Motstander av rettferdighet

Når vi tenker på å jobbe i forskjellige stillinger i Justisdepartementet, må vi bruke noen få rettferdighetsopposisjoner. Blant dem finner vi tre stillinger å ta hensyn til, og som vi vil snakke med deg i dybden i dag, slik at du kan forberede eksamenene dine på best mulig måte.

Agenda motstander av rettferdighet

For prosedyrestyring

Prosedyreledelse - Fri sving
Fri skift prosessstyring

Bokpakke

Inkluderer pensum, tester, praktiske antakelser, mock-eksamener og tilgang til gratis online ressurser.
Kjøp>

Dagsordener

Kjøp Vol. I>
Kjøp Vol. II>
Kjøp Vol. III>

Test
Kjøp Vol. I>
Kjøp Vol. II>

Otros recursos
Mock Exam>
Praktiske forutsetninger>
Nettbasert kurs>

Prosedyreledelse - Intern opprykk
Intern markedsføring prosessstyring

Bokpakke

Inkluderer pensum, tester, praktiske antakelser, mock-eksamener og tilgang til gratis online ressurser.
Kjøp>

Dagsordener
Kjøp Vol. I>
Kjøp Vol. II>

Otros recursos
Mock Exam>
Test>
Nettbasert kurs>

For prosessbehandling

Prosedyrebehandling - Fri sving
Prosedyrebehandling Fri sving

Bokpakke

Inkluderer pensum, tester, praktiske antakelser, mock-eksamener og tilgang til gratis online ressurser.
Kjøp>

Dagsordener

Kjøp Vol. I>
Kjøp Vol. II>

Otros recursos

Mock Exam>
Praktiske forutsetninger>
Test>
Nettbasert kurs>

Prosedyrebehandling - Intern forfremmelse
Intern prosess prosessuell behandling

Bokpakke

Inkluderer pensum, tester, praktiske antakelser, mock-eksamener og tilgang til gratis online ressurser.
Kjøp>

Dagsordener
Kjøp Vol. I>
Kjøp Vol. II>

Otros recursos
Mock Exam>
Test>
Nettbasert kurs>

For juridisk hjelp

Rettshjelp
Rettshjelpsagenda

Bokpakke

Inkluderer pensum, tester, praktiske antakelser, mock-eksamener og tilgang til gratis online ressurser.
Kjøp>

Dagsordener

Kjøp Vol. I>
Kjøp Vol. II>

Otros recursos

Mock Exam>
Praktiske forutsetninger>
Test>
Nettbasert kurs>

Prosedyremessig og administrativ ledelse

Justismyndigheter

Krav

disse opposisjoner tilhører gruppe A2Derfor, for å kunne presentere deg for dem, trenger du diplom, teknisk ingeniørfag eller lignende. I tillegg må du være over 18 år, med spansk statsborgerskap, ikke være diskvalifisert til å utføre funksjonene i tillegg til å ikke ha en post.

samtale

Antall plasser har økt for rettslige undersøkelser. Så det fokuserer ikke bare på kroppen av Prosedyreledelse, men på de to andre. I 2016 ble det oppnådd et veldig høyt antall plasser, mens det i 2017 var mer enn 3.500. Mens det ble tilbudt 2018 for 3.593. Tilsynelatende er den gode nyheten at stedene vil samle seg. Så i begynnelsen av 2019 vil en ny samtale vises, med oversikt over steder.

Det anslås det undersøkelsene av det samme skjer midt i året 2019, som det har skjedd tidligere år. Det er sant at alle disse dataene i form av figurer dekker de tre hovedorganene til de rettslige opposisjonene. For i Prosedyreledelse går stillingene litt ned. Av alle er bare 506 innkalt. Nå gjenstår det bare å vente på den nye innkallingen du kan finne på nettstedet til Justisdepartementet.

Temario

Del I: Forfatningsrett, grunnleggende rettigheter og organisering av staten.

 • Emne 1: Spansk grunnlov av 1978.
 • Emne 2: Rett til likestilling og ikke-diskriminering. Beskyttelsestiltak mot kjønnsvold.
 • Emne 3: Regjeringen og administrasjonen.
 • Emne 4: Territoriell organisering av staten.
 • Emne 5: Den europeiske union.

