рекламалоо

Кантип мал чарбасы жана жаныбарлардын ден соолугуна жардам көрсөтүү боюнча жогорку техник болуу керек

Мал чарбасы жана жаныбарлардын ден соолугуна жардам көрсөтүү боюнча улук техник ага тиешелүү нерселердин бардыгын башкаруу үчүн жооптуу болот ...