နူရီယာ

၂၀၁၀ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှစပြီး Nuria သည်ဆောင်းပါး ၄၉၂ ခုရေးသားခဲ့သည်