របៀបក្លាយជាអ្នកឯកទេសខាងផលប៉ះពាល់ពិសេស៖ គន្លឹះ

របៀបក្លាយជាអ្នកឯកទេសខាងផលប៉ះពាល់ពិសេស៖ គន្លឹះ

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ រោងកុន ស៊េរី និងភាសាសោតទស្សន៍ ស្វែងរកការបំផុសគំនិតក្នុងរឿងដ៏អស្ចារ្យដែលត្រូវបានរកឃើញ…

publicidad
ការណែនាំអំពីការប្រឡង MIR៖ អនុសាសន៍ជាក់ស្តែង

ការណែនាំអំពីការប្រឡង MIR៖ អនុសាសន៍ជាក់ស្តែង

ការធ្វើតេស្ត និងការប្រឡងដែលមានតម្រូវការកាន់តែច្រើនក្នុងជីវិតសិក្សា ត្រូវតែរៀបចំផែនការដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេស។ ហើយការ…

គំនូសតាង Gantt: តើវាសម្រាប់អ្វីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោង?

គំនូសតាង Gantt: តើវាសម្រាប់អ្វីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោង?

ការរៀបចំផែនការ និងការត្រួតពិនិត្យ គឺជាធាតុផ្សំសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ និងការអនុវត្តគម្រោង។ ផងដែរនោះ…

ចំណង់ចំណូលចិត្ត 6 ដើម្បីដាក់លើប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក។

ចំណង់ចំណូលចិត្តប្រាំមួយដើម្បីដាក់លើប្រវត្តិរូបអាជីព

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប គឺជាឯកសារសំខាន់ក្នុងការស្វែងរកឱកាសការងារ។ ដូច្នេះ​ហើយ​ព័ត៌មាន​ដែល​មាន​ដាក់​…

តើអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតការប្រឡង៖ ស្វែងយល់ពីប្រវត្តិរបស់ពួកគេ។

តើអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតការប្រឡង៖ ស្វែងយល់ពីប្រវត្តិរបស់ពួកគេ។

មានដំណើរការវាយតម្លៃផ្សេងៗគ្នា ដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលពេញមួយជីវិតសិក្សារបស់សិស្ស រហូតដល់ពួកគេឈានដល់…

សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យចំណាស់បំផុតមួយក្នុងពិភពលោក

សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យចំណាស់បំផុតមួយក្នុងពិភពលោក

មានទិដ្ឋភាពផ្សេងៗគ្នាដែលអ្នកអាចវាយតម្លៃបាននៅពេលអ្នកកំពុងជ្រើសរើសមជ្ឈមណ្ឌលដែលត្រូវសិក្សា…

របៀបមើលកំណត់ចំណាំជ្រើសរើសរបស់ខ្ញុំពីឆ្នាំមុន៖ គន្លឹះ

របៀបមើលកំណត់ចំណាំជ្រើសរើសរបស់ខ្ញុំពីឆ្នាំមុន៖ គន្លឹះ

ការបញ្ចប់ការជ្រើសរើសគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់និស្សិតជាច្រើនដែលស្រមៃមើលអនាគតសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ។ តើ…

ឧទាហរណ៍នៃជំនាញ៖ គំនិតដែលអ្នកអាចគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា

ឧទាហរណ៍នៃជំនាញ៖ គំនិតដែលអ្នកអាចគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា

ការរៀបចំប្រវត្តិរូបល្អអាចក្លាយជាដំណើរការទាមទារសម្រាប់អ្នកដែលចង់បង្ហាញកំណែដ៏ល្អបំផុតរបស់ពួកគេនៅក្នុង…

គំនួសពណ៌ប្រភេទ