Maria jose roldan

Kev kawm tsis yog qhov chaw, tab sis hloov cia koj mus rau qhov chaw koj xav tau. Vim tias qhov kev cob qhia zoo qhib txhua lub qhov rooj koj xav tau. Nws tseem tsis tau lig kom los kawm! Vim li no, nyob rau hauv FormaciónyEstudios peb xav kom koj ua tiav txhua qhov koj lub hom phiaj nrog kev paub zoo.