SAS opposisjoner

El Andalusisk helsetjeneste (SAS) har innkalt til sammen 4.425 plasser til stillinger innen gratis skift. Men de glemmer ikke den interne kampanjen, med 337 flere plasser. Alle av dem vil bli fordelt på de mer enn 33 spesialitetene, deriblant oftalmologi, onkologi, pediatri eller plastisk kirurgi, blant andre. I tillegg til administrativt personale, som vil ha mer enn 200 jobber, kokker med 109 og sosialarbeidere med totalt 78.

SAS opposisjonsagendaer

Nedenfor finner du alle de oppdaterte agendaene for å presentere deg for alle stillingene til den andalusiske helsetjenesten og SAS-opposisjonene:

SAS administrativ assistentagenda

Administrativ assistent
Kjøp>
SAS sykepleieragenda

Hjelpepleier
Kjøp>
SAS Guardian Agenda

Vekter
Kjøp>
sas sykepleieragenda

Sykepleie
Kjøp>
SAS Fysioterapeut Pensum

Fysioterapeut
Kjøp>
SAS vaskeriagenda

Klesvask og stryking
Kjøp>
SAS jordmoragenda

Matrone
Kjøp>
SAS klikk agenda

Scullion
Kjøp>
SAS radiodiagnose agenda

Spesialisttekniker i radiodiagnose
Kjøp>
SAS apoteksagenda

Apotektekniker
Kjøp>

Hvordan registrere deg for SAS-konkurranser

Forespørslene om å kunne registrere seg for SAS opposisjoner, samt betaling av den samme, kan komme via telematikk. Det er en av de raskeste måtene, men du har også alternativet for utskrift.

 • Hvis du velger det første alternativet, må du be om deltagelse via hjemmesiden til Andalusiske og i det neste e-postadresse, fylt ut tilsvarende elektronisk skjema.
 • Selv om du må vite at for å komme med forespørselen på denne måten, trenger vi den digitale signaturen.
 • Når forespørselen er kommet, vil siden lede oss til betalingsplattformen. Alle de som har en funksjonshemming som er lik eller større enn 33%, er unntatt fra betalingen.

Hvis du vil velge trykt søknad, det blir ikke for komplisert heller. Når vi ikke har den digitale signaturen, er det alternativet vi har igjen.

 • Igjen må vi gå til siden til den andalusiske helsetjenesten. Vel framme må vi registrere oss.
 • Da må vi dekke alle personopplysningene som blir bedt om.
 • Når dekket, vil vi bli sendt en e-post med bekreftelsen.
 • Derfra vil vi følge forespørselen vår, med angivelse av hvilken tur vi kommer til, provins osv.
 • Når alt er dekket, genereres et dokument. Så vi må alltid lagre alle endringene vi har gjort, og til slutt skrive det ut. I den vil vi også se satsen som tilsvarer 42,67 euro.
 • Husk at du må sørge for at alle data og felt er dekket for å unngå feil.
 • gang skrevet ut dokumentet, må du signere alle eksemplarer.
 • Med betalingsskjemaet vil vi gå til enheten for å sette inn pengene. Noen av enhetene der du kan gjøre Foreta betalingen De er: La Caixa, BBVA, Banco Santander, Unicaja, Cajasol, Bankia, etc.
 • Til slutt legger vi alle dokumentene i en konvolutt, for eksempel kopi av betaling av gebyrene, søknaden og tilleggsdokumentasjon om nødvendig. Vi tar denne konvolutten til de sentrale tjenestene til den andalusiske helsetjenesten, samt sykehusene til den andalusiske helsetjenesten eller i postkontoret.

