Նուրիա

492 թվականի սեպտեմբերից ի վեր Նուրիան գրել է 2010 հոդված