Del II: Organiseringen og strukturen til rettsvesenet.

 • Emne 6: Rettsmakt
 • Emne 7: Organisering og jurisdiksjon for domstolene og domstolene I.
 • Emne 8: Organisering og jurisdiksjon for domstolene og domstolene II.
 • Emne 9: Fredens rettferdighet.
 • Emne 10: Borgernes rettigheter foran rettferdighet.
 • Emne 11: Moderniseringen av rettsvesenet: det nye rettsvesenet.
 • Emne 12: Rettssekretær.
 • Emne 13: Korps for tjenestemenn i tjeneste for justisdirektoratet.
 • Emne 14: General Corps I
 • Emne 15: General Corps II.
 • Emne 16: Syndisk frihet. Rett til å streike. Helse og forebygging av yrkesrisiko.

 Del III: Søksmål

 1. A) Felles regler for alle sivile rettssaker.
 • Emne 17: Generelle spørsmål om sivil prosess I
 • Emne 18: Generelle spørsmål om sivil prosess II
 • Emne 19: Jurisdiksjon og jurisdiksjon.
 • Emne 20: Sted og tidspunkt for rettsforhandlingene.
 • Emne 21: Dommerens og saksbehandlerens prosesshandlinger.
 • Emne 22: Kommunikasjonshandlinger med andre domstoler og myndigheter.
 • Emne 23: Kommunikasjonshandlinger til partene og andre deltakere i prosessen.
 • Emne 24: Retts- og dokumentasjonsmappe.
 1. B) Sivile prosedyrer
 • Emne 25: Erklæringsprosedyre i sivil prosessloven.
 • Emne 26: Vanlig rettssak.
 • Emne 27: Muntlig skjønn.
 • Emne 28: Spesielle prosesser I: Prosedyrer for rettslig fordeling av eiendeler.
 • Emne 29: Spesielle prosesser II: Betaling for betalingsprosess og utvekslingsdom.
 • Emne 30: Ekteskapsprosesser og deres klasser. Prosess for inhabilisering av mennesker.
 • Emne 31: Frivillige jurisdiksjonsprosedyrer.
 • Emne 32: Ressursene.
 • Emne 33: Ekstraordinære ressurser.
 • Emne 34: Tvangsutførelse.
 • Emne 35: Monetær henrettelse.
 • Emne 36: Fullbyrdelsesprosedyre.
 • Emne 37: Ikke-monetære henrettelser.
 • Emne 38: Forebyggende tiltak.
 • Emne 39: Kostnader og saksbehandlingsutgifter.
 1. C) Sivilregister
 • Emne 40: Sivilregister I
 • Emne 41: Sivilregister II
 • Emne 42: Sivilregister III
 1. D) Straffeprosess
 • Emne 43: Strafferettslig prosesssystem
 • Emne 44: Partene i straffeprosessen.
 • Emne 45: Sammendrag.
 • Emne 46: Forebyggende tiltak.
 • Emne 47: Mellomliggende periode.
 • Emne 48: Beviset.
 • Emne 49: Forkortet prosedyre.
 • Emne 50: Prosedyre for rask rettsforfølgelse av visse forbrytelser.
 • Emne 51: Prosess for juryen.
 • Emne 52: Rettslig beskyttelse for domstolene for vold mot kvinner
 • Emne 53: Prosedyrer for straffeansvar for den mindreårige.
 • Emne 54: Behandling av rettssaken om mindre forbrytelser.
 • Emne 55: Generelt ankeordning i straffesaker.
 • Emne 56: Gjennomføring av straffedommer.
 1. E) Omstridte-administrative og arbeidsprosedyrer
 • Emne 57: Tvistemålsadministrativ anke I: Organisering av jurisdiksjonen.
 • Emne 58: Omstridt-administrativ anke II: Prosedyrekapasitet, legitimering, representasjon og forsvar. Utfordrende handlinger.
 • Emne 59: Tvistemålsadministrativ anke III: Innledende saksbehandling, innlevering av anken og krav på saksmappen. Tiltaltes plassering og innrømmelse av anken.
 • Emne 60: Omstridt-administrativ anke IV: Krav og svar. Test, visning og konklusjoner. Setninger.
 • Emne 61: Forkortet prosedyre i det kontroversielle-administrative feltet.
 • Emne 62: Ressurser i den omstridte-administrative prosessen.
 • Emne 63: Spesielle prosedyrer.
 • Emne 64: Bestemmelser som er felles for omstridte-administrative prosedyrer. 
 1. F) Omstridt-administrativ og arbeidsprosedyre 
 • Emne 65: Arbeidsprosess.
 • Emne 66: Unngåelse av prosessen.
 • Emne 67: Spesielle prosesser.
 1. G) Forretningsrettslige forskrifter 
 • Emne 68: Konkurranse fra kreditorer. 