Stillinger man kan velge i SAS opposisjoner

 • Administrativ assistent: De administrative assistentstillingene i den andalusiske helsetjenesten har ansvar for avtaler og konsultasjoner, samt utarbeidelse av visse rapporter. Hjelpenes gulv vil være rundt 1300 euro. Selv om det ikke er et fast beløp, på grunn av ekstra betaling og andre tillegg.
 • Hjelpepleier: Denne stillingen har også en lønn som vil være rundt 1320 euro. Som hovedregel har assistentene ansvaret for rengjøring og vedlikehold av arbeidsplassen, omsorg for pasienter, sengetøy eller ledsagelse av syke, samt distribusjon av mat, blant mange andre.
 • Vakthavende: Funksjonene som utføres av ordrelinjene er også flere. Blant dem er transport av både materialer og pasienter. De vil hjelpe sykepleierne, plassere og fjerne kiler og også hjelpe til med noen rengjøringstjenester, om nødvendig. Lønnen hans er rundt 1200 euro.
 • Sykepleie: Omsorg er en av de grunnleggende jobbene til alt sykepleierpersonell. De gir råd og evaluerer pasienter, mens de tar beslutninger om dem. Det kan sies at det er en slags assistent til legen, som delegerer mange funksjoner til sykepleierne. Å øve kurer og hjelpe syke er også andre viktige funksjoner. Lønnen hans overstiger 2000 euro.
 • Fysioterapeut: De har ansvaret for å utføre rehabiliteringsbehandlinger og tilbyr ikke-farmakologiske terapeutiske alternativer for å forhindre mange plager. Lønna til fysioterapeuter er rundt 1900 euro.
 • Klesvask og stryking: Lønnen til vaskeri- og strykepersonalet er rundt 1000 euro. Som vi påpekte tidligere, kan det variere avhengig av ekstra betaling og andre insentiver. Som navnet antyder, har de ansvaret for å rengjøre sengene og ordne dem.
 • Matrone: Jordmor eller jordmor har ansvar for å gi råd om forskjellige aspekter av livet. Både i seksualitet generelt og på tidspunktet for graviditet, fødsel eller amming. Når det gjelder lønn, utgjør den mer enn 2000 euro.
 • Scullion: Lønnen til assistentene er 1200 euro. Han vil være assistent til hovedkokken og vil til enhver tid være klar over de forskjellige funksjonene på kjøkkenet. Hun vil organisere pantryet, holde all orden og ta seg av rengjøringen.
 • Radiodiagnose spesialist tekniker: De er ansvarlige for å ta bilder av kroppen for å forhindre visse sykdommer. For å gjøre dette bruker de noe komplekse teknologier som ultralyd eller magnetisk stråling og røntgenstråler. Lønnen deres overstiger 1500 euro.
 • Apotektekniker: Grunnlønnen til en apotekstekniker er 1329 euro. Det er dedikert til tilberedning, samt konservering eller utlevering av medisiner. Du kan også distribuere dem på sykehus og tilberede produkter, men alltid under apotekets øye. 

Temario

SAS-motstander

Som du vet, har hver spesialitet en spesifikk agenda og alle sammenfaller i en annen som vil være vanlig og er følgende:

