Багшлах академийн талаар мэдээлэх

Багшлах академийн талаар мэдээлэх

Багшийн академид гарч буй аливаа луйврын өмнө эдгээр хэргүүд нэмэгдэхийг зогсоохын тулд хуулийг хэрэглэгчдэд нээлттэй болгож, хурдан шуурхай ажиллах нь чухал юм.