сурталчилгаа
Эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ бүтээлч байдал, уран сэтгэмжийг дэлгэцэн дээр ашиглахгүйгээр хэрхэн хөгжүүлэх вэ?

Эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ бүтээлч байдал, уран сэтгэмжийг дэлгэцэн дээр ашиглахгүйгээр хэрхэн хөгжүүлэх вэ?

Бүтээлч байдал, уран сэтгэмж нь бага наснаасаа хөгжүүлж эхлэх хоёр бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Гэр бүлүүд гэх мэт…

Ангиллын онцлох үйл явдал