Encarni Arcoya

Mwen te toujou enterese nan fòmasyon pwofesyonèl ak konsèy (FOL) ak nan karyè mwen mwen te ale nan matyè ki gen rapò ak sa a. Anplis de sa, aprann teknik etid se yon bagay ki te atire atansyon mwen, espesyalman pou anseye timoun yo aprann.