ចំណង់ចំណូលចិត្ត 6 ដើម្បីដាក់លើប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក។

ចំណង់ចំណូលចិត្តប្រាំមួយដើម្បីដាក់លើប្រវត្តិរូបអាជីព

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប គឺជាឯកសារសំខាន់ក្នុងការស្វែងរកឱកាសការងារ។ ដូច្នេះ​ហើយ​ព័ត៌មាន​ដែល​មាន​ដាក់​…

ឧទាហរណ៍នៃជំនាញ៖ គំនិតដែលអ្នកអាចគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា

ឧទាហរណ៍នៃជំនាញ៖ គំនិតដែលអ្នកអាចគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា

ការរៀបចំប្រវត្តិរូបល្អអាចក្លាយជាដំណើរការទាមទារសម្រាប់អ្នកដែលចង់បង្ហាញកំណែដ៏ល្អបំផុតរបស់ពួកគេនៅក្នុង…

publicidad
របៀបចាប់ផ្តើមលិខិតផ្លូវការជាភាសាអង់គ្លេស៖ គន្លឹះ

របៀបចាប់ផ្តើមលិខិតផ្លូវការជាភាសាអង់គ្លេស៖ គន្លឹះ

បើ​ទោះ​ជា​អ្នក​ណា​ម្នាក់​អាច​ស៊ាំ​នឹង​ការ​សរសេរ​សំបុត្រ​ក៏​ដោយ ប៉ុន្តែ​វា​ជា​ទម្លាប់​ដែល​លែង​មាន​ទៀត​ហើយ…

តើអ្វីទៅជាសារៈសំខាន់នៃរូបភាពផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យវិជ្ជាជីវៈ

តើអ្វីទៅជាសារៈសំខាន់នៃរូបភាពផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យវិជ្ជាជីវៈ

រូបភាពផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងមិនមែនពាក្យសំដី។ ហើយការប្រាស្រ័យទាក់ទងមិនមែនពាក្យសំដីមានវត្តមាននៅក្នុងបរិយាកាសផ្សេងៗគ្នា…

វិធីបង្កើនចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងការជ្រើសរើស៖ គន្លឹះសំខាន់ៗ

វិធីបង្កើនចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងការជ្រើសរើស៖ គន្លឹះសំខាន់ៗ

ជាញឹកញាប់ សិស្សដាក់ការរំពឹងទុកខ្ពស់លើថ្នាក់ប្រឡង។ កាន់តែពិសេសទៅទៀត នៅពេលដែលលទ្ធផលចុងក្រោយគឺអាស្រ័យ...

អាជីពដែលអាចត្រូវបានគេទទួលស្គាល់នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញ: ការសង្កេត

អាជីពដែលអាចត្រូវបានគេទទួលស្គាល់នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញ: ការសង្កេត

ជម្រើសនៃការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យផ្តល់នូវការរៀបចំសម្រាប់អនាគតដែលមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានក្នុងកម្រិតវិជ្ជាជីវៈ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមាន…

ទទួល​បាន​ការងារ

តើជំនាញចាំបាច់អ្វីខ្លះសម្រាប់ការងារក្នុងទីផ្សារការងារបច្ចុប្បន្ន?

ពេល​រក​ការងារ​ធ្វើ មាន​កត្តា​ជា​ច្រើន​ដែល​ជះ​ឥទ្ធិពល​ដូច​ជា មាន​ជំនាញ​ល្អ...

របៀបប្រលងគណិតវិទ្យា៖ គន្លឹះ ៦យ៉ាងដើម្បីសិក្សា

របៀបប្រលងគណិតវិទ្យា៖ គន្លឹះ ៦យ៉ាងដើម្បីសិក្សា

គណិតវិទ្យា​ជា​មុខវិជ្ជា​មួយ​ដែល​បង្ហាញ​ពី​កម្រិត​នៃ​ការ​លំបាក​ខ្ពស់​សម្រាប់​សិស្ស​មួយ​ចំនួន​ដែល​មាន​អារម្មណ៍​ថា​ធំ​ជាង…

របៀបកត់ត្រានៅសាកលវិទ្យាល័យ៖ គន្លឹះប្រាំពីរ

របៀបកត់ត្រានៅសាកលវិទ្យាល័យ៖ គន្លឹះប្រាំពីរ

ការកត់ចំណាំនៅសាកលវិទ្យាល័យគឺជាការអនុវត្តវិជ្ជមាន។ វា​ជា​បច្ចេកទេស​សិក្សា​ដែល​ពង្រឹង​ការយល់ដឹង​អំពី​…

គំនួសពណ៌ប្រភេទ