ಯಾವ ಪ್ರೌ schoolಶಾಲೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು: 5 ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಲಹೆಗಳು

ಯಾವ ಪ್ರೌ schoolಶಾಲೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು: 5 ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಲಹೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಕಲೌರಿಯೇಟ್ ಹಂತವು ...

ಹುಡುಗ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಧ್ಯಯನ

ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಇಎಸ್ಒ (ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ) ಮುಗಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರವೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಪ್ರೌ school ಶಾಲೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ...

ಪ್ರಚಾರ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಪ್ರೌ school ಶಾಲಾ ಗೌರವಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಕೂಲಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನೀವು ಗೌರವ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನೀವು ಹೊಂದಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ದರ್ಜೆಯಾಗಿದೆ….

ಇರುವ ಪ್ರೌ school ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವುವು

ಅನೇಕ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಪ್ರೌ school ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಚರ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ...

ನಿಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿವರ ಏನು

4 ನೇ ಇಎಸ್ಒನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರಿಸುವುದು

ನಿಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅದು…

ಪ್ರಸಿದ್ಧ "ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ" ದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಲೆನೋವು

ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ "ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ" ದೃ confirmed ೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರಣ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ "ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ" ...