मारिया जोस रोल्डन

सिक्ने ठाउँ लिदैन, तर यसको सट्टामा तपाइँ तपाइँ चाहनुभएको ठाउँमा हुन अनुमति दिन्छ। किनकि राम्रो प्रशिक्षणले तपाईंको सबै ढोका खोल्यो। अध्ययन गर्न ढिलो कहिले हुँदैन! यस कारणका लागि, FormaciónyEstudios मा हामी तपाईलाई राम्रो ज्ञानका साथ आफ्नो सबै लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सक्षम भएको चाहन्छौं।

मारिया जोस रोल्डनले अक्टोबर २०१ since देखि २ since310 लेख लेखेका छन्