ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು 5 ಕಾರಣಗಳು

ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು 5 ಕಾರಣಗಳು

El ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಅವರು ವೃತ್ತಿಪರರು, ಅವರು ಪಟ್ಟಣಗಳು ​​ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಏಕೀಕರಣವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಅದೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಯಾಗುವ ಕೆಲವು ಗುಂಪುಗಳಿವೆ. ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ವಯಸ್ಸಾದವರು ವಯಸ್ಸಾದವರನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದು ವಯಸ್ಸಾದವರ ಅವಾಸ್ತವಿಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾನವತಾವಾದದ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೈಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಬಾಲ್ಯ, ಹದಿಹರೆಯದವರು, ಯುವಕರು ಅಥವಾ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ. ನೀವು ಇತರ ದುರ್ಬಲ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಏಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು? ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ.

1. ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರಿ

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅವಕಾಶದ ಫಲಿತಾಂಶವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅಪೇಕ್ಷಿತ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭದ ರೋಗನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬದಲಾವಣೆಯ ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ತರಬೇತಿ ಇದೆ.

2. ಮೌಲ್ಯಗಳು

ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳಿತು ಎಂದು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸ್ತಂಭಗಳಿವೆ. ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂವಾದವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ತತ್ವಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಇರುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಬಹುದು. ಮಾನವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

3. ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ

ವಿಶೇಷ ತಂಡದ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ, ಹೊಸ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಗಮನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬದಲಾವಣೆ ತಕ್ಷಣವಲ್ಲ ಆದರೆ ವಿಕಾಸದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಈ ನೆರವು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಜನರ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಅದು ಉತ್ತಮ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನನ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸುವವರ ವೃತ್ತಿಪರ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಿಕ್ಷಕನ ಪ್ರಯಾಣವು ಎಂದಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

4 ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಿಕ್ಷಕನು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕಥೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಿಕ್ಷಕನು ತನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವವರ ಸ್ವಯಂ-ಸುಧಾರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಅರ್ಹರು. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವು ಪ್ರಮುಖ ತಾತ್ವಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು 5 ಕಾರಣಗಳು

5. ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳು

ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಿಕ್ಷಕನು ಒಬ್ಬ ವೃತ್ತಿಪರನಾಗಿದ್ದು, ದುರ್ಬಲತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದಾಗ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಅವನು ಆ ಅಂಶವು ಅದೃಶ್ಯತೆಯ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಹಾರದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಅವನು ಧ್ವನಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಿಕ್ಷಕನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ, ಈ ಹೆಚ್ಚು ವೃತ್ತಿಪರ ಕೆಲಸವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.