 • Emne 1. Den spanske grunnloven fra 1978: Høyere verdier og inspirerende prinsipper; Grunnleggende rettigheter og plikter; Retten til helsevern.
 • Emne 2. Statutten for autonomi for Andalusia: Høyere verdier og grunnleggende mål; Sosiale rettigheter, plikter og offentlig politikk; Helsekompetanse; Institusjonell organisering av det autonome samfunnet; Utarbeidelse av normene.
 • Emne 3. Helseorganisasjon (I). Lov 14/1986, av 25. april, Generell helse: Generelle prinsipper; Offentlige myndigheters kompetanse; Generell organisasjon av folkehelsevesenet. Health Law 2/1998, 15. juni, Andalusia: Objekt, prinsipper og omfang; Borgernes rettigheter og plikter angående helsetjenester i Andalusia; Effektivitet av rettigheter og plikter. Andalusisk helseplan: forpliktelser.
 • Emne 4. Helseorganisasjon (II). Struktur, organisering og fullmakter fra Helsedepartementet og den andalusiske helsetjenesten. Helsevesen i Andalusia: Struktur, organisering og drift av primærhelsetjenester i Andalusia. Organisering av spesialisert assistanse i Andalusia. Organisering av primærhelsetjenesten. Sykehusorganisasjon. Områder for helseforvaltning. Kontinuitet i pleie mellom nivåer av omsorg.
 • Emne 5. Data beskyttelse. Organisk lov 15/1999 av 13. desember om beskyttelse av personopplysninger: Formål, anvendelsesområde og prinsipper; Menneskerettigheter. Det spanske byrået for databeskyttelse.
 • Emne 6. Forebygging av yrkesmessige farer. Lov 31/1995 av 8. november om forebygging av yrkesrisiko: Rettigheter og forpliktelser; Konsultasjon og deltakelse av arbeidere. Organisering av yrkesrisikoforebygging i den andalusiske helsetjenesten: forebyggende enheter i assistansesentrene i den andalusiske helsetjenesten. Håndtering av biologiske stoffer. Håndhygiene. Holdningen. Dataskjermbildene. Utilsiktet punktering. Overgrep mot fagpersoner. Kontroll av konfliktsituasjoner.
 • Emne 7. Lov 12/2007 av 26. november om fremme av likestilling i Andalusia: Formål; Anvendelsesområde; Generelle prinsipper; Offentlig politikk for å fremme likestilling. Lov 13/2007 av 26. november om forebygging og omfattende beskyttelse mot kjønnsvold: Formål; Anvendelsesområde; Veiledende prinsipper; Opplæring for helsepersonell.
 • Emne 8. Personellets juridiske regime. Regime for personalets inkompatibilitet til tjeneste for offentlige administrasjoner. Lov 55/2003 av 16. desember, Rammestatus for lovpålagt personell innen helsetjenester: Klassifisering av lovpålagt personell; Rettigheter og plikter; Erverv og tap av status for fast lovpålagt personell; Tilrettelegging av steder, utvalg og intern forfremmelse; Personalets mobilitet; Karriere; Godtgjørelse; Arbeidsdager, tillatelser og lisenser; Lovbestemte personalsituasjoner; Disiplinærregime; Rettigheter til representasjon, deltakelse og kollektive forhandlinger.
 • Emne 9. Autonomi til pasienten og rettigheter og forpliktelser angående informasjon og klinisk dokumentasjon. Lov 41/2002 av 14. november, grunnleggende regulering av pasientens autonomi og rettigheter og forpliktelser i forhold til informasjon og klinisk dokumentasjon: Retten til helseinformasjon; Retten til personvern; Respekt for pasientens autonomi; Den medisinske historien. Informert samtykke. Helsekort.

For å kunne velge de spesifikke, gir vi deg denne lenken, der du finner alle agendaene som du trenger på en rask og enkel måte.

Krav

Arbeidsplass for sas-ansatte

 • minstealder er 16 år.
 •  Har spansk nasjonalitet og statsborgere i EU-landene.
 • Være i besittelse av nødvendig tittel i de spesifikke basene for hver samtale, avhengig av posisjonen vi skal få tilgang til.
 • Ikke har noen form for disiplinærfil i tjenestene til noen helsetjeneste eller offentlig forvaltning.
 • Ikke ha en dom med en endelig dom for noen forbrytelse mot frihet eller som inkluderer overgrep, samt seksuelt misbruk.
 • Når vi snakker om reservasjonsplasser for mennesker med nedsatt funksjonsevne, er det kun søkere med en funksjonshemming som er lik eller større enn 33% som kan delta.

I tillegg til disse generelle kravene, må kvalifikasjonene som kreves for hver spesialitet tas i betraktning:

For administrativ:

 • Tittel på overlegen tekniker (profesjonell opplæring av overordnet grad i enhver gren). Høyere Bachelor eller BUP.
 • Universitetsopptaksprøve for personer over 25 år.

For administrativ assistent:

 • Teknikertittel (Medium Degree Professional Training).
 • Obligatorisk videregående opplæring.
 • Første grads profesjonell opplæring.

For sykepleierassistent:

 • Klinisk assistentteknikertittel (First Degree Professional Training, Health Branch).
 • Sykepleierassistenttekniker (Professional Module Level 2).
 • Middels yrkesopplæring.

For oppsynsmann:

 • Skole sertifikat.

For dirigentvakt:

 • Teknikertittel (Medium Degree Professional Training).
 • Obligatorisk videregående opplæring.
 • Første grads profesjonell opplæring.
 • Klasse B førerkort med autorisasjon for skoletransport, offentlig persontransport.

For Cook:

 • Tittel på overlegen tekniker (profesjonell opplæring av overordnet grad i enhver gren).
 • Topp bachelor.
 • Second Degree Professional Training eller tilsvarende.

