગયું? અને શું આપણે શાળા પછી અને ગૃહકાર્યના વિરામ દરમિયાન રહી શકીએ? પરંતુ તેઓ અમને રહેવા માટે દબાણ કરે છે કારણ કે આપણે ઇચ્છીએ છીએ

 25.   જેસિકા જણાવ્યું હતું કે

  નમસ્તે, હું માધ્યમિક શાળાની 2 ની વિદ્યાર્થીની છું ... તે મારી સમસ્યા નથી, હા કોઈ શિક્ષક નથી, એક નવો સહાયક આચાર્ય આવ્યો છે, પરંતુ તે શિક્ષક પાસેથી ખોટી પ્રશંસા કરે છે તે પાસામાં તે ખરાબ છે. .. મોટાભાગની શાળા સાક્ષી છે વાઇસ પ્રિન્સિપાલ તેના વર્ગો વિશે જે કહે છે તેના પરથી, શિક્ષકનું વર્તન ખોટું છે, મારો વર્ગખંડ આપણા અને માતાપિતા પાસેથી સહીઓ એકત્રિત કરી રહ્યો છે, વધુ ખરાબ હું જાણવા માંગુ છું કે જો શાળામાંથી કોઈ શ્રેષ્ઠ મારા અધિકારનો ભંગ કરી શકે તો તેને ખ્યાલ છે કે હસ્તાક્ષરો શરૂ કરનાર હું જ હતો અને મેં સરનામું બોલાવ્યું ... હું આશા રાખું છું અને તેઓ મને સમજી ગયા ...
  તમારા જવાબ માટે જલદીથી આભાર ... આભાર ...

 26.   વિક્ટોરિયા મેલેન્ડીઝ બાર્બોસા જણાવ્યું હતું કે

  ઇજતાપલપાની એક માધ્યમિક શાળામાં, એક શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓને સુરક્ષા વેચે છે, તેના શબ્દની આચાર્યની તુલનામાં વધુ માન્યતા છે, જો હું સંબંધિત અધિકારીઓ સાથે આ અંગે ચર્ચા કરીશ, તો હું મારી પુત્રી સામે બદલો લેવાનો ભયભીત છું.
  આ ઉપરાંત, એક શિક્ષકે વિદ્યાર્થીઓને અસાધારણ પરીક્ષા આપી હોવાની ધમકી આપી હતી જેથી કોઈ તેને પાસ ન કરે અને ગ્રેડ ન આપે કારણ કે કોઈએ તે પાસ કર્યું ન હતું, તેમના કહેવા મુજબ, જ્યારે તેઓએ શાળાના સબડિરેટોરેટમાં પૂછતાં તેઓએ મને જાણ કરી હતી કે થોડા લોકો હતા તે પાસ થયું પરંતુ વિદ્યાર્થીએ પૂછવું જોઈએ, શિક્ષકો જાણ ન કરે. ખરાબ બાબત એ છે કે મોટાભાગના લોકો મૌન રહે છે કારણ કે મેનેજમેન્ટ અને સબ-મેનેજમેન્ટ બંને આ પરિસ્થિતિને ઓવરલેપ કરે છે. હું શું કરી શકું, કારણ કે મારી પોતાની પુત્રી કંઈક ન કહેવા માટે કહે છે, જેથી તેઓ તેની વિરુદ્ધ ન જાય?

  1.    વિલ્મા જણાવ્યું હતું કે

   હેલો: મારી પુત્રી ચોથા વર્ષમાં ભણે છે, ગઈકાલે શિક્ષકે મને એક ચિઠ્ઠી મોકલીને કહ્યું કે મારી પુત્રીને 4 X સાથે બીજા વિષયમાં ગૃહકાર્ય કરવામાં આવ્યું હતું, કે પાછલા મહિનામાં તેણીએ તેનું ધ્યાન એક્સ સમાન બનાવ્યું હતું. હું તે જાણવા માંગું છું કે તે તેણીની જેમ કંઈક તેવું લાયક છે કે જે કંઈક તેણી ગણતરી કરે છે કે તે કરી રહી છે. તેણી જે કામ કરે છે તે જોવા માટે, તેણે તેણીને જે કામ આપવામાં આવ્યું હતું તે પૂછ્યું નહીં. તે મારી પુત્રીને standભા કરી શકતી નથી અને વર્ષના આ સમયે તેણીને કરી શકે છે જે હું કરી શકું છું. કૃપા કરીને મને તાત્કાલિક જવાબ આપો મને લાચાર લાગે છે અને દોષરહિતમાં હંમેશા શિક્ષકની તરફેણમાં હોય છે અને બાળકોને દોષી ઠેરવવામાં આવે છે કારણ કે તેઓ પોતાનો બચાવ કેવી રીતે જાણતા નથી.

 27.   રોસી જણાવ્યું હતું કે

  વિદ્યાર્થીને વિવિધ અહેવાલો એકઠા કરવા માટે હાંકી કા ?ી શકાય છે? તો શું તમે અભ્યાસ ચાલુ રાખવાનો તમારો અધિકાર ગુમાવી બેસશો?

 28.   જુલિયન જણાવ્યું હતું કે

  નમસ્તે, મારું નામ જુલિયન છે અને હું હાઇ સ્કૂલના પહેલા વર્ષમાં છું. મારી પાસે એક ગણિત શિક્ષક છે જે સમસ્યાઓ જોવાનું પસંદ કરે છે બીજા દિવસ તેઓ ટીસાસ ફેંકી રહ્યા હતા અને તેઓએ મારા કપડા ગડબડ કર્યા અને મને મંજૂરી મળી ગઈ અને તેણે મને કહ્યું કે તે મને સ્થિરતાથી દૂર કરવા માટે શક્ય તેટલું કરશે.

  1.    લોલા જણાવ્યું હતું કે

   હેલો હું તે કહેવા માંગુ છું કે જો કેટલાક શિક્ષકો તમારા મજાડા દ્વારા લે છે, તો મારે શું કરવું જોઈએ

   1.    રોઝમેરી સેનચેઝ ક્રુઝ જણાવ્યું હતું કે

    નમસ્તે, હું જાણવા માંગુ છું કે શાળા સારી વર્તણૂક ન ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓનું નામ નોંધાવવા માંગતી નથી કે કેમ

  2.    અને હું જણાવ્યું હતું કે

   જો માસ્ટર કેચ કરે તો તમે જે કરો તે મારે શું કરવું જોઈએ

 29.   કારલા ઇબરા જણાવ્યું હતું કે

  મને લાગે છે કે એક સારી માધ્યમિક શાળા હોય તેઓએ વિદ્યાર્થી પરિષદ તરીકે શાળાને સુધારવા માટે કરવું જોઈએ, હું ખૂબ જ સરળતાથી બોલી શકું છું અને પોતાને ખૂબ સારી રીતે વ્યક્ત કરી શકું છું, જો હું ડિરેક્ટર હોત તો હું અભ્યાસની ગતિશીલતા બદલી શકતો, કારણ કે એક વિદ્યાર્થી હું જાણું છું કે શાળા કંટાળાજનક અને કિશોરાવસ્થામાં વધુ છે કારણ કે જે ઇચ્છે છે તે બનવું છે, અને મારી પાસે ઘણા સહપાઠીઓને છે જે તેઓ અમને શીખવવાની રીતને પસંદ નથી કરતા, કેટલીકવાર શિક્ષક પણ તે શું કહે છે તે સમજી શકતા નથી, અને બીજા પણ છે. જે અમને સમજાવતા નથી અને કોઈ પણ તેનાથી સંતુષ્ટ નથી :(
  અને બીજી વાત, મારો મતલબ કે તેઓને ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ જોઈએ છે અને સરકાર કઈ ગુણવત્તા નથી આપી રહી, ત્યાં બાળકો કે જેઓ ફ્લોર પર બેસે છે, અન્ય જેની પાસે કોઈ પુસ્તકો નથી અને તેઓ એકાંત જોઈ શકશે અથવા શાળાએ જવા માંગશે :( અને તે જ અમારી પાસે ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ હશે

 30.   ગિસેલા જણાવ્યું હતું કે

  અને ઉદાહરણ તરીકે મને એક સમસ્યા છે કે તેઓ બીજા કેટલાક વિદ્યાર્થીઓની જેમ મારી કદર કરતા નથી જે હું કરી શકું છું ……. અથવા જેને હું ફેરવી શકું છું.

 31.   નીલમણિ જણાવ્યું હતું કે

  હાય, મારો એક સવાલ હતો, વિદ્યાર્થીઓ શાળામાં કોઈપણ સંબંધ રાખવા માટે મુક્ત થઈ શકે છે.
  કારણ કે જ્યારે પણ કોઈ સલાહકાર જ્યારે પણ તેણીને ચુંબન કરતી જુએ છે ત્યારે તે તેમને લઈ જાય છે
  દિશા

 32.   ડેમિઅન જણાવ્યું હતું કે

  જો હું કોઈ વિષય લઉં છું અને શિક્ષકે મને જે ચિંતા કરે છે તેના માટે એક મુદ્દો છે, તો મારે પસાર થવા માટે એક બિંદુની જરૂર છે. શું હું દાવો કરી શકું છું કે હું બીજો શિક્ષક લઈ ગયો છું?

 33.   એરેસલી ઓલિવરેસ લોપેઝ જણાવ્યું હતું કે

  આજ સુધી, હું 8 મહિનાથી મારી પુત્રીના હાઇ સ્કૂલના બેલેટના પ્રથમ વર્ષ માટે વિનંતી કરું છું અને એસ.ઇ.પી. કાંઈ પણ કરતું નથી, તેથી તેઓ મને ભાગ્યે જ માહિતી આપે છે કે હું પ્રથમ વર્ષને માન્યતા આપતો નથી આ કિસ્સામાં, આટલા લાંબા સમય પછી તે કરવું યોગ્ય વસ્તુ નથી, હાલમાં તે બીજા ધોરણમાં ભણતી હોવાથી યોગ્ય વસ્તુ ઓછી

 34.   પટિ જણાવ્યું હતું કે

  હું શું કરી શકું જો ગણિતના શિક્ષકે મારા પુત્રને તેના મુજબના બીજા મૂલ્યાંકનમાં નિષ્ફળ કરી દીધું કારણ કે મેં તેને કોઈ ધોરણ આપ્યો ન હતો, તે પણ જાણતા હતા કે મારા પુત્રને અકસ્માત થયો છે અને તે ચાલી શકતા નથી. પરીક્ષામાં 60% ની કિંમત હતી અને મારા પુત્રએ 58% મેળવ્યો અને તે ગ્રેડ મેં તેને છોડી દીધો. સમસ્યા એ છે કે હવે તેઓ હાઇસ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ માટે પ્રમાણિત મૂલ્યાંકન લાગુ કરે છે અને મારા પુત્ર સહિત બધા વિદ્યાર્થીઓ નિષ્ફળ ગયા છે. હું શિક્ષક અને સંચાલકો દ્વારા ન્યાયી અથવા નૈતિક અથવા વ્યવસાયિક નથી જે બધા વિદ્યાર્થીઓને કોઈ વિષયમાં નિષ્ફળ થવાની મંજૂરી આપે છે. તો પછી શિક્ષકે બે મહિનાના સમયગાળા દરમિયાન શા માટે કામ કર્યું કે કોઈ પણ વિદ્યાર્થી વિષય પાસ કરી શકશે નહીં? વધુમાં, કરાર 696 XNUMX XNUMX મુજબ જે વિદ્યાર્થીઓના મૂલ્યાંકન અને માન્યતાનો સંદર્ભ આપે છે તે મુજબ, શિક્ષકે એક પ્રોજેક્ટ લાગુ કરવો આવશ્યક છે જે વિદ્યાર્થીઓને મંજૂરી ન આપે. નિષ્ફળ અને ગ્રેડ પુન recoverપ્રાપ્ત કરવા માટે.