Examen

 • Første øvelse: Det er et spørreskjema med flere valg, med 100 spørsmål pluss 4 reservespørsmål. Minimumspoengene er 50 poeng, og tiden for testen er 90 minutter.
 • Andre øvelse: Det er en praktisk sak (før det var den tredje øvelsen). Totalt 22 spørsmål, hvor minimumspoengene for å bestå det vil være 20 poeng, og for dette har vi bare 45 minutter.
 • Tredje øvelse: Skrive en tekst, der vi må skrive om to emner valgt av retten. Minimumspoeng er 50 poeng for å bestå denne testen. Vi har fire timer på oss til å fullføre den.

Hvis du velger intern promotering, så blir det bare to øvelser i stedet for tre.

 • Første øvelse: Det er flervalg med 50 spørsmål. Testen varer i 60 minutter og din maksimale poengsum er 100 poeng.
 • Andre øvelse: 10 spørsmål å svare på om en praktisk sak. Maksimal poengsum er 50 poeng og tiden for å gjøre det, 60 minutter.

Etter posisjonsfasen er den andre fasen av konkurransen nådd, hvor fordelene telles. Juridiske grader gir 15 poeng, juridiske kurs på opptil 29 timer, legg til 3 poeng til. Mens disse kursene er fra 30 til 59 timer, vil 5 poeng bli lagt til deg. Til slutt, hvis de overstiger 60 timer, går poengene opp til 8. Språk på nivå B1 eller B2 er ett poeng til. To poeng hvis du har C1 eller C2.

Funksjoner og lønn til en tjenestemann i prosess- og administrativ ledelse

Blant funksjonene vi fremhever:

 • Utarbeide referanseanvisninger eller bilsammendrag
 • Behandling av prosedyrer.
 • Signer og bekreft utseendet

Når vi nevner lønnen, må det sies at den alltid kan avhenge av den spesifikke stillingen, selv innenfor justismyndigheten. Men det månedlige bruttobeløpet er rundt 2.000 euro og 2.800 euro. 

Motstander for prosessbehandling

Prosedyrebehandling

Krav

I dette tilfellet, for å kunne ta eksamenene for personlig behandling, kreves studiekandidaten eller tilsvarende som kvalifikasjon og å være over 18 år. Som skjedde i kravene til prosedyrestyringsopposisjonene.

Temario

I Organisasjonsdel

 • Emne 1: Spansk grunnlov av 1978
 • Emne 2: Rett til likestilling og ikke-diskriminering på grunn av kjønn. Beskyttelsestiltak mot kjønnsvold.
 • Emne 3: Regjering og administrasjon.
 • Emne 4: Territoriell organisering av staten i grunnloven.
 • Emne 5: Den Europeiske Union.
 • Emne 6: Fullmakt.
 • Emne 7: Organisering og jurisdiksjon for domstolene og domstolene I.
 • Emne 8: Organisering og kompetanse for domstolene II.
 • Emne 9: Borgernes rettigheter foran rettferdighet.
 • Emne 10: Moderniseringen av rettsvesenet: Nytt rettsvesen.
 • Emne 11: Rettssekretær.
 • Emne 12: Tjenestemannskropper til tjeneste for rettsadministrasjonen.
 • Emne 13: Generelle organer I
 • Emne 14: Generelle organer II.
 • Emne 15: Syndisk frihet. Rett til å streike. Helse og forebygging av yrkesrisiko.

