рекламалоо

Мадрид коомчулугу жумушсуздарды ден-соолукка камтууга кепилдик берет

Жумушсуздук боюнча жөлөкпул алууну токтоткон жумушсуз адамдар үчүн жалпы ден-соолукка камтуучу кээ бир автономияларда бир жумадан кийин чыгып кетиши мүмкүн экендиги жөнүндө жаңылыктардан кийин Мадриддин Коомчулугу автономдуу коомчулукта ар кандай адам үчүн жалпы ден-соолукка кам көргөндүгүн ачык айткысы келди. анда катталган.