ਪੀਐਚਡੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ: ਪੰਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ

ਪੀਐਚਡੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ: ਪੰਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ

ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ...

ਪ੍ਰਚਾਰ
ਉੱਤਮਤਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਲਾਭ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ?

ਉੱਤਮਤਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਲਾਭ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ?

ਉੱਤਮਤਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਲਾਭ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਅਕਾਦਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ...

ਕਾਲਜ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ

ਕਾਲਜ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ? ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ...

ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ?

ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ?

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿਚ,…