 35.   ગ્રેટેલ જણાવ્યું હતું કે

  મારી પુત્રીએ હાઇ સ્કૂલનું છઠ્ઠું વર્ષ પૂરું કર્યું હતું અને તેણીનો એક વિષય હતો કે તેણે હવે ફેબ્રુઆરીમાં ખરાબ રીતે આપી હતી, આગામી કોષ્ટક તેને 6 માર્ચથી આપવામાં આવશે, પરંતુ તેણી પાસે 15 માર્ચ સુધી સીબીસીમાં સાઇન અપ કરવાનો સમય છે. શું હું શાળામાં તે તારીખ માટે ટેબલની વિનંતી કરી શકું છું?

 36.   ઇવાની જણાવ્યું હતું કે

  હું પ્રોફેસરને ક્યાં રિપોર્ટ કરી શકું?

 37.   એનાલિયા વેરોનિકા ગેવિલાન જણાવ્યું હતું કે

  ગુડ મોર્નિંગ, તમે મારા દીકરાને શિફ્ટ બદલવા દબાણ કરી શકો છો જ્યારે તે ઉત્તમ વર્તન કરે છે, ગણવેશનો સન્માન કરે છે અને સારા ગ્રેડ ધરાવે છે, ન્યાયી ઠેરવે છે કે ત્યાં ઘણા છે અને તેઓ એક રફ્ફલ બનાવે છે અને તે ચાલ્યો ગયો. અગાઉ થી આભાર !!!!

 38.   મિલાગ્રાસ બેલેન સિલ્વા જણાવ્યું હતું કે

  હું માધ્યમિક શાળાના બીજા વર્ષમાં જઈ રહ્યો છું કોઈ શિક્ષક તેની વાર્તા સાંભળ્યા વિના વિદ્યાર્થીને ભણાવી શકે છે?

 39.   જ્યુડર કાસ્ટિલો જણાવ્યું હતું કે

  સહાય
  સહાય
  સહાય
  સહાય
  સહાય
  તેઓ મને મદદ કરશે કે તેઓ મને એક જ દિવસ માટે પ્રાઇઝ કરવાના અધિકારનો દાવો કરશે.
  કેસ આ રીતે શરૂ થયો: કારણ કે એક દિવસ શિક્ષકો આવ્યા અને બેકપેક્સ શોધ્યા અને શિક્ષકે મારી પાસેથી મારો સેલ ફોન લીધો.
  જો તે મારી બેકપેકમાં પહોંચી ગયો છે, તો તે મારા ગોપનીયતાના અધિકારનું ઉલ્લંઘન કરી રહ્યો છે અને આજ સુધી તેઓ મારા સેલ ફોનને મને પાછા નહીં આપે ત્યારથી તેઓ મારો સેલ ફોન પણ સંભાળી રહ્યા છે.

 40.   લિડિયા મરીલુ ગુટીર્રેઝ કેબેઝુડો જણાવ્યું હતું કે

  તેઓએ મારો પુત્ર તેની શાળાના પ્રવેશદ્વાર પર હોલમાં રાહ જોતા હતા, તેઓ તેમને તેમના વર્ગખંડમાં પ્રવેશવા દેતા નહીં, કેમ કે તેણે વાળ કાપી નાખ્યા હતા (શાળા પ્રકાર, તેઓ કહે છે તેમ), જ્યારે વાસ્તવિકતામાં તેઓ ઇચ્છે છે કે તે તેની જેમ પોતાને કાપી નાખે. લશ્કરી માણસ.
  હકીકત એ છે કે તે વર્ગનો બે કલાક ચૂકી ગયો, રાહ જોતી વખતે, જો મારા પતિ શાળાએ ન ગયા હોત, તો તે સંભવત that તે દિવસ તેમના વર્ગખંડમાં (વર્ગ વિના) પ્રવેશ્યા વિના પસાર કર્યો હોત. શું આ દુરુપયોગ છે? ... આ પરિસ્થિતિમાં શું કરવું? એક સરળ હેરકટ માટે તેઓ વિદ્યાર્થીને તેમના વર્ગખંડમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપતા નથી… ..

 41.   લિઝ જણાવ્યું હતું કે

  સાંભળવાનો અધિકાર
  વગેરે

 42.   કાર્મેન પિચાર્ડો જણાવ્યું હતું કે

  મારો દીકરો હાઇ સ્કૂલમાં જાય છે અને ત્યાંથી પ્રારંભ કરીને, ડિરેક્ટર તેમની સાથે પેલેડીસ સાથે વાત કરે છે અને જો કોઈ તે યુવાન લોકો પાસેથી શોધવાનો દાવો કરે છે તો મારો પુત્ર આ વર્ષે જતો રહ્યો હોવાથી હું વાત કરવા માંગતો નથી અને પછી જો હું તેને મૂકું તો તે નહીં જાય મને કાગળો આપો

 43.   મીકેલા જણાવ્યું હતું કે

  એક સવાલ: કોઈ વિષયમાં હું ઘણો ગેરહાજર રહ્યો છું, પરંતુ હું હંમેશા 8 સાથેના ગ્રેડ સાથે સારો હતો, શું હું આ વિષય ગેરહાજર રહેવા માટે લઈ શકું છું? અથવા તે મારા ગણાતા સમય અને ગ્રેડની ગણતરી કરે છે? આભાર

  1.    lo જણાવ્યું હતું કે

   મીકાઇલા, જો તમને સસ્પેન્ડ કરી શકાય છે, તો મારો એક મિત્ર છે જેણે મને કિડનીના ઓપરેશન માટે ચૂકી હતી અને તે ભણતી હતી પરંતુ હજી પણ નિષ્ફળ ગઈ કારણ કે તેમની પાસે મંજૂરી માટે પૂરતી નોંધો અથવા નોંધો નથી ……. મને લાગે છે તે જ છે

 44.   લોહદ ગાર્નર જણાવ્યું હતું કે

  હું પક્ષની સૂચના પર સહી કરવાનો ઇનકાર કરી શકું છું

 45.   ક્લાઉડિયા ગોમેઝ જણાવ્યું હતું કે

  કૃપા કરી સહાય કરો… શું મારી 1 લી ધોરણની પુત્રીને તેના વાદળી વાળ માટે કાelledી શકાય છે? તે ફક્ત ટીપ્સ છે. હું શું કરી શકું? મને લાગે છે કે તેનાથી કોઈ નારાજ નથી અને તે એક સારી વિદ્યાર્થી છે જેમાં કોઈ શિસ્ત અથવા ગ્રેડની સમસ્યાઓ નથી

 46.   બેટો અનાયા જણાવ્યું હતું કે

  નાઇટ હાઇ સ્કૂલ માટે માહિતી અને વિદ્યાર્થીઓના દુરૂપયોગની જાણ

 47.   એડગાર્ડો જણાવ્યું હતું કે

  શું વિદ્યાર્થીઓને કંપનીઓ સાથે વાત કરવાનો અધિકાર છે? ક્યૂ વિના શિક્ષકો તેઓ શું દંપતી છે તે વિચારે છે ????

 48.   એલન રેમિરેઝ જણાવ્યું હતું કે

  જો વિભાગને કોઈ સ્પેનિશ શિક્ષક ગમતો નથી, તો શું શિક્ષકનો ફેરફાર કરી શકાય છે?

 49.   કેમિલો જણાવ્યું હતું કે

  નમસ્તે, હું દસમા ધોરણમાં છું. મેં શાળામાં પ્રવેશ કર્યો તે લગભગ એક મહિના સુધી, તેઓએ કેટલાક ફેરફારો કર્યા જેણે મને અસર કરી, તેમાંથી એક એ છે કે તેઓએ મારા બધા જ શાળા જીવન મારા ક્લાસના મિત્રો સાથે ગાળ્યા પછી મારા ઓરડામાં ફેરફાર કર્યો, જે બીજા અભ્યાસક્રમમાં રહ્યા, હું કેવી રીતે સ્થાનાંતરિત થવાનો દાવો કરી શકું? મારી બધી શૈક્ષણિક તાલીમ દરમિયાન?

 50.   ગેરાલ્ડિન જણાવ્યું હતું કે

  નમસ્તે, આને કારણે મારી પાળી, અભ્યાસક્રમ અને મકાન બદલવાની ફરજ પડી રહી છે કારણ કે "ત્યાં વધુ કોઈ જગ્યા નથી." જ્યારે તેઓએ શરૂઆતથી મારી ખાલી જગ્યા બચાવવી જોઈએ, ત્યારે હું સતત ત્રણ વર્ષથી તે શાળામાં છું. મારું વર્તન સ્વીકાર્ય છે, મને શિક્ષક તરફથી ફરિયાદ નથી, મારો ડ્રેસ યોગ્ય છે અને મને દરેક બાબતમાં મંજૂરી મળી છે. જો મને ભૂલ ન થાય, તો સવારે અને મકાનમાં પરિવર્તનની માંગણી કરવાનો આ મારો અધિકાર છે, પરંતુ ક્યાં? એટલે કે, મારી ફરિયાદ કરવા માટે મારે ક્યાં જવું જોઈએ?

 51.   કાર્મેન એસિડો જણાવ્યું હતું કે

  નમસ્તે. મારી પુત્રીનું અગાઉના 5 વર્ષનાં ભૂગોળ છે, 2014 માં સ્નાતક થયા છે, અમે સીબીએની રાજધાની છીએ જ્યાં માધ્યમિક 6 વર્ષનો છે. હું 6 માં પ્રાયોગિક કાર્યો પ્રસ્તુત કરું છું જેને પ્રોફેસર દ્વારા કોઈ ખુલાસો કર્યા વિના અથવા બતાવ્યા વિના નકારી કા .વામાં આવ્યા હતા. 20 વર્ષની ઉંમરે મારી પુત્રી હજી આ વિષય પાસ કરી શકશે નહીં. મારો સવાલ છે: કોઈ શિક્ષક કોઈ વાજબી ઠેરવ્યા વગર ઘણી વખત વિદ્યાર્થીને નિષ્ફળ કરી શકે છે?

