फायर फाइटरको लागि आवश्यक आवाश्यकताहरू

सायद तपाईले फायर डिपार्टमेन्ट को बिरूद्ध गर्ने सोच सोचिरहनु भएको छ र यसको लागि तपाईले अन्य कुराहरुका बीचमा आवश्यकताहरु पनि जान्नु पर्दछ जुन ...