គន្លឹះ និង​អនុសាសន៍​សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ

គន្លឹះ និង​អនុសាសន៍​សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ

វិស័យទេសចរណ៍ផ្តល់ឱកាសការងារច្រើនក្នុងចំនោមហេតុផលផ្សេងទៀត ពីព្រោះមាននិន្នាការធ្វើដំណើរផ្សេងៗគ្នា។ ទោះបីជាវាជារឿងធម្មតា...

publicidad
បច្ចេកវិទ្យា

តើ​ការ​ប្រណាំង​ណា​ខ្លះ​ដែល​មាន​ការ​ចាប់​ផ្តើម​ច្រើន​បំផុត​នា​ពេល​អនាគត?

នៅក្នុងពិភពលោកនៃសតវត្សរ៍ទី XNUMX ការទទួលបានសញ្ញាប័ត្រសាកលវិទ្យាល័យត្រឹមត្រូវក្លាយជាការគិតមមៃសម្រាប់និស្សិតជាច្រើន…

អត្ថប្រយោជន៍ទាំងប្រាំនៃការធ្វើការជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍

អត្ថប្រយោជន៍ទាំងប្រាំនៃការធ្វើការជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍

មានវិជ្ជាជីវៈមួយចំនួនដែលទទួលបានការមើលឃើញកាន់តែច្រើនក្នុងអំឡុងពេលវិស្សមកាលរដូវក្តៅ។ រដូវកាលក៏មាននៅក្នុង…

វិជ្ជាជីវៈឌីជីថល

គុណសម្បត្តិនៃការសិក្សាវិជ្ជាជីវៈឌីជីថលសម្រាប់អនាគត

ការងារកំពុងផ្លាស់ប្តូរ។ ហើយបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែច្រើនធ្វើឱ្យមានគម្លាតកាន់តែធំ។ វត្តមានអនឡាញរបស់…

តើតួនាទីរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមានតួនាទីអ្វី?

តើតួនាទីរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមានតួនាទីអ្វី?

មានការងារផ្សេងៗគ្នាដែលវិលជុំវិញការអនុវត្តនីតិវិធីរដ្ឋបាល និងនីតិវិធី។ ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ​ទាន…

អ្វីដែលត្រូវសិក្សានៅ 40: អនុសាសន៍ប្រាំ

អ្វីដែលត្រូវសិក្សានៅ 40: អនុសាសន៍ប្រាំ

អាយុណាមួយគឺវិជ្ជមានក្នុងការសិក្សា។ ជាការពិត នៅកន្លែងធ្វើការបច្ចុប្បន្ន មានតម្រូវការជាញឹកញាប់ក្នុងការបង្កើតឡើងវិញ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព...

ធ្វើការជាមួយសេះ៖ គំនិត ៥ យ៉ាងដែលត្រូវចងចាំ

ធ្វើការជាមួយសេះ៖ គំនិត ៥ យ៉ាងដែលត្រូវចងចាំ

ការ​រំពឹង​ទុក​ដែល​មនុស្ស​ម្នាក់​ដាក់​ក្នុង​ពិភព​ការងារ​ភ្ជាប់​ជាមួយ​នឹង​បំណង​ប្រាថ្នា​របស់​ខ្លួន​សម្រាប់​សុភមង្គល។ អាស្រ័យហេតុនេះ គឺ…