מתנגדים זרים

פוסט זה מוקדש למתנגדים זרים. זרים יכולים גם להציג את עצמם בפני האופוזיציות, אם כי עליהם למלא כמה ...

סוגי התנגדויות

אנחנו לא מתייחסים לסוגי האופוזיציות על פי הקבוצות (מא 'עד ה') שנדבר עליהן אחרת ...