តើសេដ្ឋវិទូធ្វើអ្វី?

តើសេដ្ឋវិទូធ្វើអ្វី?

សេដ្ឋកិច្ច​ជា​មុខវិជ្ជា​មួយ​ដែល​មាន​ការ​អនុវត្ត​ផ្ទាល់​ក្នុង​វិស័យ​ផ្សេងៗ​គ្នា។ វាមានវត្តមាននៅក្នុងសង្គម វាក៏ជាផ្នែកមួយ…

សារព័ត៌មានឌីជីថល៖ តើវាជាអ្វី?

សារព័ត៌មានឌីជីថល៖ តើវាជាអ្វី?

សារព័ត៌មានឌីជីថល៖ តើវាជាអ្វី និងលក្ខណៈរបស់វា។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះ។ ការធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានគឺ...

publicidad
អ្នកបម្រើ

តើអ្នកត្រូវសិក្សាអ្វីខ្លះ ដើម្បីក្លាយជាអ្នកបម្រើ

ការងារជាពិធីការិនី មានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន បន្ថែមពីលើក្តីស្រមៃរបស់ស្ត្រីជាច្រើននៃប្រទេសនេះ…។

តើការងារអ្វីខ្លះត្រូវបានចាត់ទុកថាចាំបាច់?

តើការងារអ្វីខ្លះត្រូវបានចាត់ទុកថាចាំបាច់?

តើការងារអ្វីខ្លះត្រូវបានចាត់ទុកថាចាំបាច់? ការងារទាំងអស់មានសារៈសំខាន់ មានន័យថាអ្នកជំនាញទាំងអស់ធ្វើការងារដ៏មានតម្លៃ។ ការ…

អ្វី​ទៅ​ជា​អ្នក​ឯករាជ្យ​ក្លែងក្លាយ?

អ្វី​ទៅ​ជា​អ្នក​ឯករាជ្យ​ក្លែងក្លាយ?

អ្នកជំនាញជាច្រើនអនុវត្តការងាររបស់ពួកគេក្នុងនាមជាអ្នកឯករាជ្យ។ ធ្វើ​បែប​នេះ​គេ​អនុវត្ត​តាម​នីតិវិធី​ច្បាប់​ក្នុង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ និង...