ნურია

492 წლის სექტემბრიდან ნურიას დაწერილი აქვს 2010 სტატია