តើអ្នកចង់ក្លាយជាអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យទេ?

តើអ្នកចង់ក្លាយជាអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យទេ?

មានវិជ្ជាជីវៈដែលមានទំនោរទៅជាវិជ្ជាជីវៈខ្លាំង យ៉ាងហោចណាស់ ពួកគេត្រូវប្រឈមមុខនឹងការប្តេជ្ញាចិត្តកាន់តែខ្លាំងពីទស្សនៈនេះ។ អ្នកចង់ក្លាយជា…

ការ​គ្រប់​គ្រង​កន្លែង​ស្នាក់​នៅ​ទេសចរណ៍​, វ​ដ្ត​បណ្តុះបណ្តាល​ដែល​មាន​តម្រូវ​ការ​ខ្ពស់​

ការ​គ្រប់​គ្រង​កន្លែង​ស្នាក់​នៅ​ទេសចរណ៍​, វ​ដ្ត​បណ្តុះបណ្តាល​ដែល​មាន​តម្រូវ​ការ​ខ្ពស់​

វិស័យ​ទេសចរណ៍​ធ្វើ​ឱ្យ​សេដ្ឋកិច្ច​រស់​រវើក​ឡើង​វិញ​ច្រើន​កន្លែង។ ជាងនេះទៅទៀត ការងារជាច្រើនកើតឡើងនៅជុំវិញតំបន់នេះ…

publicidad
តើសិប្បករកញ្ចក់គឺជាអ្វី ហើយតើពួកគេមានឱកាសការងារអ្វីខ្លះ?

តើសិប្បករកញ្ចក់គឺជាអ្វី ហើយតើពួកគេមានឱកាសការងារអ្វីខ្លះ?

ផលិតផលទាំងនោះដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងពីដំណើរការសិប្បករបានបន្ថែមតម្លៃនៅលើទីផ្សារ។ មានភាពខុសគ្នា…

គំនួសពណ៌ប្រភេទ