Maite Ncuesa

Tub ntxhais kawm tiav thiab Kws kho mob ntawm Philosophy los ntawm University of Navarra. Kws tshaj lij Kev Qhia Ua Haujlwm ntawm Escuela D´Arte Formación. Kev sau thiab kev xav yog ib feem ntawm kuv qhov kev tshaj lij tshaj lij. Thiab lub siab xav kawm txuas ntxiv, los ntawm kev tshawb xyuas ntawm cov ncauj lus tshiab, nrog kuv txhua txhua hnub.