ការរចនាទេសភាពនិងសួនច្បារ៖ ស្វែងយល់ពីភាពខុសគ្នារបស់ពួកគេ។

ការរចនាទេសភាពនិងសួនច្បារ៖ ស្វែងយល់ពីភាពខុសគ្នារបស់ពួកគេ។

ភាពស្រស់ស្អាតនៃទីធ្លាខាងក្រៅគឺត្រូវបានរីករាយតាមរយៈការសង្កេត និងសតិអារម្មណ៍។ វត្តមាន​ដោយ​មនសិការ...

publicidad
ជីវបច្ចេកវិទ្យា៖ ឱកាសការងារ

ជីវបច្ចេកវិទ្យា៖ ឱកាសការងារ

ការបង្កើតថ្មីនៃបច្ចេកវិទ្យា ដែលប្រើសម្រាប់គោលបំណងវិជ្ជមាន ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវគុណភាពជីវិតរបស់មនុស្ស។ មែនហើយ វាគឺ…

Mechatronics៖ តើវាជាអ្វី

Mechatronics៖ តើវាជាអ្វី

នៅក្នុងវិស័យចំណេះដឹងដូចគ្នា អ្នកជំនាញអាចផ្តោតការបណ្តុះបណ្តាលរបស់ពួកគេលើជំនាញផ្សេងៗ។ បច្ចុប្បន្ននេះ និស្សិតជាច្រើនសម្រេចចិត្ត…

វិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាន៖ ឱកាសការងារ

វិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាន៖ ឱកាសការងារ

បន្ទាប់ពីទទួលបានសញ្ញាបត្រសាកលវិទ្យាល័យដែលបញ្ជាក់ថានិស្សិតបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាន និស្សិតម្នាក់ៗអាចផ្តោតអារម្មណ៍…

សង្គមវិទ្យា៖ ឱកាសវិជ្ជាជីវៈដើម្បីពិចារណា

សង្គមវិទ្យា៖ ឱកាសវិជ្ជាជីវៈដើម្បីពិចារណា

មុន​នឹង​ជ្រើសរើស​សញ្ញាបត្រ​សកល​វិទ្យាល័យ វា​ជា​រឿង​ធម្មតា​សម្រាប់​និស្សិត​ក្នុង​ការ​ស្វែង​យល់​ពី​ជម្រើស​ដែល​ផ្តល់​ជូន...

អាជីពអ្នកបើកយន្តហោះ៖ គុណសម្បត្តិនៃការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងវិស័យនេះ។

អាជីពអ្នកបើកយន្តហោះ៖ គុណសម្បត្តិនៃការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងវិស័យនេះ។

ការធ្វើការជាអ្នកបើកយន្តហោះគឺជាការរំពឹងទុកប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដែលបង្ហាញពីជើងមេឃដែលពោរពេញដោយលទ្ធភាព។ ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល និងការសិក្សា…

រដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ហេតុអ្វីបានជាអាជីពក្នុងផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុតែងតែមានតម្រូវការ

នៅពេលអ្នកបញ្ចប់វិទ្យាល័យ ឬបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ អ្នកមានផ្លូវពីរ៖ ទៅសាកលវិទ្យាល័យ ឬស្វែងរកការងារធ្វើ។ ទាំងនោះ…

តើលទ្ធផលនៃវិស្វកម្មគីមីមានអ្វីខ្លះ?

តើលទ្ធផលនៃវិស្វកម្មគីមីមានអ្វីខ្លះ?

តើលទ្ធផលនៃវិស្វកម្មគីមីមានអ្វីខ្លះ? កម្រិតខ្ពស់នៃឯកទេសបើកទ្វារនៅក្នុងវិស័យវិជ្ជាជីវៈជាក់លាក់មួយ។ នោះ…

អាជីពផ្នែកច្បាប់៖ តើពួកគេផ្តល់ឱកាសវិជ្ជាជីវៈអ្វីខ្លះ?

អាជីពផ្នែកច្បាប់៖ តើពួកគេផ្តល់ឱកាសវិជ្ជាជីវៈអ្វីខ្លះ?

អាជីពផ្នែកច្បាប់៖ តើពួកគេផ្តល់ឱកាសវិជ្ជាជីវៈអ្វីខ្លះ? ច្បាប់មានផ្នែកផ្សេងៗនៃការអនុវត្ត។ ដូច្នេះ អ្នកជំនាញអាច…