reklama

Kursy dla bezrobotnych w Alcorcón

Rada Miejska Alcorcón zamierza opracować kursy szkolenia zawodowego w zakresie zatrudnienia, aby dać bezrobotnym w mieście większe szanse na znalezienie pracy. Kursy poprowadzi Departament Gospodarki, Zatrudnienia i Nowych Technologii, któremu przewodniczy Carlos Gómez. Burmistrz ogłosił porozumienie ze Wspólnotą Madrytu w sprawie wyposażenia kursów.

Logroño zapewni szkolenie i zatrudnienie 113 bezrobotnym ze szczególnymi problemami związanymi z wejściem do pracy

Nowe działania na rzecz zatrudnienia zostały zainicjowane przez Służbę Zatrudnienia w La Rioja i są urzeczywistnione w siedmiu projektach szkolenia zawodowego na rzecz zatrudnienia zorganizowanych wokół Warsztatów Zatrudnienia i Szkół Warsztatowych. W projektach weźmie udział 113 osób bezrobotnych, wszystkie należące do grup ze szczególnymi problemami wchodzenia do pracy.

Najważniejsze cechy kategorii