ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಕನ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಕನ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಭಿನ್ನ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳಿವೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ, ದುರ್ಬಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳು ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೂ, ಗಮನಾರ್ಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ.

ಈ ಪದವು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಸಹಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೃತ್ತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಿಧಾನ ಇದು. ಸಹಾಯವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಸಹಾಯದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾಷೆ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು, ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲು.

ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಇಬ್ಬರೂ ವೃತ್ತಿಪರರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪೂರಕ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಂತರಶಿಕ್ಷಣ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಸಂಕೀರ್ಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ರೋಗನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ತಜ್ಞರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದೃಶ್ಯನಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕನು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಮಾನತೆಯು ಎಲ್ಲರ ವಿಕಾಸಕ್ಕೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಗುರುತಿಸಲಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ.

ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ?

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಏಕೈಕ ವಿವರಗಳಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿಪರರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಕೆಲವು ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಎಂಬ ಪದಗಳು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಕಗಳಂತೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅಪಾಯ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯ. ಆದರೆ ಭಾಷೆ ಸ್ವತಃ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಧಾನವು ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತದೆ ಈ ಸಹಾಯದ ಮೂಲಕ ಇತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮೂಲ.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸುಧಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಾಯಕ. ಈ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಕನ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಳಿತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ವೃತ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಾಷೆಯ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ವಿಕಾಸವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಂವೇದನೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಈ ನೆರವಿನ ಗಮನವು ಕಲ್ಯಾಣೇತರವಾಗಿದೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.