හොඳම ගෙවන ආචාර්ය උපාධි ශිෂ්‍යත්ව: අරමුදල් සොයා ගන්නේ කෙසේද

හොඳම ගෙවන ආචාර්ය උපාධි ශිෂ්‍යත්ව: අරමුදල් සොයා ගන්නේ කෙසේද

පුද්ගලයෙකු ආචාර්ය උපාධි නිබන්ධනයක් සිදු කිරීමට තීරණය කරන විට, ඔවුන් බොහෝ දේ සඳහන් කළ යුතු ව්‍යාපෘතියක් දෘශ්‍යමාන කරයි…

publicidad
බදු උපදේශනය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් තෝරා ගැනීම සඳහා උපදෙස් පහක්

බදු උපදේශනය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් තෝරා ගැනීම සඳහා උපදෙස් පහක්

ඉහළ මට්ටමේ විශේෂඥතාවක් ඇති වෘත්තිකයන්ගේ දක්ෂතා අවශ්ය වන අංශ තිබේ. ලබා ගන්නා විශේෂඥ දැනුමක්...

මාස්ටර් mba

MBA, සේවා යෝජකයින් විසින් වැඩිපුරම ඉල්ලා සිටින ශාස්ත්‍රපති උපාධිය

ආයතනික සේවා යෝජකයන්, බඳවා ගන්නන් සහ SMEs කළමනාකරුවන්, උපාධියක් ඇති අපේක්ෂකයින් සඳහා ඉල්ලුමේ වේගය සකසයි…

තෝරා ගැනීමකින් තොරව විශ්ව විද්‍යාලයට ප්‍රවේශ වන්නේ කෙසේද: විකල්ප

තෝරා ගැනීමකින් තොරව විශ්ව විද්‍යාලයට ප්‍රවේශ වන්නේ කෙසේද: විකල්ප

සිසුන් Selectividad සමත් වී විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වීම සාමාන්‍ය දෙයකි. ඇත්ත වශයෙන්ම, සිසුන් සූදානම්…

Mec ශිෂ්‍යත්වයේ තත්ත්වය දැන ගන්නේ කෙසේද: ප්‍රායෝගික උපදෙස්

Mec ශිෂ්‍යත්වයේ තත්ත්වය දැන ගන්නේ කෙසේද: ප්‍රායෝගික උපදෙස්

පුහුණු ශිෂ්‍යත්වයක් සඳහා අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සැලසුම් කිරීම සහ වෙලාවට වැඩ කිරීම අවශ්‍ය වේ. ඉල්ලූ ලේඛන සහ දත්ත...

ආචාර්ය උපාධියක් කරන්නේ කෙසේද: අත්‍යවශ්‍ය උපදෙස් පහක්

ආචාර්ය උපාධියක් කරන්නේ කෙසේද: අත්‍යවශ්‍ය උපදෙස් පහක්

ආචාර්ය උපාධියක් හැදෑරීමට ගත් තීරණය සන්සුන්ව සිතා බැලිය යුතුය. එය විෂය මාලාව සම්පූර්ණ කර නව විවෘත කරන පුහුණුවකි…

විශිෂ්ටතා ශිෂ්‍යත්ව යනු කුමක්ද සහ එයින් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවාද?

විශිෂ්ටතා ශිෂ්‍යත්ව යනු කුමක්ද සහ එයින් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවාද?

විශිෂ්ටතා ශිෂ්‍යත්ව යනු කුමක්ද සහ එයින් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවාද? අධ්‍යයන ජීවිතය තුළ විවිධ ප්‍රදාන සඳහා අයදුම් කළ හැකිය ...

විද්‍යාල ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගන්නේ කෙසේද

විද්‍යාල ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගන්නේ කෙසේද

විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගන්නේ කෙසේද? විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍යත්වයක් ලබා ගැනීම අධ්‍යයන අරමුණක් වන අතර එය වෙනත් ඕනෑම දෙයක් මෙන් ...