အတိုက်အခံ ၂.၀

အတိုက်အခံ ၂.၀ သည်အတိုက်အခံများ၏လေ့လာမှုအတွက်သီးသန့်ရည်ရွယ်ထားသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုလက်ရှိတွင် FormacionyEstudios.com ၏ Oppositions ကဏ္intoတွင်ပေါင်းစည်းထားသည်

အတိုက်အခံ ၂.၀ သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ မှစတင်၍ ဆောင်းပါး ၁၈၀ ကိုရေးသားခဲ့သည်