reklama

Andaluzja anuluje pomoc dla freelancerów i profesjonalistów

Wreszcie kryzys gospodarczy w Andaluzji został przeniesiony na dotacje, które Zarząd przyznał osobom prowadzącym działalność na własny rachunek i MŚP. Dotacje te miały na celu stworzenie działalności gospodarczej w 8 prowincjach andaluzyjskich. Pożyczki i gwarancje zostały anulowane przez Ministerstwo Gospodarki, Innowacji, Nauki i Zatrudnienia.

Logroño zapewni szkolenie i zatrudnienie 113 bezrobotnym ze szczególnymi problemami związanymi z wejściem do pracy

Nowe działania na rzecz zatrudnienia zostały zainicjowane przez Służbę Zatrudnienia w La Rioja i są urzeczywistnione w siedmiu projektach szkolenia zawodowego na rzecz zatrudnienia zorganizowanych wokół Warsztatów Zatrudnienia i Szkół Warsztatowych. W projektach weźmie udział 113 osób bezrobotnych, wszystkie należące do grup ze szczególnymi problemami wchodzenia do pracy.

ECYL otrzyma 3,5 mln euro na stypendia dla bezrobotnych

Publiczna Służba Zatrudnienia Kastylii (ECYL) będzie dysponować budżetem w wysokości 3,5 miliona euro na kurs, który teraz zaczyna inwestować w szkolenia i stypendia. Stypendia te będą dostępne dla bezrobotnych, którzy biorą udział w jakiejś akcji szkoleniowej w ramach Szkolenia Zawodowego dla Zatrudnienia. Stypendia obejmują w niektórych przypadkach transport, wyżywienie i zakwaterowanie.