කාමන් ගිලන්

වින්ටේජ් '84, නරක ආසනයක් සහිත නොසන්සුන් බූරුවෙකු සහ විවිධ රුචි අරුචිකම් සහ විනෝදාංශ. පා courses මාලා වල යාවත්කාලීනව සිටීම මගේ ප්‍රමුඛතාවයකි: ඔබ කිසි විටෙකත් ඉගෙනීම නතර නොකරයි. ඔබේ අධ්‍යයන කටයුතුවල දියුණුව ලබා ගන්නේ කෙසේදැයි දැන ගැනීමට ඔබට අවශ්‍යද? මගේ ලිපි වලින් ඔබට බොහෝ ඉඟි හමුවනු ඇත, ඔබේ පුහුණුව වැඩි දියුණු කිරීමට එය උපකාරී වනු ඇතැයි මම බලාපොරොත්තු වෙමි.

කාමන් ගිලන් විසින් 205 ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත