Velge en tospråklig karriere

Det er allerede noen spanske universiteter som tilbyr studier i tospråklighet, hovedsakelig innen finans, jus og ingeniørfag.

Studentfora, en viktig hjelp

Studentfora er til god hjelp for å veilede og avklare all tvil om karriere, opptaksprøver, krav eller profesjonelle muligheter

Karrierer med den beste fremtiden i dag

Karrierer med den beste fremtiden i dag

Noen karrierer har en mye mer levedyktig fremtid enn andre. Ikke bli etterlatt og bestem deg for å studere i hva som vil bety større sysselsettingsmuligheter for deg.

Oppmålingskarrieren

Topografikarrieren

Topografi refererer til det faktum å lage grafiske fremstillinger av jordoverflaten ved hjelp av planer.