ရွေးချယ်မှုမပါဘဲ တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ရောက်နည်း- အခြားရွေးချယ်စရာများ

ရွေးချယ်မှုမပါဘဲ တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ရောက်နည်း- အခြားရွေးချယ်စရာများ

Selectividad ကိုအောင်မြင်ပြီးနောက်ကျောင်းသားများသည်တက္ကသိုလ်သို့ ၀ င်လေ့ရှိသည်။ အမှန်တော့ ကျောင်းသားတွေ အဆင်သင့်...

ကြော်ငြာ
ရွေးချယ်မှုအတွက်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ပြင်ဆင်ပါ

ရွေးချယ်မှုအတွက်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ပြင်ဆင်ပါ

အကယ်၍ သင်သည်ဘွဲ့လွန်သင်တန်းကိုတက်ရောက်ပါက (သင်ပိုမိုမြင့်မားသောဒီဂရီသင်တန်းလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကိုပြီးဆုံးသွားလျှင်လည်း) ...