 52.   પેપે જણાવ્યું હતું કે

  હું શું કરી રહ્યો છું તે જાણવું મારા માટે તાકીદનું છે, હું ખૂબ જ ચિંતિત છું, મારે મારી દીકરીને જે આર્થિક દોરીને લીધે તે જઇ રહી હતી તે શાળામાંથી બહાર કા toવી પડી, હું નથી ઇચ્છતી કે તેણી શાળાના વર્ષને ચૂકી જાય, તેણી હાઇ સ્કૂલ સમાપ્ત કરવા માટે એક સેમેસ્ટર બાકી છે, મારે શું કરવાની જરૂર છે અથવા હું કેવી રીતે મદદ કરી શકું

 53.   જેમે સવેદ્રા જણાવ્યું હતું કે

  તે સામાન્ય અથવા બીજા વર્ષના હાઇ સ્કૂલના વિદ્યાર્થી માટે પરવાનગી છે કે જેમની પાસે વર્ગમાં અઠવાડિયા અને દિવસો છે, જેમાં સમસ્યા વિના રૂમમાં ફેરફાર કરવામાં આવે છે અને તે પાંચ વર્ષથી પહેલેથી જ સંસ્થામાં અભ્યાસ કરે છે.

  1.    રોસના જણાવ્યું હતું કે

   નમસ્તે, હું આશા રાખું છું કે તમે મને જવાબ આપો ... મારો દીકરો સ્કૂલમાં પહેલેથી જ 2 જી હાઈસ્કૂલમાં છે ... આ સાથે, તે 5 વર્ષથી તે સંસ્થામાં રહ્યો છે ... મારી ચિંતાનું કારણ છે ... પહેલાથી જ weeks અઠવાડિયાના ક્લાસિસ હોવાને કારણે તેઓએ મને તેનું કારણ અથવા તેનું કારણ જણાવ્યા વિના જ તેને બીજા સમાંતરમાં બદલી નાખ્યું છે …… તેણે ખુશ કવર અને ઘણાં હોમવર્ક અને પહેલેથી વાવેલા ટ્યુટોરિયલ્સથી બધું આવરી લીધું છે .. એ હકીકતને કારણે કે સંસ્થા ત્યાં 3 બેકલેકરેટ સાયન્સ છે અને જેમાં તેઓ સમાન આપતા નથી ... સાવચેત રહો
   તમે અવ્યવસ્થા અનુભવો છો અને નિરાશ જ છો… .અને શિક્ષકો ફક્ત કહે છે કે તમે કેવી રીતે પકડો છો…. તેઓએ મને એક કાગળ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે જેમાં મને ખબર છે કે તેઓએ તેને બદલી નાખ્યું છે ..... પરંતુ સ્પષ્ટતા કરો કે હું અસ્વસ્થ છું. જાણે કે તેઓ કેટલાક પગરખાં હતાં ... મને મદદ કરો મને માર્ગદર્શનની જરૂર છે કારણ કે હું નિરાધાર છું ... તેઓએ શરૂઆતથી જ કર્યું હોત
   ખુબ ખુબ આભાર….

 54.   જુઆન પાબ્લો જણાવ્યું હતું કે

  નમસ્તે, હું 11 મા ધોરણનો વિદ્યાર્થી છું અને પહેલીવાર મને શાળામાં મોડું થયું અને મારા વર્ગ શિક્ષકે મને પ્રવેશવાની મંજૂરી ન આપી, હું જાણવા માંગું છું કે આ કેસોમાં અમારો ટેકો આપનારા કોઈ લેખ અથવા કાયદા છે કે નહીં, આભાર, મને આશા છે કે ત્વરિત પ્રતિસાદ મળશે

 55.   જીસસ મેરેસ વાલાડેઝ દ્વારા નોએલ જણાવ્યું હતું કે

  હેલો, મારી સમસ્યા એ છે કે હું આર્ટ્સને નિષ્ફળ કરું છું અને તેઓએ પહેલાથી જ મારા પર બે અસાધારણ મુદ્દાઓ લાગુ કર્યા છે અને શિક્ષક અન્ય બહાના બહાર લાવે છે કે મારે જાન્યુઆરીમાં નૃત્ય કરવું છે અને મેં આ માધ્યમિક શાળામાં હાઈસ્કૂલનું રજિસ્ટ્રેશન ગુમાવ્યું છે, તેઓ શરમ અનુભવે છે સર્ટિફિકેટ ન આપતાં મારા બે ભાઈઓ છે જેઓ નથી પણ તેઓ હાઇસ્કૂલમાં પ્રવેશ્યા કારણ કે તેઓએ અસાધારણ માટે ઘણી બધી બાધાઓ મૂકી અને આર્ટસ ટીચર એ ડિરેક્ટરની પુત્રી છે, મને નથી લાગતું કે તે મને મેળવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરશે પ્રમાણપત્ર. આભાર.

 56.   જોર્જ એલિસર વફાદાર ઘેટાં જણાવ્યું હતું કે

  ઠીક છે, દો and વર્ષ પહેલાં એક વિદ્યાર્થીને કાર અકસ્માત થયો હતો જ્યાં તેના પિતા, માતા અને અન્ય એકનું મોત નીપજ્યું હતું, 15 વર્ષની બાળકીની હાલત ખરાબ હતી, ઘણું બધુ થઈ ગયું છે, પરંતુ પુન theપ્રાપ્તિ ધીમી છે, આ વર્ષે તેની સહપાઠીઓ સ્નાતક થશે, સંસ્થા માન્યતા બનાવવા માંગે છે. પ્રશ્ન તેણી અને તેના પિતાનો છે જે કોઓર્ડિનેટર હતા. પ્રશ્ન એ છે કે છોકરીને કયા પ્રકારની માન્યતા અથવા માન્યતા આપી શકાય છે? હું તમારા પ્રતિભાવની રાહ જોઉ છું

 57.   કોઈએ સોલને બર્નાબ ડ્યુઅસ જણાવ્યું હતું કે

  હું એક ભયાવહ માતા છું, મારા પુત્રના હકોનું ઉલ્લંઘન થઈ રહ્યું છે, જે આજે કમ્પ્યુટર વિજ્ ofાનના બીજા વર્ષમાં છે, જેની સાથે તેઓએ ગયા વર્ષે જે વિજ્ inાનમાં પ્રવેશ મેળવવાની ભૂલ કરી હતી અને આજદિન સુધી તેઓ ભૂલ સુધારી શકતા નથી તે શાળાના સેક્રેટરી દ્વારા પ્રતિબદ્ધ હતું કારણ કે આ નવી શૈક્ષણિક પદ્ધતિમાં શાળાએ દસમા વર્ષે પસંદ કરેલી વિશેષતામાં તેને પ્રવેશ આપવાની જવાબદારી સંભાળી છે, અમે માતાપિતા હવે આ કાર્યવાહી કરતા નથી, મને સમજાયું કે શરૂઆતની શરૂઆતથી જ શાળા વર્ષ 2015 _2016 મેં સંસ્થા અને જિલ્લામાં એક અરજી દાખલ કરી છે, તે સમસ્યા મારા માટે હલ કરતું નથી, સમય પસાર થઈ રહ્યો છે મને ખબર નથી કે મારો પુત્ર જ્યારે હાઇ સ્કૂલના ત્રીજા વર્ષમાં જશે ત્યારે શું થશે અને ઇન્ટર્નશીપ નહીં કરી શકું કારણ કે તે તે કોર્સમાં દેખાતો નથી અને આ બધી પરિસ્થિતિએ ભાવનાત્મક અને માનસિક અસ્વસ્થતા પેદા કરી છે કારણ કે તેણે પસંદ કરેલી વિશેષતાનો આદર ન કર્યો, જે કમ્પ્યુટર વિજ્ scienceાન છે.

 58.   મિગ્યુએલ પેરેઝ જણાવ્યું હતું કે

  કારણ કે મારા પુત્રને પોર્ટુગીઝ રાજ્યના એકરિગુઆની લિબટોરડોર હાઇ સ્કૂલમાં નોંધણી નામંજૂર છે, કારણ કે તે પંદર વર્ષનો છે અને તે તે ઉચ્ચ શાળામાં અભ્યાસ કરે છે અને તે ત્યાં પંદર વર્ષનો અભ્યાસ કરી રહ્યો છે અને હવે જ્યારે આપણે તેને ફરીથી પ્રવેશ આપવાના છીએ. , ડિરેક્ટર તેને ફરીથી રજિસ્ટર કરવાનો ઇનકાર કરે છે કારણ કે તે પંદર વર્ષનો છે, તે કહે છે કે તે એક નવો કાયદો છે, બસ, હું આ શંકામાંથી બહાર કા toવા માંગુ છું, શું બાળક કે કિશોરોને ભણવાનો અધિકાર છે? , હા અથવા ના, કારણ કે હું એક કાયદો અમલમાં મૂકવા માટે સંમત છું કે જે બાળક ભણતો નથી અને પંદર વર્ષનો છે, હું પહેલા વર્ષમાં એક સ્થળ શોધવા ગયો અને તેઓએ તેની ઉંમરને કારણે તેને નકારી કા butી, પણ એક બાળક જે તે શાળામાં ભણતાં અકસ્માતનો ભોગ બન્યો છે અને બે ખોટ થઈ ગઈ છે અને શિક્ષકો અને આચાર્ય મને સલાહ આપશે કે વર્ષનું પુનરાવર્તન કરવું તે વધુ સારું હતું અને હું સ્વીકારું છું અને હવે તેઓ મને છોડી દે છે તેથી તેઓ ફરીથી નોંધણી કરી શકતા નથી કારણ કે નવો કાયદો કરે છે તેને મંજૂરી આપશો નહીં, હું જાણવું ઇચ્છું છું કે આ દેશમાં તે યોગ્ય છે કે કેમ કે માનવામાં આપણે નિરક્ષરતાનો અંત આવી રહ્યો છે હું મિગુએલ છુંપેરેઝ અને મારો દીકરો જોઝે ગ્રેગેરિયો પેરેઝ છે અને તે લિબર્ટોર દે એકારિગુઆ હાઇ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતો હતો જ્યાં તેઓએ તેને ફરીથી પ્રવેશ આપવાનો ઇનકાર કર્યો.

