តើខ្ញុំគួររៀនអ្វីដើម្បីក្លាយជាគ្រូហាត់ប្រាណ?

តើខ្ញុំគួររៀនអ្វីដើម្បីក្លាយជាគ្រូហាត់ប្រាណ?

បច្ចុប្បន្ននេះ វិស័យកីឡាផ្តល់នូវឱកាសវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗគ្នា។ វិស័យកីឡាក៏ភ្ជាប់ជាមួយវិស័យសុខភាព និង…

បរិញ្ញាបត្រ Fashion Design រៀននៅឯណា?

បរិញ្ញាបត្រ Fashion Design រៀននៅឯណា?

បច្ចុប្បន្ន​នេះ អ្នកជំនាញ​ដែល​ចង់​លះបង់​ខ្លួន​ក្នុង​ពិភព​ម៉ូដ​មាន​ប្រភព​នៃ​ការ​បំផុស​គំនិត​ច្រើន​ពី​ព្រោះ​ពួកគេ​ក៏​…

publicidad
បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាអាហារ៖ តើវាជាអ្វី?

បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាអាហារ៖ តើវាជាអ្វី?

ការជ្រើសរើសសញ្ញាបត្រសាកលវិទ្យាល័យ បន្ថែមពីលើការបំពេញតាមការរំពឹងទុកផ្ទាល់ខ្លួន ក៏អាចដាក់ការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើ…

គ្រូពេទ្យជំនាញខាងសើស្បែក

រោគសើស្បែក ដែលជាសាខាមួយក្នុងចំនោមឱសថដែលទាមទារច្រើនបំផុត

រោគសើស្បែក គឺជាផ្នែកមួយផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ដែលផ្អែកលើការសិក្សា ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងការព្យាបាល…

ស្វែងយល់អំពីកម្រិតផ្សេងៗនៃការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈទាក់ទងនឹងសិល្បៈ

ស្វែងយល់អំពីកម្រិតផ្សេងៗនៃការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈទាក់ទងនឹងសិល្បៈ

ប្រសិនបើអ្នកចង់លះបង់ខ្លួនអ្នកទៅកាន់ពិភពសិល្បៈ មានផ្លូវជាច្រើនដែលអ្នកអាចសិក្សាលើសពីកម្រិតសាកលវិទ្យាល័យ។ ការ…

ការបកប្រែ និងការបកស្រាយ

ឱកាសការងារសម្រាប់ការបកប្រែ និងបកប្រែ

ការបកប្រែ និងការបកស្រាយ គឺជាវិស័យពីរដែលទាក់ទងគ្នា ប៉ុន្តែមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនៅក្នុងពិភពលោកដ៏ធំទូលាយ…

វិជ្ជាជីវៈចម្លែក, ស្វែងយល់ពីប្រភេទនៃការងារដែលប្លែកណាស់។

វិជ្ជាជីវៈចម្លែក, ស្វែងយល់ពីប្រភេទនៃការងារដែលប្លែកណាស់។

ការស្វែងរកការងារគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលអមជាមួយមនុស្សជាច្រើនដែលចង់ទទួលបានឱកាសថ្មីៗ។ មានការងារ…

កម្មវិធីដើម្បីស្វែងរកការងារពីទូរសព្ទរបស់អ្នក៖ ការណែនាំ

កម្មវិធីដើម្បីស្វែងរកការងារពីទូរសព្ទរបស់អ្នក៖ ការណែនាំ

ការស្វែងរកការងារគឺជាដំណើរការមួយដែលអាចមានរយៈពេលយូរ និងស្មុគស្មាញ។ ហើយបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្នកំពុងក្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្ត…

គំនួសពណ៌ប្រភេទ