Carmen guillen

'84, ກົ້ນບໍ່ມີບ່ອນນັ່ງບໍ່ດີແລະມີລົດນິຍົມແລະຄວາມມັກ. ການຮຽນ ໃໝ່ ໃນຫລັກສູດແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນບຸລິມະສິດຂອງຂ້ອຍ: ເຈົ້າບໍ່ເຄີຍຢຸດຮຽນ. ເຈົ້າຢາກຮູ້ວິທີທີ່ຈະປັບປຸງໃນການສຶກສາຂອງເຈົ້າບໍ? ໃນບົດຂຽນຂອງຂ້ອຍທ່ານຈະໄດ້ເຫັນ ຄຳ ແນະ ນຳ ຫລາຍຢ່າງທີ່ຂ້ອຍຫວັງວ່າຈະຊ່ວຍເຈົ້າປັບປຸງການຝຶກອົບຮົມຂອງເຈົ້າ.

ທ່ານ Carmen Guillen ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 205 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນຕຸລາ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