តើអ្នកត្រូវឆ្លងកាត់មុខវិជ្ជាអ្វីខ្លះ ដើម្បីកុំឲ្យ អាហារូបករណ៍ប្រគល់មកវិញ?

តើអ្នកត្រូវឆ្លងកាត់មុខវិជ្ជាអ្វីខ្លះ ដើម្បីកុំឲ្យ អាហារូបករណ៍ប្រគល់មកវិញ?

នៅពេលនិស្សិតដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ពួកគេច្រើនតែអានមូលដ្ឋាននៃការហៅនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់។ តាមវិធីនេះ…

publicidad
គោលនយោបាយ

តើអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយគឺជាអ្វី

ធ្វើជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមានន័យថាធ្វើជាអ្នកជំនាញលើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាក់ទងនឹងនយោបាយ។ បុគ្គលនេះដើរតួជាអ្នកវិភាគហើយជា ...

គ្រូ

តើអ្នកសិក្សាអ្វីដើម្បីក្លាយជាគ្រូបឋម?

ប្រហែលជាអ្នកតែងតែដឹងថាអ្នកចង់លះបង់ខ្លួនអ្នកទៅនឹងការបង្រៀនហើយអ្នកចង់ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនបឋម។ ឬក៏​ប្រហែលជា,…

តើអាហារូបករណ៍វិទ្យាល័យមានអ្វីខ្លះ?

តើអាហារូបករណ៍វិទ្យាល័យមានអ្វីខ្លះ?

មិនត្រឹមតែអាចដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ដើម្បីចាប់ផ្តើមការសិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏មានគំនិតផ្តួចផ្តើមប្រភេទផ្សេងៗទៀតផងដែរ…

សូមអំពាវនាវរកអាហារូបករណ៍

តើអាហារូបករណ៍មហាវិទ្យាល័យមានអ្វីខ្លះ?

ក្រៅពីធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីអ្វីដែលត្រូវសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនិស្សិតក៏អាចត្រៀមសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយដាក់…

គោលបំណងជំនួសចំនួន ៥ ក្នុងការបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត

គោលបំណងជំនួសចំនួន ៥ ក្នុងការបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត

ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតគឺជាគោលបំណងមួយក្នុងចំណោមគោលបំណងធម្មតានៅកម្រិតវិជ្ជាជីវៈ។ អ្នកជំនាញជាច្រើនឱ្យតម្លៃទៅលើគុណសម្បត្តិនៃសញ្ញាបត្រនេះ ...

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើឱ្យមិត្តភក្តិនៅក្នុង dorm នេះ

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើឱ្យមិត្តភក្តិនៅក្នុង dorm នេះ

និស្សិតជាច្រើនផ្លាស់ទៅទិសដៅថ្មីមួយដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យ។ ហើយនៅពេលរឿងនេះកើតឡើង ...