Майте Никуеза

Наваррагийн их сургуулийн төгсөгч, философийн доктор. Escuela D´Arte Formación дээр дасгалжуулагчийн чиглэлээр мэргэшсэн сургалт. Бичих, философи нь миний мэргэжлийн ажлын нэг хэсэг юм. Шинэ сэдвүүдийг судлах замаар үргэлжлүүлэн суралцах хүсэл намайг өдөр бүр дагалддаг.