 59.   મિગ્યુએલ પેરેઝ જણાવ્યું હતું કે

  અને હું તે કહેવાનું ભૂલી ગયો કે તેણે બે લેપ્સ ગુમાવ્યા હતા કારણ કે તેમને શાળા વર્ષ શરૂ થયાના પાંચ દિવસ પછી હાઈસ્કૂલમાં જતા અકસ્માતનો ભોગ બનવું પડ્યું હતું અને તેઓએ લોસ સેડ્રોસ ડી એકિગુઆ ક્લિનિકમાં તાત્કાલિક મગજનું operationપરેશન કરવું પડ્યું હતું અને તે પાંચ દિવસ સુધી ચાલ્યું હતું. કોમામાં અને તે જ કારણ છે કે મારે તેને પુનરાવર્તિત કરવું છે અને તેઓ તેને સ્વીકારવા માંગતા નથી. શું થયું તે જાણીને, અને જે બન્યું તેનો પુરાવો હોવાને લીધે, હું આ સંદર્ભે એક લક્ષ્ય ઇચ્છું છું, હું મિગુએલ પેરેઝ અને મારો પુત્ર છું. જોસ ગ્રેગારિયો પેરેઝ.

 60.   જેની જણાવ્યું હતું કે

  શું તેઓ મને શાળાના અંદરના મારા બોયફ્રેન્ડ પાસે જવા માટે પ્રતિબંધ આપી શકે છે?

 61.   સેર્ગીયો અલેજાન્ડ્રો ગોન્ઝાલેઝ પ્લેસહોલ્ડર છબી જણાવ્યું હતું કે

  શુભ સાંજ હું સી.એન.એસ. 239 ની નાઇટ સ્કૂલમાં જઈ રહ્યો છું મેં 2 માં 2015 જી વર્ષ પૂરું કર્યું છે અને ફરજ વિના પાસ થઈ ગયો છે, ડિસેમ્બરમાં બધા વિષયો લઈ તેઓ ક્યારેય ગ્રેડ પાસ થયા ન હતા અને 2016 માં હું છેલ્લા વર્ષમાં 3 જી ભણ્યો હતો, હું વ્યક્તિગત સમસ્યાઓના કારણે ગયો હતો અને આજે તેઓને મારી નોટો મળતી નથી કહે છે કે મારે subjects વિષયો બાકી છે જે મેં પહેલેથી જ લીધેલા છે, કેમ કે તેઓને મારો કોઈ કાગળ નથી મળતો અથવા તેઓ પ્રથમ વર્ષથી મને શરૂઆતથી પ્રથમ વર્ષે જવાની સંભાવના આપવા માગે છે. મોટાભાગના બીજા વર્ષથી હું હવે જેની પાસે દાવો કરું છું તેની સાથે હું કરું છું, હું તમારા જવાબનો આભાર માનું છું મારી પાસે ફરીથી હાઈસ્કૂલ શરૂ કરવાનો સમય નથી, હું સમાપ્ત કરવા માંગુ છું મારે છેલ્લા વર્ષમાં હોવું જોઈએ

 62.   બ્લેઝ જણાવ્યું હતું કે

  નમસ્તે, હું તે છોકરીનો પિતા છું જે વેલેન્સિયન કોમ્યુનિટીમાં ESO ના ત્રીજા વર્ષમાં છે અને થોડા વર્ષોથી હું સંસ્થામાં ઘણી અનિયમિતતા જોઈ રહ્યો છું જ્યાં મારી પુત્રી હાજર રહે છે, અધ્યાપન કર્મચારીઓની આસપાસની અનિયમિતતા અને કેન્દ્રની પદ્ધતિઓ . એક ઉદાહરણ એ છે કે કેટલાક શિક્ષકો વિદ્યાર્થીઓને ખુલ્લેઆમ ધમકાવે છે, સીધી ધમકી આપે છે કે "કાં તો તેઓ ઘરે આવી કામગીરી કરે છે, અથવા તેઓને સીધા જ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે છે ...", અથવા સામાન્ય હડતાલના કિસ્સામાં જો તેઓ તેમ કરે તો તેમને સસ્પેન્ડ કરવાની ધમકી આપે છે. હડતાલનો દિવસ (જેને તેઓ કાયદા દ્વારા હકદાર છે). મારી દ્રષ્ટિથી તેઓ ધમકીઓ અને જબરદસ્તી છે, અને બાળકો તેમને તેમના શિક્ષક કહે છે, પરંતુ તેઓ એકબીજાને coverાંકી દે છે અને અંતે તે જ બાળકોને અસર કરે છે.
  પરંતુ છેલ્લો કેસ જે હું પહેલાથી જ જોઉં છું તે અતિશય અને અપમાનજનક છે, હવે તેઓએ કેન્દ્રની બહારની કંપની (ફોટોપ્રીક્સ) સાથે ફોટોગ્રાફી હરીફાઈ યોજી છે જેમાં તેઓ ભાગ લેવા માટે મજબૂર છે, તેમ ન કરવાના કિસ્સામાં સસ્પેન્સની ધમકી હેઠળ, તેમને દબાણ પણ કરે છે. તે ફોટોગ્રાફિક વર્કશોપમાં કેટલાક ફોટાઓને ફક્ત જાહેર કરવા. મારો આક્રોશ ઘણા મુદ્દાઓ માટે જબરદસ્ત છે, સૌથી પહેલાં અને મારી પુત્રીને કોઈ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવાની ફરજ પાડવામાં આવે છે કે તે ન ઇચ્છે છે અને ન પસંદ કરે છે, તેને સસ્પેન્ડ કરીને જબરદસ્તી કરવાનું પસંદ કરે છે, બીજું કારણ કે તેણી પોતાને ગુમાવવાનો બાકી રહેલો થોડો સમય લઈ રહી છે. તે સ્પર્ધા, જ્યારે તે અન્ય વસ્તુઓ માટે તેનો ફાયદો ઉઠાવી શકે, અન્ય વિષયોનો અભ્યાસ કરી શકે અથવા વાંચી શકે તેવું લાગે, તેના અભ્યાસના દિવસ પછી તે મફત સમય છે, તે શાળાના કલાકોની બહારના કલાકો છે, અને ત્રીજી કારણ કે ટોચ પર સમય ગુમાવવો પડ્યો, તેણે ફોટાઓ ફક્ત FOTOPRIX માં જ વિકસાવવાના છે, જે આપણી પાસે ઘરથી 2 કિલોમીટર દૂર છે, જ્યારે 100 મીટરની અંતરે મારી પાસે એક અન્ય ફોટોગ્રાફર હોય જે મારા માટે તેમને વિકસાવી શકે, અથવા હું પણ, જેની પાસે ફોટોગ્રાફ્સ વિકસાવવા માટે પ્રિંટર છે. .
  હું ઘણી બધી અનિયમિતતાઓને ગણી શકું છું, જેમ કે તેઓ બેરાકONન્સનું રાજ્ય જ્યાં તેઓ શીખવે છે, જે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે, લિક સાથે, ઠંડા હોય છે અને તેમને જાકીટ રાખવા પર મનાઇ ફરજ પાડે છે ... અથવા કેટલાક વિદ્યાર્થીઓની અનુકૂળ સારવાર, જેમણે અન્ય લોકો જેટલું જ ગ્રેડ રહ્યું છે, તે ખૂબ ઉપર તરફ ગોળાકાર છે, એક વિદ્યાર્થી માટે બીજાની જેમ a..5,6 એક સરખા નથી, બંનેની પરીક્ષાઓ, એક જ હોમવર્ક ... વગેરે છે, પરંતુ તે શિક્ષક દ્વારા એક વધુ સારી રીતે જોવામાં આવે છે. .. 5,6 સાથે એક ગોળાકાર 6 થાય છે અને બીજું 5, 1 સંપૂર્ણ બિંદુ તફાવત છે ??? મને ખબર નથી કે આ શિક્ષકો કયા માપદંડોનું પાલન કરે છે ...
  હું તમારા અભિપ્રાયને જાણવા માંગુ છું અને કોઈએ મને માર્ગદર્શન આપવા માટે કે જેની સાથે મારે સંપર્ક કરવો જોઈએ જેથી મારી ફરિયાદો સાંભળવામાં આવે અને તેનું નિવારણ થાય, કારણ કે મને અદાલતમાં આ બધુ જાણ કરવાનો વિચાર આવ્યો પણ મને ખબર નથી કે તે ત્યાં છે કે કેમ? અથવા જ્યાં મારે તેની જાણ કરવી જોઈએ. હું માનું છું કે મારું અનોખું નથી અને ઘણાં માતાપિતા મારી પરિસ્થિતિમાં છે, પરંતુ ક્યારેક ડરથી, કેટલીક વખત અજ્oranceાનતાને લીધે, કંઇ કરવામાં આવતું નથી અને અમે સમય પસાર થવા દઈએ છીએ, પરંતુ તેઓ પહેરેથી બેસીને થાકેલા છે કે તેઓ કેવી રીતે દુર્વ્યવહાર કરે છે તે જોવા. અમારા બાળકો, કેટલાક શિક્ષકોની અવગણના અને અવગણના અને અભ્યાસ કેન્દ્રની દિશાને લીધે, મારી પુત્રી ખૂબ જ માનસિક રીતે બદલાઈ ગઈ છે અને કેટલીક વાર તે ઘરે મોકલવામાં આવતી ઘણી ફરજોથી ભરાઈ ગઈ છે અને તેણી પાસે જવા માટે પણ સમય નથી. શાળાની બહાર. હવા લેવા માટે શેરી, કેટલાક શિક્ષકો દ્વારા ધમકીની લાગણી ઉપરાંત (શું આને બુલિંગ પણ માનવામાં આવશે પરંતુ શિક્ષકો દ્વારા, અથવા તે "તુલના" ન કરવી જોઈએ?).
  મને અહીંથી પોતાને વ્યક્ત કરવા દેવા બદલ આભાર અને મને આશા છે કે કોઈ મને સમાધાન આપી શકે.

  1.    લુઇસ બ્લેન્કો જણાવ્યું હતું કે

   જો તેણે તમારી પુત્રીને સ્પર્શ કર્યો છે અથવા તેને ધમકી આપી છે, તો તમને શાળાએ જઇને આ વિનાશનો વિરોધ કરવાનો અધિકાર છે, તે મહત્વનું છે કે તમે આચાર્ય અને તેના શિક્ષક સાથે વાત કરો. તેને ખૂબ જ ગંભીરતાથી લો અને શિક્ષકો કે જેઓ આ કામ કરે છે, જો તમે શેરીમાં કોઈને જોશો તો તેને સારી રીતે લાયક માર મારવામાં આવશે

 63.   એસ્તાન જણાવ્યું હતું કે

  માફ કરજો, વર્ગ બદલાવની વિનંતી કરવા માટે મારે શું કરવું જોઈએ, કારણ કે હું જે વર્ગમાં છું તેમાં મારી પાસે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની આવડત નથી અને એવા લોકો પણ છે કે જેમની સાથે મને સમસ્યા છે અને હું ચોથી ધોરણમાં છું પણ હું ચોથા 4 માં છું અને હું તેઓને મને 4 ° 1 પર કેવી રીતે બદલી શકું?

 64.   ચેનલ માનક જણાવ્યું હતું કે

  હેલો, મારી પાસે મારી પુત્રી છે જે માંદગીને કારણે પરીક્ષા ચૂકી છે, તબીબી પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે છે અને શિક્ષક તેને 1 આપે છે અને પરીક્ષા આપવા માંગતો નથી, શું આ ઠીક છે?

