5 គន្លឹះក្នុងការស្វែងរកការងារជាមួយអាជីពជាអ្នកព្យាបាលការនិយាយ

5 គន្លឹះក្នុងការស្វែងរកការងារជាមួយអាជីពជាអ្នកព្យាបាលការនិយាយ

Constancy ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវកម្រិតនៃភាពជោគជ័យក្នុងការស្វែងរកការងារនៅក្នុងវិស័យវិជ្ជាជីវៈណាមួយ។ របៀបស្វែងរកការងារ...

អាជីពរូបភាព និងសំឡេង៖ តើវាផ្តល់ឱកាសវិជ្ជាជីវៈអ្វីខ្លះ?

អាជីពរូបភាព និងសំឡេង៖ តើវាផ្តល់ឱកាសវិជ្ជាជីវៈអ្វីខ្លះ?

អ្នកជំនាញទាំងនោះដែលចង់ធ្វើការក្នុងវិស័យច្នៃប្រឌិតខ្លាំងអាចសិក្សារូបភាព និងសំឡេងបាន។ បច្ចុប្បន្ន​នេះ…

អាជីពវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលដែលមានច្រកចេញកាន់តែច្រើន

អាជីពវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលដែលមានច្រកចេញកាន់តែច្រើន

តើ​អាជីព​វិទ្យាសាស្ត្រ​សុខាភិបាល​អ្វី​ខ្លះ​ដែល​មាន​ច្រកចេញ​ច្រើន​ជាងគេ? វិស័យសុខាភិបាលគឺធំធេងណាស់…

តាតា

តើអ្នកត្រូវសិក្សាអ្វីខ្លះដើម្បីក្លាយជាអ្នកសាក់រូប?

ពិភពនៃការសាក់នាពេលថ្មីៗនេះ កំពុងជួបប្រទះនូវពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតមួយ ជាមួយនឹងមនុស្សកាន់តែច្រើន…

អ្វីដែលត្រូវធ្វើបន្ទាប់ពីវិទ្យាល័យ?

អ្វីដែលត្រូវធ្វើបន្ទាប់ពីវិទ្យាល័យ?

ក្នុង​ជីវិត​សិក្សា​និង​ក្នុង​អាជីព​ការងារ​គួរ​រៀន​រស់​ក្នុង​បច្ចុប្បន្នកាល។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ដំណើរការ...

ហេតុផលប្រាំមួយដើម្បីសិក្សាកម្រិតប្រវត្តិសាស្ត្រ

ហេតុផលប្រាំមួយដើម្បីសិក្សាកម្រិតប្រវត្តិសាស្ត្រ

សិស្សជាច្រើនមានអារម្មណ៍ថាមានវិជ្ជាជីវៈពិសេសសម្រាប់អាជីពដែលធ្លាក់នៅក្នុងផ្នែកនៃមនុស្សជាតិ។ ដំណើររឿងខុសគ្នា...

ទស្សនវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេស៖ ឱកាសវិជ្ជាជីវៈ

ទស្សនវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេស៖ ឱកាសវិជ្ជាជីវៈ

ដំណាក់កាលសិក្សាគឺសប្បាយចិត្តជាពិសេសនៅពេលដែលសិស្សបានអភិវឌ្ឍយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងផ្នែកដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេ។ វា​គឺ​ជា​ការ…

5 គន្លឹះក្នុងការស្វែងរកការងារដែលមានចំណងជើងជាចុងភៅ

5 គន្លឹះក្នុងការស្វែងរកការងារដែលមានចំណងជើងជាចុងភៅ

វិស័យផ្ទះបាយរីករាយនឹងការព្យាករណ៍ដ៏អស្ចារ្យនៅថ្ងៃនេះ។ សកលលោក អាហារដ្ឋាន អាចរីករាយជាអាហារថ្ងៃត្រង់…។

គន្លឹះប្រាំយ៉ាងសម្រាប់ការសិក្សាសារព័ត៌មានពីចម្ងាយ

គន្លឹះប្រាំយ៉ាងសម្រាប់ការសិក្សាសារព័ត៌មានពីចម្ងាយ

អាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តាលដែលចង់បានដើម្បីធ្វើការក្នុងវិស័យសំខាន់មួយសម្រាប់សង្គម។ អ្នកជំនាញទទួលបាន...