Маите Никуеса

Дипломиран и доктор по филозофија на Универзитетот во Навара. Експертски курс по тренинг на Ескуела Дарте Формацион. Пишувањето и филозофијата се дел од моето професионално вокација. И желбата да продолжам да учам, преку истражување на нови теми, ме придружува секој ден.