 65.   ગ્રિસ્લેડા જણાવ્યું હતું કે

  શાળામાં ભુલ હોવાને કારણે મારા પુત્ર માટે કેવી અને કેવી દાવા કરવાનો હક છે હવે તેઓ તેને એક વર્ષ પહેલા પરત કરવા માગે છે અને અમે વર્ષના મધ્યમાં છીએ, કારણ કે તેઓ કહે છે કે જ્યારે તેઓએ તેમને વર્ષ પાસ થવા દીધો ત્યારે તે વિષયોનું esણી છે. , મારે શું કરવું જોઈએ જેથી તે તેને પાછું ન ફેરવે?

 66.   જાસ્મિન લ્યુસિયાનો જણાવ્યું હતું કે

  નમસ્તે, હું ઉચ્ચ શાળામાં શું કરી શકું છું, જ્યાં મારો ભાઇ જતો હતો, તેઓએ તેને એક વર્ષ પહેલાં ઝેકાર કર્યો હતો અને હવે જ્યારે મારી માતા તેને લખવા જવા માગે છે, ત્યારે આચાર્યએ તે સ્વીકાર્યું નહીં, હું આ કિસ્સામાં શું કરી શકું, તે પહેલાથી જ એક વર્ષનો અભ્યાસ ગુમાવ્યો છે

 67.   ઇબાલો જેસિકા જણાવ્યું હતું કે

  નમસ્તે, મારું નામ જેસિકા છે, મારો દીકરો હાઇ સ્કૂલના ચોથા વર્ષમાં છે, મારો પ્રશ્ન એ છે કે એક શિક્ષક જેણે તેના પહેલા વર્ગમાં જ પ્રવેશ કર્યો હતો અને સહઅસ્તિત્વનો કરાર આપ્યો હતો તે પછી બીમાર રજા પર ગયો હતો બે દિવસ પહેલા મેં બીજી વ્યક્તિને મોકલ્યો હતો તેમને સૂચિત કરો વિદ્યાર્થીઓએ અથવા જો તેઓએ આ વિષયને પાસ કરવા માટે કોઈ વ્યવહારિક કાર્ય કરવું પડશે, જે મને લાગે છે કે તે યોગ્ય નથી, આજે તેની પાસે આ શિક્ષક છે પરંતુ તેઓ હજી પણ રજા પર હોવાને કારણે નથી જતા, તેમણે આ કરવાની જરૂર નથી કામ કરે અથવા જો તે સમયસર હોય અને શાળામાં સારા સમય માટે શિક્ષક હોય જે કલાકોને અનુરૂપ સમય આપવાનું બતાવતા નથી

 68.   પેલેયો જ્ casteાતિઓ જણાવ્યું હતું કે

  હું હ atલવેમાં એક મિત્ર સાથે સ્કૂલમાં વાત કરતો હતો કારણ કે તેની પાસે મારા લોકરમાંનો બેકપેક હતો અને તેને તાળા પરના નંબરની જરૂર હતી, તેણે મને વર્ગ બનાવવા માટે દબાણ કરવાનું શરૂ કર્યું અને હું ચાલુ થયો જેથી તે હવે મને સ્પર્શ ન કરે, અને પછી તેણે સીડી ઉપર જાઓ એમ કહીને મને ખરાબ રીતે દૂધ આપ્યો. શું મારે તેનો અવાજ કરવાનો અથવા માર મારવાનો અધિકાર છે? હું 15 વર્ષનો છું

 69.   એસ્ટેફની જણાવ્યું હતું કે

  શું કોઈ શિક્ષક વિદ્યાર્થીને વેકેશનમાં જવા માટે દબાણ કરી શકે છે

 70.   મર્સિડીઝ હર્નાન્ડીઝ અલ્વારાડો જણાવ્યું હતું કે

  શુભ સાંજ મારી પુત્રીને દો some મહિના માટે સસ્પેન્ડ કરી શકાય છે ફક્ત કેટલાક વર્ગો ખૂટે છે

 71.   ગુઈલેર્મો જણાવ્યું હતું કે

  મારો દીકરો જે પહેલો ESO માં છે તેણે પોતાનો ગણિતનો વિષય સસ્પેન્ડ કરી દીધો છે, જેને સામાન્ય ક callલમાં પોતાને બધા વિષય સાથે રજૂ કરવો પડ્યો.
  તેમણે સમગ્ર કોર્સ દરમિયાન જાળવી રાખેલા ખરાબ વલણને આધારે પ્રથમ બે મૂલ્યાંકન કર્યા હોવા છતાં.
  શું આ કાયદેસર છે, એટલે કે, અગાઉ મંજૂર કરેલા બે મૂલ્યાંકન તમને ગેરવર્તન માટે નિષ્ફળ કરે છે?

 72.   પાઓલા લોલ જણાવ્યું હતું કે

  હું ઇચ્છું છું કે તમે મને તે સવાલના જવાબ માટે સલાહ આપો કે મને ખબર નથી કે તે અયોગ્ય છે કે ન્યાયી છે. મારો શિક્ષક જે પોતાનું નામ નહીં કહેશે તે વિદ્યાર્થીઓના નામ કહેતા હતા જે કોર્સમાં રહેશે (અભ્યાસક્રમો જ્યારે તમે હો ત્યારે) તમારા કામમાં બરાબર નથી અને તમારે રજાઓ સુધી જ રહેવું જોઈએ) કોઈપણ રીતે, સમસ્યા એ છે કે તેઓએ મને નામ આપ્યું પણ તેણે મને રમતા કહ્યું પણ મારા સાથીએ કહ્યું કે તે ગંભીર છે કે નહીં અને તેણે હા જવાબ આપ્યો, તેથી મેં તેને જવાબ કેમ આપ્યો તે કહ્યું કે અને અહીં તે બીજી બાબત છે કે આપણે બધા બાઈમસ્ટર ઉમેરવા જ જોઈએ, કુલ 30 પોઇન્ટ મેળવવી આવશ્યક છે, આ માસ્ટરની બાબતમાં મેં 8.5,9.5 અને 6.5,6.5 માં 6.5 લીધું હતું અને તેણે મને કહ્યું હતું કે તે વધારાના મુદ્દાઓ છે અને તે મને given આપ્યા હતા, તેથી જો હું .4. + + .8.5. + + + + = = ૨ add ઉમેરું અને આ છેલ્લા બે મહિનાની અવધિમાં હું જે મેળવીશ તેની સાથે હું measure૦ નો માપ કરીશ, પરંતુ તેણે મને કહ્યું કે મારે તેઓને points પોઇન્ટ આપવા માટે રહેવું પડશે જ્યારે અન્ય લોકોએ 9.5 જેટલું પસંદ કરવું જોઈએ તે મને ખબર નથી કે તે મને ગુસ્સે કરવા માંગતો હતો કે તે સાચું છે પરંતુ જે રીતે હું તેના વિશે વિચારું છું તે મને લાગે છે કે તે કંઇક અયોગ્ય છે અને તે વાંધો નથી કે મારી પાસે તે 5 નથી.પોઇન્ટ્સ કારણ કે તે હજી પણ બનશે, વત્તા તે દિવસે બીજો વિષય છે અને હું ઇચ્છું છું કે તે તેની સમીક્ષા કરે પરંતુ હું તેને સ્વીકારતો નથી, હું હાર મારે ત્યાં સુધી હું તેને ભીખ માંગતો હતો. મહેરબાની કરીને જો તમને આ વિશે ખબર હોય તો હું ઇચ્છું છું કે તે મને કહેવું જો તે યોગ્ય અથવા ગેરવાજબી છે, વાર્તા હજી ચાલુ છે પણ હું તેને અહીં તપાસીશ.
  આભાર :), જેણે આ વાંચવા માટે સમય કા .્યો હતો અને કૃપા કરીને જો કોઈને આ વિશે ખબર હોય તો મને કહો.

 73.   મારિયા સોરિયા * બેરેરા જણાવ્યું હતું કે

  તેઓ મારા પુત્રને સળંગ 3 દિવસ સુધી સસ્પેન્ડ કરી શકે છે, કારણ કે અનુસાર હું શાળાના પુરવઠાને માન આપતો નથી ...

 74.   લુચી ઉ.વ. જણાવ્યું હતું કે

  નમસ્તે, કોઈ મારી મદદ કરે છે, જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપે છે ત્યારે તમે ગણવેશના પાલન માટે મંજૂરી ટિકિટ મોકલી શકો છો?

 75.   લૌરા જણાવ્યું હતું કે

  નમસ્તે, હું જાણવા માંગુ છું કે જો હું મારી પુત્રીની હાઇ સ્કૂલમાં એક સંપૂર્ણ વિડિઓ લેઉં છું જ્યારે તેણી તેના કપડા બદલતી હતી અને માત્ર તે જ નહીં પરંતુ મારી દીકરીને લાગ્યું કે તેની ગોપનીયતાનું ઉલ્લંઘન થયું છે, મારે શું પગલાં લેવાની જરૂર છે તે જાણવાની જરૂર છે. તે વ્યક્તિને પકડો

  1.    કાહન્ક્રો ભારદલ જણાવ્યું હતું કે

   હેલો લૌરા, મને ખબર નથી કે તમે કયા દેશના છો? પરંતુ મેક્સિકોમાં તેને અશ્લીલતા કહેવામાં આવે છે અને તે કેદ દ્વારા શિક્ષાપાત્ર ગુનો છે.

