XXVIII UNE को ग्रीष्म पाठ्यक्रमहरूको संस्करण

युनेडले ग्रीष्म पाठ्यक्रमहरूको XXVIII संस्करणको सम्बन्धमा पहिले नै आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गरिसकेको छ, जुन बीचमा आयोजित हुनेछ ...

प्रचार
प्राथमिक विद्यालय विद्यार्थीहरूको लागि ग्रीष्म पाठ्यक्रमहरू

प्राथमिक स्कूल बच्चाहरूको लागि ग्रीष्म पाठ्यक्रमहरू

जब हामी ग्रीष्म पाठ्यक्रमहरूको बारेमा कुरा गर्छौं हामी सामान्यतया वयस्क शिक्षालाई सन्दर्भ गर्दछौं, एक प्रशिक्षण जसमा उनीहरूले गर्न सक्छन् ...

गर्मी कोर्स

गर्मी कोर्स

हालको शैक्षिक वर्ष २०१०/२०११ को अन्त्य हुनुभन्दा केही समय अघि, अन्य भर्ना र नामांकन अन्तिम म्यादहरू खोलिएका छन्,