Maite Ncuesa

ຈົບການສຶກສາແລະທ່ານຫມໍປັດຊະຍາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Navarra. ຫລັກສູດຊ່ຽວຊານໃນການເປັນຄູຝຶກທີ່ Escuela D´Arte Formación. ການຂຽນແລະປັດຊະຍາແມ່ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງວິຊາຊີບຂອງຂ້ອຍ. ແລະຄວາມປາຖະ ໜາ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ຮຽນຮູ້, ໂດຍຜ່ານການສືບສວນກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ ໃໝ່ໆ, ມາພ້ອມກັບຂ້ອຍທຸກໆມື້.

Maite Nicuesa ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 1070 ສະບັບນັບແຕ່ເດືອນກັນຍາປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