Encarni Arcoya

תמיד התעניינתי בהכשרה והכוונה מקצועית (FOL) ובקריירה שלי עברתי נושאים שקשורים לכך. בנוסף, לימוד טכניקות לימוד הוא דבר שתפס את תשומת ליבי, במיוחד כדי ללמד ילדים ללמוד.