 76.   વેરોનિકા જણાવ્યું હતું કે

  નમસ્તે, મારી પુત્રીને થોડો પરિપક્વ વિલંબ થાય છે અને તેણીની કિંમત અન્ય લોકો કરતાં વધુ હોય છે, સમસ્યા એ છે કે તેણે હાઇ સ્કૂલનું 1 લી વર્ષ શરૂ કર્યું હતું અને એક અંગ્રેજી શિક્ષક છે જેણે ફક્ત બ્લેકબોર્ડ પર ક copપિ કરેલી છે અને તેઓને ડિક્શનરી સાથે કાuceવું પડશે, વગર. આ મુદ્દે કોઈ સમજૂતી નથી, હું ખાનગી ચૂકવણી કરું છું અને ત્યાં કોઈ કેસ નથી, બ્લેકબોર્ડ પરનો પત્ર કાં તો સમજી શક્યો નથી અને મારી પુત્રી નિરાશ થઈ ગઈ છે, તેણી શું કહે છે અથવા શું કરવું તે પૂછે છે અને તેમને કહે છે કે તેમને લાગે છે કે તેમની પાસે તે છે સડેલું, અમે માતાપિતાને એક અહેવાલ આપ્યો કારણ કે ખૂબ જ ઠંડા દિવસોમાં પણ તેઓ વર્ગખંડોની વિંડોઝ ખોલે છે અને વર્ગમાં રડવાનું શરૂ કરે છે ... એટલે કે, આ સ્ત્રીને થોડી સમસ્યા છે સ્કૂલ સંચાલકો તરફથી તેઓ કહે છે કે તેઓ કંઈ પણ કરી શકતા નથી, કારણ કે સમાન સમસ્યા માટે કેટલાક અભ્યાસક્રમોથી મિનિટ છે, કોઈ મને માર્ગદર્શન આપી શકે છે કે હું શું કરી શકું? આભાર

 77.   આત્મા લીના જણાવ્યું હતું કે

  ગુડ મોર્નિંગ, જ્યારે મારો દીકરો રીપીટર કરવા જઈ રહ્યો છે ત્યારે હું ક્યાં જઇ શકું છું પરંતુ જો તેને જાણ છે જેથી તેઓ પરીક્ષા આપીને તેને બીજા વર્ષમાં પાસ કરી શકે

 78.   સાન્દ્રા બોલાઓસ જણાવ્યું હતું કે

  સુપ્રભાત. મને એક સવાલ છે? જો મારી પુત્રી દસમા ધોરણમાં ભણતી હોય અને સીનમાં અને જ્યાં તે અભ્યાસ કરે છે તે શાળામાં ટેકનિશિયનનો અભ્યાસ કરવા માંગે છે તો મારે શું કરવું જોઈએ, જેથી તે ભવિષ્ય માટે વ્યક્તિ તરીકે તૈયારી ચાલુ રાખી શકે અને અમે તે પહેલેથી જ ઉકેલો શોધી રહ્યા છે જેથી તેણીએ તે કલાકમાં શાળામાં નોકરીઓ રજૂ કરી?

 79.   ન્યુવર્સ જણાવ્યું હતું કે

  મારા દીકરાને આ કોર્સમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ અને પ્રવેશની વચ્ચે 6 મહિનાનો સમય રહ્યો છે. તે 3 વાગ્યે હતો. મેમાં તેઓએ તેમને છૂટા કર્યા અને તે શાળામાં જોડાયો. વેલેન્સિયન સમુદાયમાં, સપ્ટેમ્બરમાં પોતાને રજૂ કરવાની સંભાવના નથી, પરીક્ષાઓ છે જુલાઇમાં તેમણે ગણિત અને ભાષા અને more વધુ વિષયો પાસ કર્યા છે, કારણ કે આ વર્ષ સુધી તેઓ કદી પણ નિષ્ફળ ગયા ન હતા, પરંતુ તમામ પ્રયત્નો છતાં તેમણે ટેકનોલોજી જેવા subjects વિષયો નિષ્ફળ કર્યા હતા.જ્યારે વિદ્યાર્થીઓના હકો વાંચતાં, પ્રશ્ન isesભો થાય છે, મારા પુત્રએ એક વિશિષ્ટ પરિસ્થિતિ અનુભવી છે, જેને તે વિશેષ શૈક્ષણિક પગલાંની જરૂરિયાત ગણી શકે છે, પરંતુ તેણે તેના બધા સહપાઠીઓને જેવી જ પરીક્ષા લેવી પડી છે, શું તે સામાન્ય છે? શાળા તેને ગ્રેડનું પુનરાવર્તન કરવા માગે છે, મને લાગે છે કે તે થશે તેના માટે ખૂબ નકારાત્મક બનો હું કરી શકું?

 80.   લાઇટ એસ્થર એફ જણાવ્યું હતું કે

  નમસ્તે, હું જાણવા માંગુ છું કે જો મંત્રાલય ઇગુઆના માર્ગમાં તેમના શિક્ષણને ટેકો આપે તો પેઇડ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને મીમોસા શૈક્ષણિક અધિકાર છે કે નહીં.

 81.   હમ્બરટો મેજિયા જણાવ્યું હતું કે

  હું તમારા જવાબ માટે જલદીથી પૂછું છું; હું જાણવા માંગુ છું કે કોઈ શિક્ષક મારી અને મારા માતાપિતાની સંમતિ વિના મારા બેકપેકને ચકાસી શકે છે
  .

 82.   વિદ્યાર્થી જણાવ્યું હતું કે

  હાય, હું EPET N ° 7 "વિસેન્ટ એ. સલેમી" નો વિદ્યાર્થી છું અને એવું બને છે કે મારી શાળામાં 1 મિનિટ મોડા આવનારા વિદ્યાર્થીઓને ઘરે મોકલવામાં આવે છે, તેઓ આનો ઉપયોગ શિસ્તની પદ્ધતિ તરીકે કરે છે, તે એક સાર્વજનિક શાળા છે અને હું જાણવા માંગતો હતો કે શું કોઈ હકનું ઉલ્લંઘન નથી કરી રહ્યું? અમને મદદ કરો, આપણામાંના ઘણા શીખવા માગે છે અને કારણ કે અમને સંસ્થામાં હાજર રહેવા માટે વિવિધ પ્રકારની સમસ્યાઓ છે, તે આપણું ભણતરથી વંચિત નથી: સી અમે ટાટા વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી પ્રતિસાદની અપેક્ષા રાખીએ છીએ.

  1.    નાતાએ આનંદ કર્યો જણાવ્યું હતું કે

   હેલો, મને એક શંકા છે, મને કહો, શિક્ષકો તેની તમામ સામગ્રી સાથે સુટકેસને દૂર કરી શકે છે (મારી પાસે એક શિક્ષક છે કે જો તમે તમારી ફરજ નહીં લાવો, તો તે સુટકેસ તમારી પાસેથી લઈ જાય છે) મારા માટે તે યોગ્ય નથી. તે ખૂબ જ દુ hurખ પહોંચાડે છે કારણ કે ત્યાં ફક્ત 14 જ વિષયો નથી અને તે જરૂરી છે તે પુસ્તકો અને નોટબુક્સ કે તેણી દૂર કરે છે હું સમજી શકતો નથી કે તે શું કરે છે તે અતાર્કિક છે.

 83.   જ્હોન જણાવ્યું હતું કે

  મને જે ન ગમ્યું તે તે હતું કે જે વ્યક્તિ માનવામાં આવે છે કે તે જવાબદારીઓ કહે છે તે ખોટું છે

 84.   નાતાએ આનંદ કર્યો જણાવ્યું હતું કે

  હેલો, મને એક શંકા છે, મને કહો, શિક્ષકો તેની તમામ સામગ્રી સાથે સુટકેસને દૂર કરી શકે છે (મારી પાસે એક શિક્ષક છે કે જો તમે તમારી ફરજ નહીં લાવો, તો તે સુટકેસ તમારી પાસેથી લઈ જાય છે) મારા માટે તે યોગ્ય નથી. તે ખૂબ જ દુ hurખ પહોંચાડે છે કારણ કે ત્યાં ફક્ત 14 જ વિષયો નથી અને તે જરૂરી છે તે પુસ્તકો અને નોટબુક્સ કે તેણી દૂર કરે છે હું સમજી શકતો નથી કે તે શું કરે છે તે અતાર્કિક છે.

 85.   સારા જણાવ્યું હતું કે

  તમે વિરામ દૂર કરી શકો છો?

 86.   રોઝમેરી સીમેન જણાવ્યું હતું કે

  ઠીક છે, મારી પુત્રી ઉચ્ચ તકનીકી સંસ્થામાં છે અને આ અઠવાડિયા સુધી તે બધુ ઠીક હતી તેણી તેના વર્ગોમાંથી રડતી પહોંચતી હતી કે તેણે તેની કારકિર્દી બોસ સાથે ખૂબ જ અપ્રિય પરિસ્થિતિનો અનુભવ કર્યો, તેણે તેના પ્રતિક્રિયાઓને મજબૂત રીતે કહ્યું કે તે ખૂબ સહન ન હતી. હતાશા અંગે અને તેને ધમકી આપી હતી કે તે મને આ અંગેની જાણ કરવા ઘરે બોલાવશે, પરંતુ તેણે તેણીને એમ પણ કહ્યું હતું કે તેણીની પ્રેક્ટિસ કરવામાં સક્ષમ ન હોવાથી, તેમણે મને ફોન કર્યો અને કહ્યું કે તેણીને કેવી પ્રતિક્રિયા આપવી તે ખબર નથી અને તેણીએ જણાવ્યું હતું કે અન્ય શિક્ષકો સાથે સલાહ લીધી હતી અને તે દેખીતી રીતે અન્ય લોકો પણ એવું જ વિચારે છે અને તે પણ હું તેના ક્લાસના મિત્રોને પૂછું છું અને તેઓ એટલું જ કહેતા નથી કે તેણીએ તે શાળાને બોલાવી હતી જ્યાં તેણી તેના વિશે નકારાત્મક વાતો કહેવાની પ્રેક્ટિસ કરશે હું તેમને ગમશે. આનો જવાબ આપો અને મને ખબર નથી કે તેમના હકોનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવી રહ્યું છે કે નહીં

 87.   ત્યાં સિમી હશે જણાવ્યું હતું કે

  જો સાઇડબર્ન્સ કાપવામાં આવે છે જે ખૂબ લાંબું છે અને તે શાળાના વાળ કાપતું નથી, તો તે આક્રમણ છે

 88.   ત્યાં સિમી હશે જણાવ્યું હતું કે

  જો કોઈ વિદ્યાર્થીની સાઇડબર્ન્સ ખૂબ લાંબી કાપવામાં આવે છે અને તે શાળાના વાળ કાપવાનો નથી, તો તે હુમલો છે

 89.   અનામી જણાવ્યું હતું કે

  હાય, તમે મને સમસ્યા હલ કરવામાં મદદ કરી શકશો?
  મને લાગે છે કે હું મારી શાળાના ઘણા વિદ્યાર્થીઓ વતી બોલું છું જ્યારે હું કહું છું કે એક શિક્ષક છે જે સાઇટના છોકરાઓ અને છોકરીઓને બિલકુલ માન આપતો નથી (બેકકalaલરેટ). અત્યાર સુધી, અથવા ઓછામાં ઓછું કે આપણે જાણીએ છીએ, તે બધા એક ખરાબ શિક્ષક છે, ઇમાનદારીથી, હું હિંમત કરું છું, વિચિત્ર લાગે છે. તે તારણ આપે છે કે આ શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓના અભિપ્રાયને માન આપતો નથી, તે અમને કહે છે કે 'તે બધા સીધા કચરા પર જાય છે', તે અભ્યાસક્રમ પણ બરાબર સમજાવતો નથી અને જ્યારે આપણે તેના પ્રશ્નોના જવાબ આપીએ છીએ ત્યારે અમને જોઈને હસે છે. ભલે તેઓ સાચા છે કે ખોટા. પરીક્ષાઓનો ઉલ્લેખ ન કરવો; તે આપણને વધુમાં વધુ બે કલાકનો વર્ગ આપે છે, ફક્ત વર્તમાન પુસ્તકમાંથી કેટલાક ફકરાઓ વાંચવા માટે (માર્ગ દ્વારા ખૂબ જ રસ સાથે,) અને તે લગભગ ચાર દિવસમાં, લગભગ અતિશયોક્તિ વિના, લગભગ ત્રીસ પૃષ્ઠોની પરીક્ષા આપે છે. "તમે હાઈસ્કૂલમાં છો," તે અમને કહે છે, અમારી બધી પરીક્ષાઓની તારીખ જાણ્યા પછી પણ બાકીના વિષય પર તેની ફરજ લગાવી, ડેટ દ્વારા તેમની વચ્ચેની પરીક્ષાઓ આપી. શું કોઈ રસ્તો છે કે, તકનીકીની જેમ (ઉદાહરણ તરીકે) જે પોતાનું કામ સારી રીતે નથી કરતું અને બરતરફ કરવામાં આવે છે, જેથી તેઓ આ માણસને પરિવર્તિત કરે?
  પીએસ: તેમણે ડાયલ આઉટ કરવાનો નિશ્ચિતપણે ઇનકાર કર્યો. આ પરિસ્થિતિમાં આપણે શું કરવું જોઈએ?