For sykepleie:

 • Siviløkonom.
 • Diplom i sykepleie.

For farmasøytisk primæromsorg:

 • Bachelorgrad i farmasi eller bachelorgrad i farmasi.

For valgfri områdespesialist:

 • Tittel på spesialist i spesialiteten den er ment å få tilgang til.

Motstander mot SAS for fysioterapi:

 • Diplom i fysioterapi eller grad i fysioterapi.
 • ATS / Due spesialist i fysioterapi.

Teknisk INGENIØR:

 • Industriell teknisk ingeniørgrad eller grad i ingeniørfag.

For rengjøringsmiddel:

 • Skole sertifikat.

For jordmor:

 • Tittel på spesialist i obstetrisk-gynekologisk sykepleie (jordmor).

For primæromsorgslege:

 • Tittel medisinsk spesialist i familie- og samfunnsmedisin.

For vaskeri- og strykepersonell, kjøkkenassistent:

 • Skole sertifikat.

For apotekstekniker:

 • Tittel på apotekstekniker (Profesjonell opplæring i middels grad, helsefag).

Motstander mot SAS for spesialisttekniker i radiodiagnose:

 • Tittel på spesialisttekniker i radiodiagnose (Second Degree Professional Training, Health branch).
 • Tittel på overlegen tekniker i bilde for diagnose (høyere gradstreningssyklus, profesjonell familiehelse).
 • Universitetsdiplom i sykepleie.
 • Spesialist i radiologi og elektroradiologi.
 • Akkreditering for å betjene røntgenutstyr for diagnostiske formål utstedt av Nuclear Safety Council

For spesialisttekniker i strålebehandling:

 • Tittel på spesialisttekniker i strålebehandling (Second Degree Professional Training, Health branch).
 • Tittel på overlegen tekniker i strålebehandling (Training Cycle of Superior Degree, professional family Health).
 • Operatørlisens for radioaktivt anlegg utstedt av Nuclear Safety Council innen søknad om strålebehandling.

For teknisk administrativ funksjon:

 • Bachelor grad.
 • Ingeniørtittel.
 • Arkitekt tittel.

For telefontekniker:

 • Teknikertittel (Medium Degree Professional Training).
 • Obligatorisk videregående opplæring.
 • Første grads profesjonell opplæring.

Sosialarbeider:

 • Diplom i sosialt arbeid.
 • Grad i sosialt arbeid.

Eksamen eller utvelgelsessystem 

SAS-arbeidere

Som ofte er tilfelle i disse tilfellene, har eksamen to generelle deler. En av dem er den såkalte opposisjonsfasen og den andre, fortjenestekonkurransen.

Opposisjonsfase

Maksimal poengsum for denne fasen vil være 100 poeng. Det vil være eliminatorisk og vil bestå av følgende tester:

 1. Gjennomføring av et teoretisk spørreskjema. Det vil være totalt 103 spørsmål og alle flere valg. Husk at tre av dem blir reservert. Maksimal poengsum vil være 50 poeng.
 2. Andre del er et praktisk spørreskjema med 50 spørsmål, også flervalg. Her vil det spesifikke temaet for den delen vi er imot, komme inn. De består vanligvis av kliniske tilfeller. Maksimal poengsum i denne delen vil være 50 poeng.
 3. For personer som velger tilgangsstedene som er reservert for mennesker med utviklingshemming, har de en elimineringstest. Det vil bestå av å utføre et spørreskjema med 50 flervalgsoppgaver.

Du må vite at hvert riktige svar vil bli verdsatt med 2 poeng, og ikke trekke poeng for feil svar. For å bestå opposisjonsfasen må poengsummen (summen av poengene oppnådd i det teoretiske spørreskjemaet og i det praktiske spørreskjemaet) nå minst 60% av poengsummen.

Konkurransefase

Hvis du har bestått opposisjonsfasen, vil du nå den såkalte konkurransefasen. Her vil den maksimale poengsummen vi kan oppnå være 100 poeng. De som ble oppnådd i første fase vil også bli lagt til.

Nå som vi vet hovedpoengene for å kunne presentere deg for konkurransene for den andalusiske helsetjenesten (SAS), er det øyeblikket ditt, fordi stedene fortsetter å øke hvert år.