ടാക്സ് കൺസൾട്ടിങ്ങിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അഞ്ച് നുറുങ്ങുകൾ

ടാക്സ് കൺസൾട്ടിങ്ങിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അഞ്ച് നുറുങ്ങുകൾ

ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യലൈസേഷനുള്ള പ്രൊഫഷണലുകളുടെ കഴിവുകൾ ആവശ്യമുള്ള മേഖലകളുണ്ട്. നേടിയെടുത്ത ഒരു വിദഗ്ധ അറിവ്...

മാസ്റ്റർ എംബിഎ

എം‌ബി‌എ, തൊഴിലുടമകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ബിരുദാനന്തര ബിരുദം

കോർപ്പറേറ്റ് തൊഴിലുടമകൾ, എസ്എംഇകളുടെ റിക്രൂട്ടർമാർ, മാനേജർമാർ, ബിരുദമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യകതയുടെ വേഗത നിശ്ചയിക്കുന്നു…

പ്രചാരണം
സെലക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രവേശിക്കാം: ഇതരമാർഗങ്ങൾ

സെലക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രവേശിക്കാം: ഇതരമാർഗങ്ങൾ

സെലക്ടിവിഡാഡ് വിജയിച്ച ശേഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ സർവകലാശാലയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറാക്കുന്നു…

മെക് സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ നില എങ്ങനെ അറിയാം: പ്രായോഗിക ഉപദേശം

മെക് സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ നില എങ്ങനെ അറിയാം: പ്രായോഗിക ഉപദേശം

പരിശീലന സ്കോളർഷിപ്പിനുള്ള അപേക്ഷാ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ആസൂത്രണവും കൃത്യനിഷ്ഠയും ആവശ്യമാണ്. ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകളും ഡാറ്റയും...

പിഎച്ച്ഡി എങ്ങനെ ചെയ്യാം: അഞ്ച് അവശ്യ ടിപ്പുകൾ

പിഎച്ച്ഡി എങ്ങനെ ചെയ്യാം: അഞ്ച് അവശ്യ ടിപ്പുകൾ

പിഎച്ച്ഡി എടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം ശാന്തമായി ചിന്തിക്കണം. ഇത് പാഠ്യപദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുകയും പുതിയത് തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിശീലനമാണ്…

പിഎച്ച്ഡിയും ജോലിയും എങ്ങനെ സംയോജിപ്പിക്കാം

പിഎച്ച്ഡിയും ജോലിയും എങ്ങനെ സംയോജിപ്പിക്കാം

ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പഠനത്തിന് ശേഷം നടത്തുന്ന ഒരു അക്കാദമിക് ലക്ഷ്യമാണ് ഡോക്ടറേറ്റ് നടത്തുന്നത്. ഒരു…

എന്താണ് മികവ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ, അവ എന്ത് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു?

എന്താണ് മികവ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ, അവ എന്ത് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു?

എന്താണ് മികവ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ, അവ എന്ത് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു? അക്കാദമിക് ജീവിതത്തിൽ, വിവിധ ഗ്രാന്റുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ...

കോളേജ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ എങ്ങനെ ലഭിക്കും

കോളേജ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ എങ്ങനെ ലഭിക്കും

യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കോളർഷിപ്പുകൾ എങ്ങനെ ലഭിക്കും? ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കോളർഷിപ്പ് നേടുന്നത് ഒരു അക്കാദമിക് ലക്ഷ്യമാണ്, മറ്റേതൊരു കാര്യത്തെയും പോലെ, ഒപ്പം ...

എങ്ങനെയാണ് സെലക്റ്റിവിറ്റി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

എങ്ങനെയാണ് സെലക്റ്റിവിറ്റി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഘട്ടം വളരെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ...

പുതിയ കോഴ്സിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ അവസര സ്കോളർഷിപ്പ്

പുതിയ കോഴ്സിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ അവസര സ്കോളർഷിപ്പ്

പുതിയ കോഴ്സിനായി രണ്ടാമത്തെ അവസര സ്കോളർഷിപ്പ് തേടുകയാണോ? പഠനത്തിനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പിനുള്ള പുതിയ ആഹ്വാനം ...

ഫിസിയോ

ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്ത് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നു

ഈ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ഭാവി ഉള്ള തൊഴിലുകളിൽ ഒന്നാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഭാഗ്യവശാൽ,…