მაიტ ნიკუეზა

კურსდამთავრებული და ფილოსოფიის დოქტორი ნავარას უნივერსიტეტიდან. მწვრთნელობის ექსპერტი კურსი Escuela D´Arte Formación– ში. მწერლობა და ფილოსოფია ჩემი პროფესიული მოწოდების ნაწილია. სწავლის გაგრძელების სურვილი, ახალი თემების გამოკვლევის საშუალებით, ყოველ დღე თან ახლავს.

920 წლის სექტემბრიდან მაიტ ნიკუესამ დაწერა 2012 სტატია