II Del prosessrett

 • Emne 16: Erklæringsprosedyrer i sivil prosessloven: Ordinær og muntlig rettssak.
 • Emne 17: Fullbyrdelsesprosedyrer i sivil prosessloven.
 • Emne 18: Spesielle prosesser i sivil prosessloven.
 • Emne 19: Frivillig jurisdiksjon.
 • Emne 20: Straffeprosedyrer I: Ordinær, forkortet og jury.
 • Emne 21: Straffesak II: Rettssak mot korte forbrytelser, raske rettssaker og henrettelse.
 • Emne 22: Omstridt-administrativ anke: Vanlig, forkortet og spesiell prosedyre.
 • Emne 23: Arbeidsprosess: Ordinær prosedyre for avskjedigelse og trygdeprosesser.
 • Emne 24: Ressurser.
 • Emne 25: Sted og tidspunkt for rettsforhandlingene.Emne 26: Dommerens og rettsmedarbeidernes prosesshandlinger.
 • Emne 27: Kommunikasjonshandlinger med andre domstoler og myndigheter.
 • Emne 28: Kommunikasjonshandlinger til partene og andre deltakere i prosessen.
 • Emne 29: Sivilregister I
 • Emne 30: Sivilregister II
 • Emne 31: Retts- og dokumentasjonsmappe.

sammenkomster

Vi vet at mer enn 2.000 plasser ble tilbudt for rettferdighet. Men akkurat for dette organet, for prosessuell behandling, nådde de bare rundt 800 steder. Av alle har 56 forskjellige punkter for territoriell fordeling.

Examen:

Første øvelse

 • Parte jeg: Flervalgsspørreskjema med 104 spørsmål. Med 4 som vil være reserve. Denne delen varer 75 minutter og er klassifisert fra 0 til 100 poeng. Riktige svar gir 1 poeng, mens feil svar legger til 0,25. Husk at de ubesvarte ikke scorer.
 • Part II: 22 flervalgsspørsmål om en praktisk sak. Denne testen varer 45 minutter og klassifiseringen varierer fra 0 til 40 poeng. Hvert riktige svar vil legge til 2 poeng, feil svar trekker fra 0,50 poeng. Mens den ubesvarte, vil være 0,25 poeng. For å bestå denne testen trenger du 20 poeng. Ellers vil du ikke lenger kunne fortsette til neste øvelse eller del av eksamen.

Andre øvelse

Det handler om å skrive en tekst i Word. Både hastighet og format er verdsatt. Du har 15 minutter på deg til å gjøre denne delen. Poengsummen din vil være 30 poeng.

Intern kampanje

Las plasser tilgjengelig for intern markedsføring av motstander av prosessbehandling de er mindreårige. Vi har 219 steder, som er fordelt på forskjellige autonome samfunn. For å få tilgang til den interne kampanjen er det også en rekke krav:

 • Vær i besittelse av bachelor- eller teknisk grad.
 • Å være karriere tjenestemann i rettshjelpskorpset.
 • Akkreditere en ansiennitet på omtrent to år, enten som tjenestemann, midlertidig eller vikar.

Eksamen for intern promotering vil bestå av to øvelser:

 • Første øvelse: 50 flervalgsspørsmål. Du har 60 minutter på deg til å fullføre denne delen. Hvert riktige svar legger til to poeng, og det defekte svaret trekker fra 0,5 poeng.
 • Andre øvelse: Spill av en tekst i Microsoft Word på en datamaskin. Denne testen varer i 15 minutter. Hva verdsettes? Både formatet og hastigheten på skriving og utvikling.

For den endelige poengsummen vil summen av disse øvelsene bli laget. Men det må tas i betraktning at ansiennitet i stillingen som skal holdes vil bli verdsatt, så vel som andre kvalifikasjoner eller godkjente kurs.

Funksjoner som skal utføres for kroppen av prosedyreprosedyren

 • Utarbeidelse av referater, samt varsler eller prosedyrer.
 • Registrer korrespondansen.
 • Behandling av forskjellige saker eller avtaler.

lønn

Som med den andre delen av motstandere av rettferdighet, kan den endelige lønnen alltid variere. Men det må sies at brutto og månedslønn det kan være rundt 1800/2400 euro.

