කථන චිකිත්සක වෘත්තියක් සමඟ රැකියාවක් සෙවීම සඳහා උපදෙස් 5 ක්

කථන චිකිත්සක වෘත්තියක් සමඟ රැකියාවක් සෙවීම සඳහා උපදෙස් 5 ක්

ස්ථාවරත්වය ඕනෑම වෘත්තීය අංශයක රැකියා සෙවීමේ සාර්ථකත්වයේ මට්ටම වැඩි දියුණු කරයි. රැකියාවක් සොයා ගන්නේ කෙසේද...

රූප සහ ශබ්ද වෘත්තිය: එය ලබා දෙන වෘත්තීය අවස්ථා මොනවාද?

රූප සහ ශබ්ද වෘත්තිය: එය ලබා දෙන වෘත්තීය අවස්ථා මොනවාද?

ඉතා නිර්මාණශීලී අංශයක වැඩ කිරීමට කැමති එම වෘත්තිකයන්ට රූපය සහ ශබ්දය අධ්යයනය කළ හැකිය. දැනට,…

පච්චය

පච්ච කලාකරුවෙකු වීමට ඔබට ඉගෙන ගත යුත්තේ කුමක්ද?

පච්ච කෙටීමේ ලෝකය දැනට එහි හොඳම අවස්ථාවන්ගෙන් එකක් අත්විඳිමින් සිටින අතර, වැඩි වැඩියෙන් මිනිසුන් සමඟ…

ඉංග්රීසි භාෂා විද්යාව: වෘත්තීය අවස්ථා

ඉංග්රීසි භාෂා විද්යාව: වෘත්තීය අවස්ථා

ශිෂ්‍යයා තම අවශ්‍යතා සමඟ සම්බන්ධ වන ක්ෂේත්‍රවල සම්පූර්ණයෙන්ම සංවර්ධනය වන විට අධ්‍යයන අදියර විශේෂයෙන් සතුටු වේ. එය…

චෙෆ් යන මාතෘකාව සහිත රැකියාවක් සෙවීම සඳහා උපදෙස් 5 ක්

චෙෆ් යන මාතෘකාව සහිත රැකියාවක් සෙවීම සඳහා උපදෙස් 5 ක්

මුළුතැන්ගෙයි අංශය අද විශාල ප්‍රක්ෂේපණයක් භුක්ති විඳියි. ගැස්ට්‍රොනොමික් විශ්වය භෝජන සංග්‍රහයක් ලෙස භුක්ති විඳිය හැකිය.

දුරස්ථව පුවත්පත් කලාව හැදෑරීමට උපදෙස් පහක්

දුරස්ථව පුවත්පත් කලාව හැදෑරීමට උපදෙස් පහක්

පුවත්පත් කලා ජීවිතය සමාජයට අත්‍යවශ්‍ය අංශයක වැඩ කිරීමට අවශ්‍ය පුහුණුව ලබා දෙයි. වෘත්තිකයා අත්පත් කර ගනී ...