 90.   પાકી જણાવ્યું હતું કે

  નમસ્તે, મારી પુત્રી 11 વર્ષની છે અને તે શાળામાં લગભગ 12 વર્ષ જૂની છે જ્યાંથી તેણી ત્યાંથી જ હતી ત્યાંથી એક મોનિટર વહેંચાયેલું છે અને હું ઘણાં વર્ષોથી પૂછું છું કે મોનિટર તેના કારણે તેની સાથે વધુ સમય વિતાવે છે. પોતાને નિયંત્રિત કરવામાં મુશ્કેલી તેણીને સેરેબ્રલ લકવો છે અને ખુરશી પર જાય છે વ્હીલ્સ પર, મોનિટર ફક્ત તેના ડાયપરને એકવાર બદલી નાખે છે ... અને તેણી વધુ વસ્તુઓમાં મદદની જરૂર છે કારણ કે તે ખૂબ જ બુદ્ધિશાળી છોકરી છે, પરંતુ તેણી તેનાથી પાછળ રહી ગઈ છે. .. હું કરી શકું છું. આભાર

 91.   થિએગો જણાવ્યું હતું કે

  હેલો, મારું નામ થિયાગો છે, હું માધ્યમિક શાળાના 1 વર્ષનો અભ્યાસ કરું છું, હું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છું, તેઓ મને ઠપકો આપી શકે છે
  આભાર

 92.   થિએગો જણાવ્યું હતું કે

  હેલો, મારું નામ થિયાગો છે, હું માધ્યમિક શાળાના 1 વર્ષનો અભ્યાસ કરું છું, હું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છું, તેઓ મને ઠપકો આપી શકે છે
  આભાર

 93.   બીટ્રીઝ જણાવ્યું હતું કે

  અને ગૃહકાર્ય? તેઓ ક્યાં છે?

 94.   માયટે જણાવ્યું હતું કે

  નમસ્તે, અમે મધ્યમ ડિગ્રી કોફેક્સીઅન અને ફેશન કરી રહ્યા છીએ. દાખલાઓનો શિક્ષક અમને સ્લાઇડ આપે છે અને અમે તેની નકલ કરીએ છીએ. આપણે દાખલાઓ આપણે કરી શકીએ તેમ કરીએ છીએ, તે આપણને કોઈ સમજૂતી આપતું નથી. હવે અમારી પાસે એક પરીક્ષા છે જેમાં પાંચ કે છ પ્રકારનાં દાખલાઓ શામેલ છે અને વર્ગનો અડધો ભાગ ફક્ત બે કેવી રીતે બનાવવું તે જાણે છે. શું આપણને આની જેમ પરીક્ષણ કરવું યોગ્ય છે ???

 95.   ડિકસન કેસલ જણાવ્યું હતું કે

  શું વિદ્યાર્થીને હઠીલા હોવા છતાં વર્ગમાં બાકી રહેલી કોઈ વસ્તુનો દાવો કરવાનો અધિકાર છે?

 96.   અનામી જણાવ્યું હતું કે

  નમસ્તે, મારી પાસે એક છોકરી છે જેણે મોનસેરેટ સ્કૂલમાં અરજી કરી હતી, તેણે પ્રવેશ માટે ઘણી તૈયારી કરી હતી પરંતુ તેના જ્vesાનતંતુઓએ તેને ફરીથી દગો આપ્યો પણ તે ખૂબ સારી વિદ્યાર્થી છે, તેણી પાસે ઘણું જ્ knowledgeાન છે, હું બેગ 108.5 છું અને હું મર્યાદા સુધી પહોંચતો નથી તે જે શાળામાં જાય છે ત્યાં વિદ્યાર્થીઓની પાસે અભ્યાસ કરવાની બીજી રીત છે કે તે અનુકૂલન કરતું નથી તેમને કોઈનો આદર નથી તે પડોશીની જાહેર શાળા છે અને તે બેસવા માટે તૈયાર છે અને હાજરી આપવા માટે ગ્રેડ મેળવવા માટે તેણી વધુ માંગ કરે છે. તેણી ખૂબ જ ચિંતિત પ્રોજેક્ટ્સ ધરાવે છે અને તે શિક્ષણ સાથે તે ક્યાંય પણ બાજુ નહીં જાય.તેને હતાશ થવું લાગે છે તેણી ફક્ત આ શાળામાં પ્રવેશ કરવાની તક ઇચ્છે છે તે ઉંમર તેને લાગુ પાડવામાં મદદ કરશે નહીં તે દયા છે કે કોઈ પણ તેને સમજે નથી અને તેઓ તેણીને સાંભળવા બેસો કે જેની ચિંતા કરે છે કે તેના માનસિક માનસનું શું થાય છે તે રહી ગયું છે, તેણીને આની જેમ જોઈને મને ખૂબ જ ખરાબ રીતે મારી નાખે છે. મારી પુત્રીને થોડુંક હક હશે, કોઈ તમને સમજશે કે તમને કેવું લાગે છે, હું શપથ લેઉં છું, તમે જાણો છો, આખી પરીક્ષા તૂટી ગઈ હતી અને તે સીધી સ્પેનિશ વાર્તા પૂરી કરી શકતી નહોતી, તેઓએ તેના પર 0 મૂક્યું હતું, ભલે તે તૂટી ગઈ હતી લ્યુકોપેનિઆ. જ્યારે તેણી ખૂબ તાણમાં હોય ત્યારે તેવું થયું હતું. એક માતા તરીકે મને તેના માટે ખૂબ જ દુ sadખ થાય છે. તે અંદર જવા યોગ્ય છે. હું ફરીથી પૂછું છું, મારી પુત્રીને કંઈક હક હશે.

 97.   ડેવિડ જણાવ્યું હતું કે

  એક વખત અમે ત્રણ જુદા જુદા સમયથી નામંજૂર કર્યા પછી અદાલત સાથેના ટેબલ પર શિક્ષકના પરિવર્તનની વિનંતી કરવાનો અમારો અધિકાર છે કારણ કે શૈક્ષણિક અધિકારીઓ તે હકને લાગુ કરતા નથી

 98.   SOLEDAD મોન્ટેજેનો જણાવ્યું હતું કે

  હું સંમત નથી કરતો કે જ્યારે કોઈ એક વિશેષ કારણો માટે એડમિનિસ્ટ્રેશનના શિક્ષકની ફરિયાદ કરવા જઇ રહ્યું હોય, જેમ કે કેટલાક શિક્ષક કલાસ કલાકો દરમિયાન સેલ ફોન પર વાત કરે છે, તેવું પુસ્તક પૂરું પાત્ર છે. જેની માતાએ હકીકતની જાણ કરી.

 99.   Ibai જણાવ્યું હતું કે

  હું એક એફપીમાં હતો અને મેં મારા શિક્ષકને તે ક્ષણ સુધી લીધેલી પરીક્ષાઓ માટે પૂછ્યું, તેમણે મને કહ્યું કે તેણે પહેલેથી જ મને પરીક્ષાઓ પછીથી શીખવ્યું હોવાથી, તે ફરીથી મને આ ભણાવી શક્યો નહીં.
  શું હું ત્યાં અભ્યાસક્રમ દરમ્યાન લેવાતી બધી પરીક્ષાઓ જોવાનો અધિકાર છે?

 100.   વિકી જણાવ્યું હતું કે

  નમસ્તે, શું વિદ્યાર્થીઓને નિયમિત કસોટીમાંથી ફોટો, ફોટોકોપી લેવાની અથવા ઓછામાં ઓછી તેમની ભૂલોની શીટ પર લખવાનો અધિકાર છે?

 101.   જોસ જોકquન રોડરિગ્ઝ જણાવ્યું હતું કે

  અધિકાર ખૂબ સ્પષ્ટ છે, પરંતુ ફરજો… તેઓ ક્યાં છે? કારણ કે લોકોના હક અને ફરજો ફક્ત ત્યારે જ સમજાય છે જ્યારે તેઓ હાથમાં જાય: જો તમે તમારી ફરજો નિભાવવા માટે તૈયાર ન હોવ તો અધિકારોની માંગણી કરવી તે સમજી શકાયું નથી.

 102.   Ana જણાવ્યું હતું કે

  તે ખૂબ જ સારું છે કે અધિકારો શામેલ છે. પરંતુ તેઓ હોમવર્ક વિશે ભૂલી જાય છે. અને અલબત્ત, તે સમસ્યા છે. ઘણું બધુ જોવા માટે તમારે ફક્ત કોઈ સંસ્થામાં જવું પડશે પરંતુ એવું લાગે છે કે આજના બાળકોની કોઈ જવાબદારી નથી.

 103.   જેલ વર્ગાસ જણાવ્યું હતું કે

  શુભ સાંજ, મને એક ચિંતા છે, મારી પુત્રી દસમા ધોરણમાં છે અને ગણિતના વર્ગમાં કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ વર્ગમાં તોડફોડ કરે છે, શિક્ષકે વર્ગ ન ભણાવવાનો નિર્ણય લીધો છે, પરંતુ તેણે તે નક્કી કર્યું છે કે તે નક્કી કરે છે અને વિષયનું મૂલ્યાંકન કરે છે ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ ધ્યાન આપે છે, તેઓ દાવો કરે છે, તે જવાબ આપે છે કે તેઓ તેમના સહપાઠીઓને, અથવા થાકેલા સહપાઠીઓને દૂર ન કરવા માટે દોષી ઠેરવે છે, તે કાયદેસર છે, તે વિદ્યાર્થી છે જેણે તેમના સહપાઠના અથવા શિક્ષકને દૂર કરવો જ જોઇએ.