Motstander for rettsassistent

Forbered konkurransedyktige undersøkelser

Krav

I dette tilfellet står vi overfor a gruppe C2-konkurranser. Derfor trenger vi en skolegrad eller tilsvarende grad for å få tilgang til dem. På samme måte som i de forrige må du være 18 år og ha spansk statsborgerskap.

samtale

I tillegg til de vanlige punktene med de forrige, må det sies at de var for de rettslige hjelpemotstandene ca 525 seter. Totalt 37 av de 525 var allerede reservert, og resten, igjen, distribueres nasjonalt.

Temario

Jeg er en del av organisasjonen

 • Emne 1: Spansk grunnlov av 1978
 • Emne 2: Rett til likestilling og ikke-diskriminering på grunn av kjønn. Beskyttelsestiltak mot kjønnsvold.
 • Emne 3: Regjering og administrasjon.
 • Emne 4: Territoriell organisering av staten.
 • Emne 5: Den Europeiske Union.
 • Emne 6: Fullmakt.
 • Emne 7: Organisering og jurisdiksjon for domstolene og domstolene I.
 • Emne 8: Organisering og kompetanse for domstolene II.
 • Emne 9: Charter om borgernes rettigheter for rettferdighet.
 • Emne 10: Moderniseringen av rettsvesenet.
 • Emne 11: Rettssekretær.
 • Emne 12: Tjenestemannskropper til tjeneste for rettsadministrasjonen.
 • Emne 13: Generelle organer I
 • Emne 14: Generelle organer II.
 • Emne 15: Syndisk frihet. Rett til å streike. Helse og forebygging av yrkesrisiko.

II Prosessrett 

 • Emne 16: Deklarative prosedyrer: Ordinær rettssak, muntlig rettssak og spesielle prosedyrer.
 • Emne 17: Utførelsesprosedyrer: monetære og ikke-monetære.
 • Emne 18: Straffesak: Vanlig, forkortet, rettssak om mindre lovbrudd og jury.
 • Emne 19: Omstridte-administrative prosedyrer: ordinære, forkortede og spesielle.
 • Emne 20: Arbeidsprosess - Ordinær prosedyre og for oppsigelse. Trygdeprosesser.
 • Emne 21: Sted og tidspunkt for rettssaker.
 • Emne 22: Prosesshandlinger fra dommer og kontorist. Finansdepartementets dekret.
 • Emne 23: Kommunikasjonshandlinger med andre domstoler og myndigheter.
 • Emne 24: Kommunikasjonshandlinger til partene og andre deltakere i prosessen.
 • Emne 25: Sivil registrering.
 • Emne 26: Begreper for domsmappe og dokumentasjon. 

Examen

I dette tilfellet, for konkurranseprøver av Judicial Clerk, trenger du bare å bestå en eksamen. Men ja, det vil bestå av to eller to øvelser å ta hensyn til.

 • Første øvelse: Test teoretisk type og eliminatorisk. Det vil være flere valg med 104 spørsmål. Fire av dem blir værende som en reserve. Poengsummen vil være fra 0 til 100 poeng. De riktige svarene vil legge til ett poeng, de som er feil, trekker 0,25 poeng, og de ubesvarte blir ikke scoret. Du har omtrent 75 minutter på å fullføre denne delen av eksamenen.
 • Andre øvelse: Den praktiske forutsetningen. Det er 52 spørsmål totalt siden to av dem er reservert. De riktige legger til to poeng, de ikke riktige trekker fra 0,5 poeng. I denne delen må det tas i betraktning at ubesvarte eller blanke spørsmål vil trekke fra 0,25. For denne delen har du en tid på 60 minutter.

Hvis det autonome samfunnet har et offisielt språk, kan det være en test til på språket for å sjekke nivået. Disse konkurransene har også 'konkurransefase'. I den vil motstanderens fordeler bli tatt i betraktning (titler, vitnemål eller godkjente kurs).

Funksjoner som skal utføres og lønn for rettshjelpskorpset

Blant funksjonene en rettsassistent kan utføre, vil vi fremheve følgende:

 • Oppretthold orden i rommene.
 • Overhold panterett og utgivelser.
 • De kan utføre funksjoner som rettslig politi.
 • File of judicial files.

Som brutto- og månedslønn må det sies at en en tjenestemann i dette organet vil belaste mellom 1600 euro og 2000 euro.