ස්පාඤ්ඤයේ වක්ර ආකෘතියක් වන්නේ කෙසේද: 5 ඉඟි

ස්පාඤ්ඤයේ වක්ර ආකෘතියක් වන්නේ කෙසේද: 5 ඉඟි

විලාසිතා ලෝකයේ ඔබේ වෘත්තිය දියුණු කිරීමට ඔබට අවශ්‍යද? ඔබට බොහෝ රැකියා උත්පාදනය කරන කර්මාන්තයක වැඩ කිරීමට අවශ්‍යද...

PIR යනු කුමක්ද සහ එය වෘත්තීය ක්ෂේත්රයේ කුමක් සඳහාද?

PIR යනු කුමක්ද සහ එය වෘත්තීය ක්ෂේත්රයේ කුමක් සඳහාද?

අද මනෝවිද්‍යා ක්ෂේත්‍රයේ වැඩ කිරීමට කැමති වෘත්තිකයන්ට තෝරා ගත හැකි වැඩ සැලැස්ම කුමක්ද? පවතින…

publicidad
ඉංග්‍රීසියෙන් රචනයක් ලියන ආකාරය: ඉඟි 6 ක්

ඉංග්‍රීසියෙන් රචනයක් ලියන ආකාරය: ඉඟි 6 ක්

රචනයක් ලිවීම යනු විවිධ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සහ තර්ක කිරීම වැඩිදියුණු කරන නිර්මාණාත්මක ව්‍යාපෘතියකි. එබැවින්, එය…

ඇඳුම් සාදන්නියක් යනු කුමක්ද සහ ඇයගේ රැකියාව කුමක්ද?

ඇඳුම් සාදන්නියක් යනු කුමක්ද සහ ඇයගේ රැකියාව කුමක්ද?

ඇඳුම් සාදන්නියක් යනු කුමක්ද සහ ඇයගේ රැකියාව කුමක්ද? විලාසිතා ලෝකය විශිෂ්ට නිර්මාණශීලී ය. නව ප්‍රවණතා…

අධිකරණ වෛද්ය අගුල්කරු

අධිකරණ වෛද්‍ය අගුළු කරුවෙකුගේ කාර්යය කුමක්ද?

පුද්ගලයෙකු තම නිවස තුළ, ඔහුගේ සමාගම තුළ හෝ ඔහුගේ වාහනය තුළ මංකොල්ලයකට ගොදුරු වූ විට, ඔහුට සියල්ල දැන ගැනීමට අවශ්‍ය වේ…

අන්තරාසර්ග

අන්තරාසර්ග විද්යාඥයකු කරන්නේ කුමක්ද?

අන්තරාසර්ග විද්‍යා ologist යෙකු යනු ශරීරයේ විවිධ ග්‍රන්ථි සහ හෝමෝන වෙනස්වීම් සහ ඒවා කෙසේද යන්න අධ්‍යයනය කරන විශේෂිත වෛද්‍යවරයෙකි.

පුරාවිද්යා .යා

පුරාවිද්යාඥයෙකු ලෙස රැකියාවක් ලබා ගන්නේ කෙසේද?

පුරාණ ශිෂ්ටාචාර හා සම්බන්ධ සෑම දෙයකටම ඔබ කැමති නම්, පුරාවිද්‍යා වෘත්තිය ඔබට වඩාත් සුදුසුය. එම…

ප්‍රවර්ග ඉස්මතු කිරීම්