 104.   ગ્લેન્ડા જણાવ્યું હતું કે

  નમસ્તે, શક્ય છે કે મારા પુત્રને સો / ગેરહાજર રહેવા માટે એક વર્ષ માટે છોડી દેવામાં આવશે જેને હું સમર્થન આપતો નથી અને મેં એક પ્રતિબદ્ધતા દસ્તાવેજ પર સહી કરી છે. હું કેસની અપીલ કરી શકું છું, કૃપા કરીને મારી સહાય કરો

 105.   ડાયલન ગેલ જણાવ્યું હતું કે

  એક હાઈસ્કૂલના વિદ્યાર્થીને સમસ્યા હોય છે કારણ કે ઘરે તેના કારણે સમસ્યા છે, કેટલીકવાર તે ધ્યાન આપતો નથી અને હોમવર્ક પણ કરતો નથી કારણ કે તે આળસુ છે, પરંતુ શિક્ષકે નિર્ણય કર્યો કે તે હવે તેને સ્કૂલમાં નથી માંગતો અને આચાર્ય કરે છે નથી ઇચ્છતો તેને ક્યાં તો કોઈ વિદ્યાર્થી અભ્યાસથી વંચિત રાખી શકાય? તેણે તેને ઇચ્છવા અને સ્વસ્થ થવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો પરંતુ તેઓ હવે તેને હાઇ સ્કૂલમાં ઇચ્છતા નથી, કંઈક કરી શકાય છે? હું આશા રાખું છું અને મને મદદ કરશે

 106.   સિલ્વિયા જણાવ્યું હતું કે

  વિદ્યાર્થીઓના જૂથ અથવા એક જ વિદ્યાર્થીના અભાવ માટે, આખા અભ્યાસક્રમને દંડ થઈ શકે છે? તેમના કાર્યને અનુરૂપ મૂલ્ય આપવા માટે, સોંપણીઓ પ્રસ્તુત કરવાના તેમના અધિકારને નકારી રહ્યા છીએ?

  1.    એડ્રિયન જણાવ્યું હતું કે

   મારા પુત્રએ પ્રથમ વર્ષથી ત્રીજા વર્ષ સુધી કર્યું અને ત્રીજા વર્ષે તેણે નવેમ્બર મહિનામાં છેલ્લા દિવસોમાં ત્યજી દીધી, તે તારણ આપે છે કે આ વર્ષે તે ફરી શરૂ કરવા માંગતો હતો અને જ્યારે હું તેની જગ્યા પૂછવા ગયો ત્યારે તેઓએ મને ઇનકાર કર્યો તેના માટે કોઈ સ્થાન નથી કારણ કે તે હવે સંસ્થાનો વિદ્યાર્થી નથી, કારણ કે એક દિવસ પહેલા તેઓએ એક છોકરો લીધો હતો જેને હાંકી કા beenવામાં આવ્યો હતો અને તેઓએ મને કહ્યું હતું કે મારે શું કરવું જોઈએ તે દર વર્ષે ફરીથી કરવા માટે તેને એક્સિલરેટેડ ક્લાસરૂમમાં મોકલવા કહે છે.

 107.   પાબ્લો જણાવ્યું હતું કે

  સુપ્રભાત. મારો દીકરો, જે તેના સ્કૂલના મિત્રો દ્વારા કરવામાં આવતા દબાણને કારણે હાઈસ્કૂલમાં એડજસ્ટમેન્ટની સમસ્યાઓથી પીડાય છે કારણ કે તે ઇક્વાડોરનો છે. બાળકોના અધિકારો વિશે તમે આ લેખમાં જે પ્રકાશિત કરો છો તે ખૂબ જ સાચું છે, તેથી સગીરના વિકાસ માટે એટલા મહત્વપૂર્ણ એવા આ બાબતોમાં પરિવારોને મદદ કરવા બદલ હું તમારો આભાર માનું છું. આલિંગન!!

 108.   કાર્લોસ જણાવ્યું હતું કે

  નિયમોમાં અગાઉ સૂચવેલા અમારા પ્રસ્થાન સમયે દિગ્દર્શકે અમને રજા ન આપી
  સેલ ફોનની ખોટ માટે
  જો તેઓ તે કરી શકે? અથવા શું આવે છે?

 109.   પૌલા જણાવ્યું હતું કે

  શું તે કાયદેસર છે, તેથી બોલવા માટે, કે જે શાળામાં તેઓ તૈયાર કર્યા વિના માત્ર 11 દિવસમાં વિદ્યાર્થીઓને 3 પરીક્ષા આપે છે?

 110.   કરીના દાદા જણાવ્યું હતું કે

  બધા અધિકાર અને ફરજો છે, જ્યાં ફરજો છે. અભ્યાસ કરવાની ફરજ, તેમના સહપાઠીઓને અને શિક્ષકો પ્રત્યે આદરપૂર્વક વર્તવાની ફરજ, વર્ગોમાં ભાગ લેવાની ફરજ, વગેરે.

 111.   નાજુક ઓલિવ ખ્યાલ જણાવ્યું હતું કે

  તેમાંથી બીજી, જૂનમાં અસાધારણ પરીક્ષાઓ, પુન recoveryપ્રાપ્તિ, એક વિષય પરીક્ષાના દિવસથી બદલાઈ ગયો છે, ચેતવણી આપ્યા વિના, મારો પુત્ર નવી તારીખે ગયો ન હતો, કારણ કે તે શોધી શક્યું નથી, મારો પ્રશ્ન છે, જો હું દાવો કરી શકું તો કે બીજા સમયે પરીક્ષા કરો આભાર….

 112.   ડેનિયલ જણાવ્યું હતું કે

  હું મારી સંસ્થાનો પ્રતિનિધિ છું અને સમયના કારણોસર, વ્યક્તિગત બાબતોમાં વ્યસ્ત હોવાને કારણે, મેં ઘણો સમય ગુમાવ્યો અને તે આ વર્ષે મારા ગ્રેજ્યુએશનમાં પ્રતિબિંબિત થયું કારણ કે હું ગ્રેજ્યુએટ થઈ શકશે નહીં, તે હશે વાજબી છે કે તેઓ મને એક સામાન્ય વિદ્યાર્થીની જેમ જ સારવાર આપે છે હું સ્પષ્ટ કરું છું કે હું કોઈને ઓછો અંદાજ નથી આપી રહ્યો પરંતુ ઘણી બેઠકોમાં ભાગ લેવાથી મને ઘણી અસર થઈ છે હું તમારા પ્રતિભાવની પ્રશંસા કરું છું ખૂબ ખૂબ આભાર

 113.   ક્લેઇવર જણાવ્યું હતું કે

  નમસ્તે સારું, હું જાણવા માંગુ છું કે વિદ્યાર્થીના તમામ ગ્રેડ મેળવવાનો અધિકાર છે કે નહીં અને જો તેમની નોટબુકમાં તેઓએ ગ્રેડ ના આપ્યો હોય તો હું શું કરી શકું?

 114.   એલેના જણાવ્યું હતું કે

  આઈઝ લ C મરિના ઇન બેઝના કANન્ટાબ્રીઆમાં તેઓ કહે છે કે તે દ્વિભાષી છે પરંતુ તેઓ ફ્રેન્ચમાં વિદ્યાર્થીઓના હકનું સન્માન કરતા નથી. ભાષાંતર અને ઓછા અદ્યતન વિદ્યાર્થીઓને ક્લાસિસ્ટ બનાવવામાં મદદ કરતું નથી અને તે જાહેર નાણાં અને ગરીબ લોકો સાથે એક બંધ બચાવ છે. આઇઇએસ લા મેરિના બેઝાના પર ફ્રેન્ચ ભાષાની ગુણવત્તા ગુણવત્તાવાળી છે.
  તેઓ શીખી શકતા નથી અને ફ્રેન્ચમાં મેડમ પેટ્રિશિયા ડે બેઝનાને કારણે સસ્પેન્શન અને ડિમotટિવેશન કોઈ દુર્ઘટના સમજાવી શકતા નથી કે તેઓ 13 વર્ષના બાળકો છે અને તેઓ તેમની માંગ કરે છે કે જાણે તેઓ ફ્રેન્ચ હોય અને તેની પાસે ફક્ત બેગ જ ન હોય. અને 5 શિક્ષક પેટ્રિશિયા દ બેઝના કેન્ટાબ્રીઆ અને હું જીવંત પદ્ધતિ અને શિક્ષણ શાસ્ત્ર શીખવવા માટે સૂચિમાં પ્રવેશ કરું છું

 115.   મારિયા સી.આઈ. જણાવ્યું હતું કે

  હું તે સ્પષ્ટ કરી શકું છું અને તે મને કહે છે અને મને કહે છે, તેઓ મને કહે છે અને તે મને કહે છે, તે મને કહે છે અને તે મને કહે છે, તે કંઇક કરે છે જે મને અનુમાન કરે છે અને કઇ કહે છે તે હું પણ કહી શકું છું. અનફાયર છે.

  અને તે કે પ્રેક્ષક અહીં છે તેનાથી આપણે ડિરેક્ટર સાથે વાત કરી શકતા નથી અને શું થઈ રહ્યું છે તે શોધી શકતા નથી?

 116.   વેલેરીયા જણાવ્યું હતું કે

  શું ખાનગી શાળાના વિદ્યાર્થીઓને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતાનો અધિકાર છે?
  મારા વાળ કાળા છે અને મેં તેને થોડું હળવું કર્યું, તે ભાગ્યે જ નોંધનીય છે, તે ધ્યાનપાત્ર નથી તેવું કહેવું નહીં, પણ તેમ છતાં તેઓએ મને તેને ઉપાડવા મોકલ્યો અને કાલે ક્લાસમાં જવાની મનાઈ કરી દીધી જો હું તેને ઠીક ન કરું તો "

 117.   સ્લિવિયા જણાવ્યું હતું કે

  … જો તે સામાન્ય છે કે તે જ દિવસે 5 પરીક્ષાઓ છે? (મારો અર્થ ESO નો 4 છે)

  જો શિક્ષક કેસની અંતિમ તારીખ સાથે પરીક્ષા લેવા માટે ફરી બદલી કરી શકે છે, ન્યાયમૂર્તિથી દૂર રહેલી સંસ્થામાં થોડા દિવસો ચૂકી શકું છું (શિક્ષકમાં દરેક વસ્તુની સૂચના આપવી)

 118.   બેશુદ્ધ લેલાન્સ લોપેઝ જણાવ્યું હતું કે

  શું આપણને વિષયોનો કાર્યક્રમ જાણવાનો અધિકાર છે?

 119.   જોસ લુઈસ જણાવ્યું હતું કે

  વિદ્યાર્થીને રમતના મેદાનમાંથી સ્ક્રીનીંગ કરી શકાય છે?

 120.   એન્ટોનેલા જણાવ્યું હતું કે

  જ્યારે તમે 18 વર્ષનાં અને શિક્ષક વિના હો ત્યારે તેઓ તમને મહેકમમાં રહેવા દબાણ કરી શકે છે?