ທຶນການສຶກສາໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ

ມື້ນີ້ພວກເຮົາຂໍ ນຳ ສະ ເໜີ ບາງທຶນການສຶກສາໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດວ່າພວກເຮົາມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຮ້ອງຂໍຖ້າພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມ…

ສາທາລະນະ

ກອງປະຊຸມນັກຮຽນ, ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ ສຳ ຄັນ

ພວກເຮົາຈະເປັນແນວໃດເມື່ອພວກເຮົາຕ້ອງການຕັດສິນໃຈທີ່ ສຳ ຄັນໃນຊີວິດ? ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນ ສຳ ລັບພວກເຮົາການຊ່ວຍເຫຼືອແລະການຊີ້ ນຳ ຂອງ ...