Maite Nicuesa

Diplomirao i doktorirao na Filozofskom sveučilištu u Navarri. Stručni tečaj za trenera u Escueli D´Arte Formación. Pisanje i filozofija dio su mog profesionalnog poziva. A želja da nastavim učiti, kroz istraživanje novih tema, prati me svaki dan.