ຄົ້ນພົບວິທີການວາງອອກ

ວິທີການວາງແຜນ

ມີເຕັກນິກການສຶກສາຫຼາຍຢ່າງທີ່ພວກເຮົາສາມາດ ນຳ ໃຊ້ໄດ້. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ນັກຮຽນຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອະທິບາຍຂອງ ...

ສາທາລະນະ
Mnemonics ແມ່ນຊັບພະຍາກອນຂອງນັກຮຽນ

ເຕັກນິກ Mnemonic

ເຕັກນິກ Mnemonic ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາໃຫ້ດີຂື້ນໂດຍຜ່ານເຕັກນິກຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ງ່າຍແລະມັນກໍ່ຈະເປັນໄປໄດ້…