മികച്ച പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന പിഎച്ച്ഡി സ്കോളർഷിപ്പുകൾ: ധനസഹായം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം

മികച്ച പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന പിഎച്ച്ഡി സ്കോളർഷിപ്പുകൾ: ധനസഹായം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം

ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഡോക്ടറൽ തീസിസ് നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ, അവർ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്നു, അതിൽ അവർ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്…

പെൺകുട്ടി പഠിക്കുന്നു

MBA ഓൺലൈൻ: ട്രെൻഡുകളും പരിണാമവും

പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ വലിയ വളർച്ച സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം...

പ്രചാരണം
ടാക്സ് കൺസൾട്ടിങ്ങിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അഞ്ച് നുറുങ്ങുകൾ

ടാക്സ് കൺസൾട്ടിങ്ങിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അഞ്ച് നുറുങ്ങുകൾ

ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യലൈസേഷനുള്ള പ്രൊഫഷണലുകളുടെ കഴിവുകൾ ആവശ്യമുള്ള മേഖലകളുണ്ട്. നേടിയെടുത്ത ഒരു വിദഗ്ധ അറിവ്...

മാസ്റ്റർ എംബിഎ

എം‌ബി‌എ, തൊഴിലുടമകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ബിരുദാനന്തര ബിരുദം

കോർപ്പറേറ്റ് തൊഴിലുടമകൾ, എസ്എംഇകളുടെ റിക്രൂട്ടർമാർ, മാനേജർമാർ, ബിരുദമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യകതയുടെ വേഗത നിശ്ചയിക്കുന്നു…

സെലക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രവേശിക്കാം: ഇതരമാർഗങ്ങൾ

സെലക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രവേശിക്കാം: ഇതരമാർഗങ്ങൾ

സെലക്ടിവിഡാഡ് വിജയിച്ച ശേഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ സർവകലാശാലയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറാക്കുന്നു…

മെക് സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ നില എങ്ങനെ അറിയാം: പ്രായോഗിക ഉപദേശം

മെക് സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ നില എങ്ങനെ അറിയാം: പ്രായോഗിക ഉപദേശം

പരിശീലന സ്കോളർഷിപ്പിനുള്ള അപേക്ഷാ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ആസൂത്രണവും കൃത്യനിഷ്ഠയും ആവശ്യമാണ്. ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകളും ഡാറ്റയും...

പിഎച്ച്ഡി എങ്ങനെ ചെയ്യാം: അഞ്ച് അവശ്യ ടിപ്പുകൾ

പിഎച്ച്ഡി എങ്ങനെ ചെയ്യാം: അഞ്ച് അവശ്യ ടിപ്പുകൾ

പിഎച്ച്ഡി എടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം ശാന്തമായി ചിന്തിക്കണം. ഇത് പാഠ്യപദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുകയും പുതിയത് തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിശീലനമാണ്…

പിഎച്ച്ഡിയും ജോലിയും എങ്ങനെ സംയോജിപ്പിക്കാം

പിഎച്ച്ഡിയും ജോലിയും എങ്ങനെ സംയോജിപ്പിക്കാം

ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പഠനത്തിന് ശേഷം നടത്തുന്ന ഒരു അക്കാദമിക് ലക്ഷ്യമാണ് ഡോക്ടറേറ്റ് നടത്തുന്നത്. ഒരു…

എന്താണ് മികവ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ, അവ എന്ത് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു?

എന്താണ് മികവ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ, അവ എന്ത് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു?

എന്താണ് മികവ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ, അവ എന്ത് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു? അക്കാദമിക് ജീവിതത്തിൽ, വിവിധ ഗ്രാന്റുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ...

കോളേജ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ എങ്ങനെ ലഭിക്കും

കോളേജ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ എങ്ങനെ ലഭിക്കും

യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കോളർഷിപ്പുകൾ എങ്ങനെ ലഭിക്കും? ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കോളർഷിപ്പ് നേടുന്നത് ഒരു അക്കാദമിക് ലക്ഷ്യമാണ്, മറ്റേതൊരു കാര്യത്തെയും പോലെ, ഒപ്പം ...

എങ്ങനെയാണ് സെലക്റ്റിവിറ്റി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

എങ്ങനെയാണ് സെലക്റ്റിവിറ്റി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഘട്ടം വളരെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ...